Kutatási területek

az angol nyelv oktatásának módszertana, angoltanár-képzés, reflektív angoltanítás, az olvasás mint befogadó nyelvi készség, távoktatás

Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

 1. Huszti, I., Csatáry, Gy., & Lechner, I. (2022). Distance learning as the new reality in tertiary education: A case study. Advanced Education, 21, 100-120. DOI: 10.20535/2410-8286.261705 БД WoS англійською мовою
 2. Huszti, I., Csernicskó, I., & Bárány, E. (2019). Bilingual education: The best solution for Hungarians in Ukraine? Compare: A Journal of Comparative and International Education. First published online: 25/04/2019. Available at: https://doi.org/10.1080/03057925.2019.1602968 pp. 1002-1009. – БД Scopus  англійською мовою

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

 1. Huszti, I., Lechner, I., Bárány, E., & Fábián, M. (2022). Quaranteaching at a Transcarpathian higher educational establishment: Student views. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 3, 70-80. http://znp.udpu.edu.ua/article/view/265919 фахове видання англійською мовою
 2. Густі, І., Барань, Є., Лехнер, І., & Фабіян, М. (2022). Особливості викладання мов у період карантину в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ: Результати анкетного опитування й інтерв’ювання. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія, 36, 90-102.
 3. Huszti, I. (2022). Aktuális nyelvpedagógiai kérdések Kárpátalján. Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica, 1(2), 219-232. https://aab-philologica.kmf.uz.ua/aabp/issue/view/2/3 фахове видання угорською мовою
 4. Лехнер, І.Г., & Густі, І.І. (2022). Рецензія. Zoltán Kövecses: Extended conceptual metaphor theory [Золтан Ковечеш. Розширена теорія концептуальної метафори]. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. ISBN 978-1-108-49087-0, DOI: 10.1017/9781108859127, 196р. Наукові Записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство), 34, 154-158. DOI 10.31652/2521-1307-2022-34-1-164
 5. Lechner, I., Huszti, I., Bárány, E., & Fábián, M. (2022). Motivierungsstrategien zum Fremdsprachenlernen im Tertiärbereich während der Pandemie. Inozemni movy, 28(1), 29-34. ISSN 1817-8510 (Print), ISSN 2616-776X (Online). DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2022.1.257876 УДК: 81’232:616-036.21(378) фахове видання німецькою мовою
 6. Fábián, M., Huszti, I., Lechner, I., & Bárány, E. (2021). Distance language learning as school learners perceive it. Messenger of Kyiv National Linguistic University. Pedagogy and Psychology Series, 35, 31-42. фахове видання англійською мовою
 7. Orosz, M., Huszti, I., & Hladonik, G. (2021). A case study: Novice English teachers’ problems in Transcarpathia. Inozemni movy, 27(4), 47-57. ISSN 1817-8510 (Print) ISSN 2616-776X (Online) фахове видання англійською мовою
 8. Густі І., Барань Є., Лехнер І., Фабіян М. (2021). Навчання мов у період карантину в Закарпатському угорському інституті ім. Ф. Ракоці ІІ. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія педагогіка та психологія, 34, 83-101. DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.34.2021.236935
 9. Lechner, I., & Huszti, I. (2021). The role of context and relevance in translating European Union texts. Messenger of Kyiv National Linguistic University. Series Philology, 24(1), 83-95. DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.24%20(1).2021.236087 http://philmessenger.knlu.edu.ua/article/view/236087 ISSN 2415-7333 (Print), ISSN 2311-0821 (Online) фахове видання англійською мовою
 10. Huszti, I., Nagy-Kolozsvári, E., & Lizák, K. (2021). Prospective English language and culture teachers’ professional and methodical training at the bachelor and master levels at a higher education institution in Transcarpathia. Іноземні мови, 27(1), 58-67. http://fl.knlu.edu.ua/issue/view/13982 фахове видання англійською мовою
 11. Bárány, K., & Huszti, I. (2020). Learning foreign languages in Berehove: Language school experience. Messenger of Kyiv National Linguistic University. Pedagogy and Psychology Series, 33, 75-87. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. Випуск 33. ISSN 2412-9283 фахове видання англійською мовою
 12. Huszti, I. (2020). A comparative analysis of foreign language curricula in the independent ukraine (from 1998 to 2020). Messenger of Kyiv National Linguistic University. Pedagogy and Psychology Series, 32, 30-39. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. Випуск 32. ISSN 2518-1408. http://visnyk-pedagogy.knlu.edu.ua/article/view/207753/207904 фахове видання англійською мовою

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 1. Huszti, I., Lechner, I., & Fábián, M. (Eds.) (2022). Teaching English reading to young learners: Training manual. Berehove – Uzhhorod: Transcarpathian Hungarian College – “Rik”-U LLC.  UDC: 811.111(477.87), ISBN 978-617-8046-57-6, 128 pages, Ум. друк. арк. / author’s sheet 10,4

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi

 1. Huszti, I., Fábián, M., Lechner, I., & Bárány, E. (2023). Online language teaching in Transcarpathia (2020-2022): Aid for studying the discipline “Methodology of Foreign Language Teaching” for English major BA students. Berehove: Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education. https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2023/07/huszti_fabian_lechner_barany_online-english-teaching-in-transcarpathia_final.pdf
 2. Huszti, I., Lechner, I. Bárány, E., & Fábián, M. (2023). Nyelvelsajátítás a digitális munkarendben a felsőoktatásban (Az elmúlt tanév tanulságai). In Á. Albert, J. Bóna, G. D. Borbás, R. Brdar-Szabó, K. Csizér, & Zs. Vladár (Szerk.), Fejezetek az alkalmazott nyelvészet területéről. Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN: 978 963 454 891 1 DOI: 10.1556/9789634549811 https://mersz.hu/bona-fejezetek-az-alkalmazott-nyelveszet-teruleterol//
 3. Huszti, I. (2022). Glossary on language teaching and learning. 2nd ed. Beregszász: GENIUS. Available at: http://genius-ja.uz.ua/images/files/glossary-on-language-teaching-and-learning-2nd-ed-2022-ilona-huszti.pdf
 4. Lechner, I., Huszti, I., Bárány, M., & Fábián, M. (2022). Herausforderungen des Online-Unterrichts für Lehrer und Schüler. In С. М. Іваненко, К. Компе, О. О. Холоденко, О. О. Яременко-Гасюк (Eds.), Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції 02-03 грудня 2022 року „Навчання і викладання уцифровому форматі в контексті наукової доброчесності у багатомовному світі” / Digitales Lernen und Lehren im Kontext der Wissenschaftlichen Redlichkeit in der Mehrsprachigkeit (pp. 88-91). Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-MKfpgoe-2022.20
 1. Lechner, I., Fábián, M., Bárány, E., & Huszti, I. (2022). Távoktatási sajátosságok a felsőoktatásban. In E. K. Nagy, T. Egri & M. J. Gácsi (Eds.), „Értékteremtés – Kihívások a Pedagógiában, Gyógypedagógiában és a Tanárképzésben”. Tanulmánykötet a XIII. Országos Taní-Tani Konferenciáról, 2022. február 4. (pp. 431-440). Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó. https://tanarkepzo.uni-miskolc.hu/files/19466/Tan%C3%ADtani%202022%20k%C3%B6tet.pdf
 2. Huszti, I., Fábián, M., Lechner, I., Bárány, E., & Kacsur, A. (2021). Language teaching and learning in tertiary education in the time of a pandemic. In D. Shaffer, & J. Kimball (Eds.), Re-envisioning ELT altogether, all together.
  Proceedings of the 28th Korea TESOL International Conference – 2021 (pp. 73-84). Seoul: Korea TESOL.
 3. Huszti, I., Fábián, M., Lechner, I., & Bárány, E. (2021). Assessing Language Learners’ Knowledge and Performance during COVID-19. Central European Journal of Educational Research, 3(2), 38–46. https://doi.org/10.37441/cejer/2021/3/2/9245 Volume title: Foreign Language Teaching and Learning: Changes, Difficulties and New Directions.
 4. Huszti, I., & Nagy-Kolozsvári, E. (2021). A beregszászi főiskola angol szakának története (1996–2020). Közoktatás, 25(1-2), 14-20. http://kmpsz.uz.ua/images/files/kozoktatas/kozoktatas20211.pdf
 5. Huszti, I. (2020). Az ukrajnai idegen nyelvi tanterv. Modern Nyelvoktatás, 26(1-2), 101-121.
 6. Huszti, I. (2019). Observation tasks as used in pre-service English teacher training. Acta Academiae Nyiregyhaziensis, 3, 81-92.