Kutatási területek
A kárpátaljai magyarság hagyományos tárgyi kultúrája
Publikációk

Az elmúlt 5 év fontosabb publikációi:

  1. Kész Barnabás: Egy letűnt kézműipar nyomában. A fazekasmesterség emlékeinek kutatása az ugocsai magyar falvakban. In: P. Szászfalvi Márta és Kavecsánszki Máté (szerk.): Pietas et Scientia. Tanulmányok P. Szalay Emőke tiszteletére. Studia Folkloristica et Ethnographica 76. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Tiszántúli Református Egyházkerület, MTA–DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, 2019. pp. 139–150.
  2. Kész Barnabás: Horkay Lajos, Salánk polihisztor lelkésze. In: Tánczos Vilmos – Peti Lehel (szerk.): Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról (A „Hegyet hágék, lőtőt lépék…” Irányzatok és módszerek a Kárpát-medencei népi vallásosság kutatásában. Konferencia a szakrális néprajzban iskolateremtő tudósok emlékére című 4. tudományos rendezvény (Kolozsvár, 2018. június 1–3.) előadásai). Erdélyi Múzeum–Egyesület, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2019. pp. 335–340.
  3. Kész Barnabás: Motívumok és jelképek az ugocsai magyarság 19–20. századi népi díszítőművészetében. In: Jakab Albert Zsolt–Peti Lehel (szerk.): Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet–Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2019.
  4. Kész Barnabás: Kiemelkedő kárpátaljai értékek Ugocsában. In: Espán Margaréta és Molnár Eleonóra (szerk.): Kárpátalja Kollégium. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2018. pp. 225–244.
  5. Kész Barnabás: Az ugocsai parasztporta. Hagyományos építkezés Salánkon. In: Gazdag Vilmos – Karmacsi Zoltán – Tóth Enikő (szerk.): Értékek és kihívások. A 2015. március 26–28. között Beregszászon a Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások című konferencián elhangzott előadások anyagai, II. kötet (Történelem- és társadalomtudomány, oktatásmódszertan, irodalomtudomány). Autdor – Shark, Ungvár, 2016. pp. 63–73.