Kutatási területek
сучасна українська література, теорія літератури, методика викладання, компаративістика
Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi a 2018–2023 évi időszakból

 1. Chonka Tetyana, Banias Volodymyr, Banias Nataliya, Baran Adalbert, Siladi Vasyl Mystical function of leitmotifs which individualize different characters in sylvie germain’s novel “The book of nights”. Synesis, v. 15, n.4. Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil, 2023. 273–288. ISSN 1984-6754 https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/2795/3658

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

 1. Чонка Т. Екзистенційна проблематика технотрилерів Макса Кідрука «Бот: Атакамська криза» та «Бот: Ґуаякільський парадокс»: компаративний аспект / ВЧЕНІ ЗАПИСКИ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО Серія: Філологія. Журналістика Видавничий дім «Гельветика» 2022. Том 33 (72) № 6 2022 Частина 2 стр. 55 – 62.
 2. Тетяна Чонка, Адальберт Барань КАТЕГОРІЯ ГРИ ЯК ФІЛОСОФСЬКИЙ І ЕСТЕТИЧНИЙ ЧИННИК ТВОРЧОСТІ ГЕРМАНА ГЕССЕ //// Філологічний часопис: науковий журнал. С. Шуляк (гол. ред.). Умань : ВПЦ «Візаві», вип. 1(19) / 2022. Philological Review, Issue 1(19) / 2022, стр. 146 – 155.
 3. Берегсасі А. Ф., Чонка Т. С. АВТОБІОГРАФІЧНА ГРА ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ ДІАЛОГУ «АВТОР – ГЕРОЙ – ЧИТАЧ» У ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА НАБОКОВА / ВЧЕНІ ЗАПИСКИ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО Серія: Філологія. Журналістика Том 33 (72) № 2 2022 Частина 2 стр. 149 – 156.
 4. Чонка Тетяна Екзистенційна сутність експериментаторської сучасної української прози: «ДНК» (Сергій Жадан, Юрій Винничук, Ірена Карпа, Фоззі, Андрій Кокотюха, Володимир Рафаєнко та Макс Кідрук) // Філологічний часопис : науковий журнал. С. Шуляк (гол. ред.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 2 (18). 190 с. – С. 145 – 156.
 5. Чонка Тетяна. Художня інтерпретація радянської дійсності в детективному романі Андрія Кокотюхи «Таємне джерело» // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021. Вип. 34. 438 с., стр. 394 – 402.
 6. Тетяна Чонка ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНА КАРТИНА СВІТУ У РОМАНІ МАКСА КІДРУКА «ДЕ НЕМАЄ БОГА» Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика» Том 32 (71) No 5 2021 Частина 2, с. 92 – 99.
 7. Чонка Тетяна. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В РОМАНІ МАКСА КІДРУКА «ДОКИ СВІТЛО НЕ ЗГАСНЕ НАЗАВЖДИ» Закарпатські філологічні студії. № 18/ 2021. ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Видавничий дім «Гельветика» 2021. с. 293 – 298.
 1. Чонка Тетяна. Антропологічна сутність сучасної української прози (за творчістю Яни Дубинянської) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. На пошану Кирила Йосиповича Галаса (до 100-річчя з дня народження) / М-во освіти і науки Укра­їни; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Філологічний ф-т [М. Номачі (голов. ред.), Н. Венжинович (голова редакц. ради), Ю. Бідзіля (відп. ред.) та ін.]. Ужгород: ПП Данило С.І., 2021. Вип. 1(45). 593 с., С. 571 – 576.
 2. Чонка Т.С. Проблеми сучасності крізь призму літературної інтерпретації: література про літературу. // Збірник наукових праць “Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія “Філологія, педагогіка, психологія”, 2019. Випуск 38. – С. 174 – 182.
 3. Чонка Т.С. «Розвиток загальнолюдських моральних цінностей у процесі навчання сучасної української літератури» // Наукове видання «ACTA HUNGARICA» Ужгород. – 2018. – С. 257 – 265.
 4. Чонка Т. «Тема еміграції в сучасній українській літературі (за романами Ірен Роздобудько)» / Т. Чонка // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2018. – Вип. 23. – С. с.372-378.

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból 

 1. ВИКЛАДАННЯ ТВОРІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ // New horizons of philological science : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 424 p., с. 358 – 385
 2. ТВОРЧА РЕАЛІЗАЦІЯ НОВОЇ КУЛЬТУРИ ДІАЛОГУ У ЛІТЕРАТУРНІЙ СПАДЩИНІ ВОЛОДИМИРА НАБОКОВА Сучасна філологічна наука: актуальні питання та вектори розвитку : колективна монографія / відп. за випуск М. В. Мамич. – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. – 512 с. , с. 423 – 456.

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi:

 1. Чонка Т. ДІАЛОГ ЯК ГРА-КОМУНІКАЦІЯ У РОМАНІ ВОЛОДИМИРА НАБОКОВА «ДАР» // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» № 10 (листопад, 2021) : за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції «Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research», що проводилася 19 листопада 2021 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). Стр. 331 – 339.
 2. Чонка Т. С. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНІВ МАКСА КІДРУКА «НЕ ОЗИРАЙСЯ І МОВЧИ» ТА «ДОКИ СВІТЛО НЕ ЗГАСНЕ НАЗАВЖДИ» // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» № 9 (Жовтень, 2021) : за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences», що проводилася 22 жовтня 2021 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). с. 253 – 259.
 3. Чонка Тетяна, Антропологічна спрямованість фантастичної прози Володимира Лиса. // Alla, Arkhanhelska; Radan, Merzová; Oxana, Taran (red.)Ucrainica ІX. Současná Ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: Sborník příspĕvků.Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 283–290.
 4. Чонка Т.С. Аналітичний огляд сучасної української літератури. Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Două decenii de la înfiinţarea specializării Limba şi literatura ucraineană la Facultatea de Litere – Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca : volum aniversar / ed.: Ioan Herbil, Mihaela Herbil. – Cluj-Napoca : Casa cărţii de ştiinţă, 2020, стр. 169 -178.
 5. Чонка Т.С. «Проблеми мовної культури в Україні у творах сучасних українських письменників». // Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea Anul VII, nr. 1/2019. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca, 2019. – С. 388 – 396.
 6. Chonka T. Фантастика i реальнiсть у повiстi Яни Дубинянської «Дружини привидiв». In: Katalin Balázs, Sanda Misirianțu (ed.) Studii de limbă, literatură şi metodică. Lucrările simpozionului internaţional „100 de ani de slavistică la Cluj” (Cluj-Napoca, 30-31 mai 2019). Cluj: UBB Cluj, Facultatea de Litere, Departamentul de limbi și literaturi slave, 2020. 213–226.
 7. Csonka Tetjana A kortárs ukrán irodalom rövid elemző áttekintése. // Szépirodalmi figyelő. Irodalmi, kritikai, szemléző folyóirat. Vincze Ferenc (főszerk.). 19. évf. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, 2020. – С. 68–78.
 8. Чонка Т.С. Прозові твори Еміля Балецького: стиль, тематика, проблематика ( ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ) In: Bárány Erzsébet (szerk.) – Єлизавета Барань (ред.), Baleczky Emil – nyelvész, költő, tanár: Nemzetközi tudományos szeminárium előadásainak gyűjteménye – Еміль Балецький – мовознавець, письменник, освітянин: Матеріали Міжнародного наукового семінару. Beregszász – Ungvár: „RIK-U” Kiadó, 2020. 221–229.
 9. Чонка Т.С. Шляхи підвищення рівня знань літератури у сучасній школі: застосування компаративного методу навчання під час підготовки до ЗНО // Україністика в Угорщині та поза її межами: матеріали міжнародного наукового форуму 11-12 жовтня 2018 р., «RIK-U» KiadὁНіредьгаза 2019. – С. 227 – 240.
 10. Чонка Т.С. Практичні рекомендації щодо викладання синтаксису в загальноосвітніх школах. // Україністика в Угорщині та поза ї межами: матеріали міжнародного наукового форуму 11-12 жовтня 2018 р., «RIK-U» Kiadὁ Ніредьгаза 2019. – С. 219 – 226.