Kutatási területek
brit és amerikai irodalom, angol gyermekirodalom, az angol, mint idegen nyelv oktatásának módszertana
Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

Берегсасі А., Надь-Коложварі Е.: Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. Magyar Nyelvőr 143(2019)/2: 151–172.

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

  1. Nagy-Kolozsvári E.: Interkulturális kompetenciák fejlesztése idegen nyelvű gyermekirodalom segítségével. In.: Nagy-Kolozsvári E., Kovács Sz. (szerk): Multikulturalizmus és diverzitás a 21. században. Nemzetközi tudományos konferencia, konferenciakötet. Beregszász, 2018. március 27–28. 420pp.
  2. Nagy-Kolozsvári E.: Gyermekirodalom, egy régi-új módszer az idegennyelv-oktatásban. In: Karmacsi Z., Máté R. (szerk): Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. „Rik-U” Ungvár, 2018. pp. 156-162.
  3. Nagy-Kolozsvári E.: Gyermekirodalom és kreatív angoltanítás kisiskolás korban. In: Hires-László Kornélia (szerk): Nyelvhasználat, kétnyelvűség. Ungvár, 2016. 219-227 pp.
  4. Nagy-Kolozsvári E.: Módszertani ajánlások angol nyelvű szépirodalom tanórai alkalmazásához. In: Actual Problems of International Relations and International Business Ungvári Nemzeti Egyetem, konferenciakötet. Ungvár, 2016. október 27. 166-169 pp.
  5. Nagy-Kolozsvári E.: Children’s literature in second language education. (könyvrecenzió) In: Modern Nyelvoktatás XXI. évf., 4. szám. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2015. 70-73 pp.