Publikációk
  1. Депчинська І. А. МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 1 (38). – Ужгород, 2016. С. 112–115.
  2. Депчинська І. А. ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ ДОСВІДУ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ (1919-1938) // Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. Вип. 1 (8). – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. – С. 4–11.
  3. Депчинська І. А., Опачко М. В. ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОМОВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ // Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: антидискримінаційна теорія і практика: матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород, 2018. – С. 34–35.
  4. Депчинська І. А. ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ НОВАЦІЙ У ОСВІТІ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ (1919-1938) У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ // Научные труды SWorld. Выпуск 48. Том 2. Иваново: Научный мир, 2017. С. 59–63 (Index Copernicus ICV: 66.23).
  5. Депчинська І. А. Застосування прогресивних ідей минулого в сучасній освітній практиці вивчення іноземних мов. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: Збірник наукових праць./ Гол. ред. Т. С. Плачинда. Кропивницький: «Поліум», 2021. Вип. 10. C. 149-155.
  6. Депчинська І. А. Використання в сучасній вищій школі досвіду вивчення іноземних мов у школах Підкарпатської Русі (1919-1938). Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. Вип. 1 (8). С. 4–11.
  7. Депчинська І. А., Опачко М. В. Використання історичного досвіду функціонування багатомовного освітнього середовища в умовах сучасних полікультурних викликів. Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: антидискримінаційна теорія і практика: матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції. Ужгород, 2018. С. 34–35.
  8. Депчинська І. А., Опачко М. Зміст предметів гуманітарного циклу в народних школах Закарпаття 1919-1939 рр. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 50. С. 56-60.
  9. Депчинська І., Петечук А. Зміст предметів суспільно-гуманітарного циклу у горожанських школах Закарпаття чехословацького періоду (1919-1939 рр.). Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 54. С. 135-139.
  10. Депчинська І. Особливості викладання угорської мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин. Збірник тез Всеукраїнської наукової конференції. Київ: Педагогічна думка, 2021. С. 64-65.