Curriculum vitae
Publikációk

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

PRIMARY SCHOOL TEACHER’S  SOCLAL COMPETENCE IN THE POSTGRADUATE  EDUCATION (Соціальна компетентність учителя початкової школи в системі  післядипломної освіти) Olena Volodymyrivna, Varetska, Olena Vasylivna, Nikulochkina, Olena Shymonivna, Tonne,  Anatoliy Ivanovych, Kuzminskyi, Olena Anatoliivna, Bida, Victoria Vitalyevna, Vdovenko //  Revista Româneascã  pentru    Educatie Multidimensionala. – 2019, Volume 11, No 4 Supl. – P. 309 – 327/

Kuzminskyi A.I., Bida O.A.,Kuchai O.A., Yezhova O.V., Kuchai T.P. INFORMATION SUPPORT OF EDUCATIONALISTS AS AN IMPORTANT FUNCTION OF A POSTGRADUATE EDUCATION SYSTEM // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2019, Volume 11, Issue 3. – P. 263-279.

Біда Олена Анатоліївна, Кузьмінський Анатолій Іванович, Кучай Олександр Володимирович «Використання польського досвіду підготовки фахівців з інформатики в системі педагогічної освіти  України» / ISSN 2076-8184 Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Том 68. №6. – С. 206 – 217.

 

Статті:

Біда О.А.  ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ // Біда О. А., Гончарук В., Гончарук В. // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 178. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 17–22.

Біда О.А. УПРОВАДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВУ ШКОЛУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ / Кучай Т.,Кучай О.// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія 17. Теорія і практика: Навчання і виховання. –№31. – К.: Логос, 2019– С.23–27

Біда О.А. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА СУБ’ЄКТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ» // Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Освітній простір України. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2019. – № 17. – С. 38–45.

Біда О.А. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / Біда О. А., Шевченко О. В., Кучай О. В. // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 2 (65). – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – С. 21–25

Біда О.А. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ // Освіта для миру: збірник наукових праць:у 2 т./ редкол.: Кремень В. Г. (голова), Вовк М.П., Котун К.В. (члени редколегії). – К.:Видавництво ТОВ «Юрка Любченка», 2019. – Т. 2. – С.466–476

Біда О.А. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // Виклики 21 століття у сфері середньої та вищої освіти Східної та Центральної Європи в процесі реформування освіти: Міжнародна науково-практична конференція. м. Берегово (Закарпатська область), 28–29 березня 2019 р./ За ред. Емьовке Бергхауер-Олас, Ілони Гаврилюк, Єви Гуттерер, Каталін Поллоі. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2019. – С. 41–45.

Біда О.А. КОНКРЕТИЗАЦІЇ ІДЕЙ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ //Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія // Збірник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 1. – С. 12–15

Біда О.А. ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ //Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 16–20.

Біда О.А. ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В, О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4 (63). Т.2.– Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С.57-61.

Біда О.А. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИЛЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ/О.А. Біда, О.В. Кучай // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 20-25.

Біда О.А. ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ/ А.І. Кузьмінський, О.А. Біда // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 150-155.

Біда О.А. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ//Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 317-322.

Біда О.А. КРОСКУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ//Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 312-317.

Біда О.А. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 166. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2018. – С. 10-13.

Біда О.А. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О.А. Біда, І.І. Орос // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 165. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2017. – С. 10-13.

Біда О.А. СТРАТЕГІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ // Біда О., Прокопенко Л., Чичук А. // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В, О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4 (59). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 89-93.

Біда О.А. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. Випуск – № 15 – Черкаси, 2017. – С.3-6

Біда О.А. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 159. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2017. – С. 10-13.

Біда О.А. АНАЛІЗ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3 (58), вересень 2017  – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 33-39

Біда О.А. РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. Випуск – № 10 – Черкаси, 2017. – С.18-24

Біда О.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ СТУДЕНТІВ У ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, Бердянськ, 14 вересня 2017 року. – Бердянськ, 2017. – С.196-198

Біда О.А. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ В УКРАЇНІ // Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід,реалії,перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Умань, 14 квітня 2017 р. / [ред. кол.: Комар О.А. (гол. ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2017. – C.11–15.

Біда О.А. ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.2. – 314 с. – С.16-18

Біда О.А. ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ УЧНІВ // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року)/ Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 142-143.

Біда О.А. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 156. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2017. – С. 25-29

Біда О.А. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ШКІЛ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. Випуск – № 6 – Черкаси, 2017. – С.3-7.

Біда О.А. ТОЛЕРАНТНІСТЬ – ПРОФЕСІЙНА  ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ // Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Київ, Україна, 2 грудня 2016 року).- Івано-Франківськ: НАІП, 2017.- С.16-21