Kutatási területek
- számviteli szervezési és módszertani problémák IT vállalkozásoknál; - a számvitel és az adózás fejlesztése a gazdaság digitalizálásával összefüggésben; - nemzetközi műveletek számvitelének és adózásának módszertana
Publikációk

Publikációk (az utóbbi 5 évben):

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációk:

 1. Poyda-Nosyk, N. ., Borkovska, V. ., Bacho, R. ., Loskorikh, G. ., Hanusych, V. ., & Cherkes, R. . (2023). The role of digitalization of transfer pricing in the company’s management accounting system. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 17(1), 176-185. https://doi.org/10.33094/ijaefa.v17i1.1096 (Scopus)
  2. Lagovska O., Loskorikh G., Stoika N., Semion V., Karasova N. Method of structuring business model and mathematical model of dss of IT companies. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Том 2, No 33. Р. 306-313 (Web of Science)

Ukrajnai tudományos szakfolyóiratokban megjelent publikciók («B» kategória):

 1. Лаговська, О. А., Новак, О. С., & Лоскоріх, Г. Л. (2023). Ризики похідних фінансових інструментів у діяльності комерційних банків. Економіка, управління та адміністрування, (3(105), 171–178. https://doi.org/10.26642/ema-2023-3(105)-171-178. URL: http://ema.ztu.edu.ua/
 2. Лоскоріх Г. Особливості професії податкового консультанта в Угорщині. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics: наук.журн. Вип. 3 (2023). Берегове: Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ. 2023. C. 345-357. DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2023-3-345-357
 3. Pataki G., Loszkorih G., Pércsi O. A mikro-és  kisvállalkozások  menedzsment kihívásai: statisztikai elemzés Ukrajnában és Magyarországon. Acta Akademiae Beregsasiensis. Economics : tudományos folyóirat. 3. szám (2023). Beregszász: II. RFKMF. 2023. 39-53 ol. DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2023-3-39-53 (in Hungarian)
 4. Вигівська, І. М., & Лоскоріх, Г. Л. (2023). Ринок аудиторських послуг: бібліометричний аналіз. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(55), 3–9. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-2(55)-3-9 (in English)
 5. Loskorikh Gabriella, Perchi Oksana Management reporting of IT enterprises as a source of information for tax decisions. Науковий вісник Ужгородського Університету. Серія «Економіка». Випуск 1 (61). Ужгород, 2023. 183-188 pp. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.1(61).183-188 (in English)
 6. Loskorikh Gabriella, Perchi Oksana Risks of relocation of IT industry enterprises (on the example of Transcarpathian region). Економіка. Управління. Інновації. Випуск №1 (30), 2022. DOI: https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2022-1(30)-9 (in English)
 7. Лоскоріх , Г. Л., Грабчук , І. Л., Рогаль , В. П. (2021). Облікове забезпечення управління ризиками діяльності ІТ-підприємств. Економіка, управління та адміністрування, 4(98), 75–80. https://doi.org/10.26642/ema-2021-4(98)-75-80
 8. Лоскоріх Г.Л. Облікове відображення зниження ризику діяльності ІТ-підприємств. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 58. С. 105-108. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct58-20.
 9. Лоскоріх Г.Л. Характерні риси діяльності ІТ-підприємств: обліковий аспект. Проблеми системного підходу в економіці. 2021. Вип. 3(83). С. 72-77. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-10
 10. Лоскоріх Г.Л. Особливості організації управлінського обліку на ІТ-підприємствах. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2021. Вип. 1(48). С. 20-25. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2021-48-20-25
 11. 11. Лаговська, О. А., Грабчук, І. Л., & Лоскоріх, Г. Л. (2021). Класифікація ризиків ІТ-підприємств: обліковий аспект. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(47), 28–32. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-3(47)-28-328.
 12. 12. Лаговська О.А., Лоскоріх Г.Л. Формування облікової політики ІТ-підприємств. Modern Economics. № 19(2020). С. 108-113. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-18
 13. 13. Лаговська О.А., Лоскоріх Г.Л. Форми організації бухгалтерського обліку для ІТ-підприємств: проблеми вибору. Вісник ЖДТУ. Економіка, управління та адміністрування. Вип. 3(89). C. 114-118. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2019-3(89)-114-118
 14. Лаговська О. А., Лоскоріх Г.Л. Класифікація ІТ-підприємств: обліковий аспект. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 1(2). С. 115-119. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-40

Külföldi országokban tudományos folyóiratokban megjelent publikciók, amelyek  a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagjai:

 1. Лаговська О.А., Лоскоріх Г.Л. Облікове відображення операцій з розробки програмного забезпечення в ІТ-підприємствах: напрями удосконалення. Evropský Časopis Ekonomiky A Managementu. 2021. Volume 7. Issue 2. Р. 43-48 (Csehország).

Külföldi tudományos folyóiratokban megjelent publikációk:

 1. Volodymyr V. Hoblyk, Viktor V. Hoblyk, Hreta T. Molnar, Andreya A. Pevse, Habriella L. Loskorikh. (2020). Assessment of the Tailing Dumps State of the Gold Processing Enterprise. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(08), 2117 – 2123. http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/23337 (in English)

Egyéb publikációk, tézisek:

 1. Loszkorih G., Pércsi O. Az adózás jellemzői az IT-iparban: Kárpátaljai regionális szempontok. Acta Akademiae Beregsasiensis. Economics : tudományos folyóirat. 1. szám (2022). Beregszász: II. RFKMF. 2022. 284-296 ol. DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-1-284-296  (in Hungarian)
 2. Kalman B.G., Loskorikh G., Pataki G. (2022). Modern caste system in taxation. Acta Akademiae Beregsasiensis, vol. 2, 207-219. DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-2-207-219 (in English)
 3. Лоскоріх Г. Л., Хміль А.А. Сутність облікової політики: національний та міжнародний аспекти. Розвиток системи обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХХI Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 2023. С. 108-112. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/7363
 4. Лоскоріх Г.Л., Перчі О.Ф. Специфіка професії податкового консультанта: досвід Угорщини. Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: матеріали VI Міжнародної наукової конференції, м. Дніпро, 4 серпня, 2023 р ./ Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. С. 32-34. DOI: https://doi.org/10.36074/mcnd-04.08.2023
 5. Лоскоріх Г.Л. Організація бухгалтерського обліку та оподаткування IT-підприємства: методичний аспект. Innovative educational technologies: European experience and its application in training in economics and management : Proceedings of scientific and pedagogical internship (February 13 – March 26, 2023, Riga, Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 204-206 pp. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-295-1-68
 6. Лоскоріх Г.Л., Перчі О.Ф. Бізнес-модель ІТ-підприємства як запорука ефективного управління: обліковий аспект. Збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Нові інформаційні технології управління бізнесом”. Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2023. С. 99-101.
 7. Лоскоріх Г.Л., Перчі О.Ф. Система управлінської звітності ІТ-підприємства. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України (в умовах воєнного стану та поствоєнний період): Матеріали ХVI Всеукраїнської науково- практичної конференції (10-12 листопада 2022 року). Одеса: Національний університет «Одеська політехніка», 2022. C.41-43.
 8. Лоскоріх Г., Бордаш Ф.-В. Фінансова звітність як основне джерело інформації для малого бізнесу: міжнародний аспект. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.116-119.
 9. Калман Б., Лоскоріх Г., Потокі Г. Сучасна кастова система в оподаткуванні. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.164-165.
 10. Бачо Р., Лоскоріх Г., Перчі О. Інноваційна діяльність в обліку: ІТ-послуга та ІТ-проєкт. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.46-47.
 11. Макарович В.К., Лоскоріх Г.Л. Модель організації бухгалтерського обліку для ІТ-компаній. ХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України», Одеса, 10-12 листопада 2021 р. Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021. С. 57-58.
 12. Лоскоріх Г. Л. Обліковий аспект ідентифікації ризиків ІТ-підприємств. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року : збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Вінниця: ВНТУ, 2021. 932 с. С. 860-861. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/fiip/zbirn2021.pdf
 13. Лоскоріх Г. Л. Загальні засади організації управлінського обліку на ІТ-підприємствах. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту; 10 грудня 2020 р. Київ, КНЕУ, 2020. 587 с. С. 429-431
 14. Лоскоріх Г. Л. Особливості організації бухгалтерського обліку на ІТ-підприємстві. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, 11-15 травня 2020 р. Житомир: ЖДТУ. С. 266-267.
 15. Лоскоріх Г. Л. Особливості обліку програмного забезпечення на ІТ-підприємствах. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 квітня 2020 р. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. С. 56-58.
 16. Лоскоріх Г.Л., Борович А. Вимоги до бухгалтера як основного суб’єкта формування звітності на ІТ-підприємстві. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф., 4-5 жовтня 2019 р. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С. 305-306
 17. Лоскоріх Г.Л. Теоретичний аспект дефініції «обліково-аналітичне забезпечення» у процесі модернізації бухгалтерського обліку. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів / тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород: Видавництво «ФОП Сабов А.М.», 2019. С. 161-164.
 18. Лоскоріх Г.Л. Особливості діяльності сервісних та продуктових ІТ-підприємств: обліковий аспект. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, 15–17 травня 2019 р. Житомир: ЖДТУ. С. 320. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/10-buhgalterskyj-oblik-analiz-audyt-ta-opodatkuvannya-.pdf
 19. Лоскоріх Г. Л. Характеристики ІТ-підприємства: вплив на бухгалтерський облік та аналіз. Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 18 квітня 2019 р. / редкол.: О.І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. Харків : ХДУХТ, 2019. С. 68-69.

Általános információ ay oktatóról

Egyetemi végzettség:

–   2011, Ungvári Nemzeti Egyetem

Szak« Számvitel és Auditálás »

MSc (Master) mesterképzés

Képesítés: számvitel és auditálás magiszter

Tudományos fokozat: PhD

–   2022, Zsitomiri Állami Politechnikai Egyetem

Képzési ág 07 «Igazgatás és adminisztráció»

Szak: 071 «Számvitel és Adóügy»

Képzési program «Számvitel és Adóügy»

PhD disszertációjának témája: „IT vállalkozások számvitele és elemzésének támogatása”.

Részvétel tudományos kutatási témákban, kutatócsoportokban, projektekben (az elmúlt 5 évben):

1. Az „IT vállalkozások számviteli és elemzési támogatása” c. tudományos kutatási téma felelős kutatója a Zsitomiri Állami Politechnikai Egyetemen. 2020-2021. (Állami nyilvántartási szám: 0120U103444).

2.  «A pénzügyi, számviteli és adózási rendszer működése a globális hatótényezőknek a gazdaság innovatív működésére gyakorolt hatásai függvényében» c. tudományos kutatási téma kutatója a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Számvitel és Auditálás Tanszéken. 2021-2026. (Állami nyilvántartási szám: № 0121U113720).

Szakmai szövetségekben való részvétel

Az „Ukrán Könyvelői és Könyvvizsgálói Kamara” szövetségének tagja

Szakmai és egyéb továbbképzések (az utóbbi 5 évben)

 1. Szakmai továbbképzés. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). AICPA & CIMA Faculty Hour Series  / Accounting, 2023. augusztus 17.   (45 óra / 1,5 kreditérték).
 2. Részvétel az «ERASMUS +» mobilitási programon a bajai Eötvös József Főiskolán (Magyarország). 2023. június 23.- július 5.  (15 nap /2 kreditérték).
 3. Részvétel az «ERASMUS +» mobilitási programon a bajai Eötvös József Főiskolán (Magyarország), 2023. május 08.-24. Content of the teaching programme «Accounting, reporting and taxation of international business: experience of the EU and Ukraine» (90 óra / 3 kreditérték).
 4. Sumy Állami Egyetem. A Jean Monnet Erasmus projekt (101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH EU) keretében megvalósuló virtuális mobilitási program «EU-Ukrajna legjobb gyakorlatai a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez». 2023. április 19.-május 24. (30 óra / 1 kreditérték).
 5. Szakmai továbbképzés. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). AICPA & CIMA Faculty Hour Series. Accounting / CPA Evolution Series – AUD and ISC, 2023. május 25.  (45 óra / 1,5 kreditérték).
 6. Szakmai továbbképzés.  American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). AICPA & CIMA Faculty Hour Series. Accounting / Cybersecurity for Accounting, 2023. április 21.  (45 óra / 1,5 kreditérték).
 7. Szakmai továbbképzés.  American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). AICPA & CIMA Faculty Hour Series. Accounting /  CPA Evolution Series – FAR and BAR, 2023. április 14.  (45 óra / 1,5 kreditérték).
 8. Szakmai továbbképzés.  American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).  AICPA & CIMA Faculty Hour Series. Accounting / CITP Credential & the AICPA University Program in IT, 2023. március 31.  (45 óra / 1,5 kreditérték).
 9. Tudományos-pedagógiai szakmai továbbképzés «Innovatív oktatási technológiák: európai tapasztalat, annak megvalósítása a közgazdasági és menedzsment szakemberek képzésében», Baltic Research Institute of Problems of Economic Space Transformation a Fekete-tengeri Gazdasági és Innovációs Kutatóintézet támogatásával (Riga, Lett Köztársaság), 2023. február 13.-26. (180 óra / 6 kreditérték).
 10. Részvétel az «ERASMUS +» mobilitási programon a bajai Eötvös József Főiskolán (Magyarország). 2022. szeptember 26.-október 07. Content of the teaching programme «Tax benefits for business entities, accounting and financial reporting in the conditions of war in Ukraine» (60 óra / 2 kreditérték).
 11. Részvétel az «ERASMUS +» mobilitási programon a bajai Eötvös József Főiskolán (Magyarország). 2022. június 20.-24.  Content of the teaching programme «Establishing a business in Ukraine: accounting aspects and features of taxation of the IT- industry: regional aspect (on the example of Transcarpathia)» (30 óra /1 kreditérték).
 12. Részvétel a «Tudományos kommunikáció a digitális technológiák korában» c. online tanfolyamon a Prometheus platformon, 2022. április 09. (90 óra /3 kreditérték).
 13. PhD fokozat odaítélése, képzési ág – Igazgatás és adminisztráció, szak –  071 Számvitel és adóügy. Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium 2022. január 2-i 89. számú rendelete (DR No. 003573).
 14. Részvétel az «ERASMUS +» mobilitási programon a bajai Eötvös József Főiskolán (Magyarország). 2021. szeptember 13.-17.  Content of the teaching programme «Organization of accounting at the enterprises and modern features of business taxation in Ukraine» (30 óra /1 kreditérték).
 15. Továbbképzés az Open University Maidan (VUM on-line) «Academic Integrity at the University» c. kurzusból. 2020.április.18.  Tanusítvány száma: 025815 (1 óra).
 16. Szakmai továbbképzés a 126-os szakterületen «Információs rendszerek és technológiák» az «Információs rendszerek és felhőtechnológiák az oktatási folyamatban» с. oktatási programon belül a «Felhőtechnológiák a távoktatásban karantén körülmények között» kurzusból a Zsitomiri Állami Politechnikai Egyetem Informatikai és Számítástechnikai Karán. 2020. április 6.-10. Tanusítvány száma: ПК 05407870/488-20 (15 óra).

Egyéb eredmények (az utóbbi 5 évben):

 • Az «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics» c. tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. URL: https://aab-economics.kmf.uz.ua/aabe
 • Hallgatói pályamunkák témavezetője. XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia. Számvitel és Adóügy Szekció. 2023. május 12.
 • A XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia zsűritagja. Számvitel és Adóügy Szekció. 2023. május 12.
 • A XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia zsűritagja. Fizika, Matematika, Informatika és Számvitel Szekció. 2022. május 13.
 • A XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia zsűritagja. Matematika és Számvitel Szekció. 2021. május 14.
 • 2021. december 24-én védte meg PhD disszertációját a Zsitomiri Állami Politechnikai Egyetemen. Téma: IT vállalkozások számvitele és elemzésének támogatása.
 • B2 magyar nyelvvizsga, ECL exam, 2022. december 22.
 • A pénzügyi műveltség minősített trénere (Ukrajna Nemzeti Bank tanfolyama, USAID projekt, 2021.április 05.)
 • «Ágazat büszkesége» c. kitüntetés. Nemzeti Üzleti Rangsor (National Leadеr of the Year), 2021. január 19.
 • «Az Év Könyvelője -2018»  c. díj. Nemzeti Üzleti Rangsor (National Leadеr of the Year), 2018. december 03.
 • «A szakmai szférában végzett kiemelkedő szolgáltatásokért”» c. kitüntetés. Nemzeti Üzleti Rangsor (National Leadеr of the Year), 2018. december 03.

Szakmai tapasztalat:

Gyakorló könyvelő.

Szakmában szerzett tapasztalat – több mint 13 év.