Kutatási területek

українська проза епохи кінця ХІХ – ХХ ст.

Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi a 2018–2023 évi időszakból

 1. Lechner I., & Kordonets O. (2021). Book Review. A New Insight into Theory of Conceptual Metaphor. East European Journal of Psycholinguistics, 8(2). / Східноєвропейський журнал психолінгвістики. Том 8. №2 (2021). P.279-282.  https://doi.org/10.29038/eejpl.2021.8.2.lec

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

 1. Чордаш, В., & Кордонець, О. (2023). Досвід чужинності в прозі Єви Берніцкі. Філологічний часопис, (1), 172–181. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2023.281380
 2. Кордонець О. УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ ОЧИМА ЗАХІДНОГО СУСІДА [Рецензія на кн.]: Ч. Фединець, М. Фонт, І. Сакал, Б. Варга. Історія України: регіони, ідентичність, державність. Будапешт: Центр суспільних наук – вид-во «Гондолот», 2021. 444 с. (Fedinec Csilla, Font Márta, Szakál Imre, Varga Beáta. Ukrajna története: régiók, identitás, államiság. Budapest. Társadalomtudományi KözpontGondolat Kiadó, 2021. 444 o.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2022. Вип. 36. С.275-279.
 3. Лехнер І., Кордонець О. Концептуалізація поняття моралі в угорській мові // Мовознавчий вісник: Збірник наукових праць. Випуск 31. Черкаси, 2021. С.113-122.
 4. Газдаг В., Кордонець О. Російські лексичні елементи з військового побуту в романі «Табірна пошта» Ласло Варі-Фабіана // Філологічний часопис: науковий журнал. С. Шуляк (гол. ред.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 1 (17). С.22-34. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232603

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 1. Кордонець О. Література у парадигмі міжнаціонального спілкування (на прикладі творів Івана Франка та Наталії Кобринської) // Лінгвальний та екстралінгвальний аспекти комунікації в мультикультурному середовищі Закарпаття: колективна монографія. За заг. ред. Ю. М. Бідзілі, Г. В. Шаповалової, Я. М. Шебештян. Ужгород: РІК-У, 2021. С.323-339, підрозділ 4.2.

Az elmúlt öt év további fontosabb publikáció

 1. Кордонець О. Мотив гріха в новелах «Кара» Б.Лепкого та «Рожа» Н.Кобринської: типологічний аспект // Україністика в Угорщині та поза її межами ІІ: Матеріали Міжнародної наукової конференції 26-27 листопада 2021 р., м. Ніредьгаза, Уорщина. С.193-204.
 2. Кордонець О. Відтворення дитячої психології в оповіданнях «Пироги з черницями» І.Франка та «Жидівська дитина» Н.Кобринської // Ucrainica IX. Soucasna Ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury: Sbornik prispevku. – Univerziteta Palackeho v Olomouci. Olomouc, 2020. С.271-276.
 3. Кордонець О. Концепт щастя у новелах «Цвіт щастя» Богдана Лепкого та «Счастье» Еміля Балецького // Еміль Балецький – мовознавець, письменник, освітянин. (Міжнародний науковий семінар, Берегове, 23-24 травня 2019 року): Збірник наукових робіт. Берегово – Ужгород, 2020. С.69-75.
 1. Кордонець О. Трагізм дитячої долі на війні у новелах «Діточа пригода» Василя Стефаника та «Двоє дітей» Богдана Лепкого // Україністика в Угорщині та поза її межами : Матеріали міжнародного наукового форуму (Ніредьгаза, 11-12 жовтня 2018 року). Ужгород: РІК-У, 2019. С.163-169.
 2. Кордонець О. Мотив смерті у новелах «Звичайна історія» Б.Лепкого та «Записки недужої людини» О.Плюща // Полікультурність та різноманітність у ХХІ столітті. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Полікультурність та різноманітність у ХХІ столітті». Ужгород, ТОВ «РІК-У», 2018. С.173-179.
 3. Кордонець О.  Угорщина часів Першої світової війни очима українського біженця (на матеріалі творів Богдана Лепкого) // Acta Hungarica: Збірник наукових статей. XXIII рік видання. Ужгород, 2018. С. 301-310.