Kutatási területek

brit és amerikai irodalom, angol gyermekirodalom, az angol, mint idegen nyelv oktatásának módszertana

Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi a 2018–2023 évi időszakból

 1. Берегсасі А., Надь-Коложварі Е.: Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. Magyar Nyelvőr 143(2019)/2: 151–172.

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

 1. Nad-Kolozhvari, E. (2022). Teaching English Literature in General Educational Institutions in Ukraine. Сучасні дослідження з іноземної філологі, №3–4. 365–373. https://doi.org/10.32782/2617-3921.2022.21-22.365-372
 2. Nad-Kolozhvari E. A.: Authentic children’s literature in teaching English as a foreign language – insights from Transcarpathia. In: «Закарпатські філологічні студії» Том 2 (23) 2022. 08. 27. с. 84-88. (фаховий журнал) DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.23.2.15
 3. Motrinec E.. Nagy-Kolozsvári E.: Exploiting literature in the EFL classroom: graded readers as a medium for promoting English language learning to EFL learners. In: «Вчені записки Таврійського національного університету
  імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». Том 32 (71) № 4, 2021.  с. 198-206.  (фаховий журнал)  DOI https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.4-1/34
 4. Huszti I., Nagy-Kolozsvári E., Lizák K.: Prospective English language and culture teachers professional and methodical training at the bachelor and master levels at higher education institution in Transcarpathia. Іноземні мови: науково-методичний журнал. 2021. № 1 (105). Київ, ТОВ «Видавництво «Ліра-К». c. 58-67. (фаховий журнал)

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 

 

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi:

 1. Nagy-Kolozsvári E., Lizák K. (2023). American Literature from the Beginnings to the 19th Century. Literature for year 4 students majoring in English. Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Berehove. 137pp.
 2. Nagy-Kolozsvári E., Lizák K. (2023). American Literature from the 19th Century. Part 2. Literature for year 4 students majoring in English. Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Berehove. 124pp.
 3. Nagy-Kolozsvári, E, & Gordon Győri, J. (2022). Gyermekirodalmi attitűdvizsgálat angol szakos pedagógushallgatók körében. Modern nyelvoktatás. megjelenés alatt.
 4. Nagy-Kolozsvári, E., & Gordon Győri, J. (2022). Children’s literature in Transcarpathian schools for teaching English as a foreign language. Central European Journal of Educational Research, 4(1), 108–120. https://doi.org/10.37441/cejer/2022/4/1/10233
 5. Nagy-Kolozsvári E., Lizák K., Huszti I. (2021). A Guide to English Literary Genres and Literary Periods.  Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education. 82 pp.
 6. Nagy-Kolozsvári E., Gordon Győri J.: Az idegennyelv-oktatás (angol) helyzetének vizsgálata a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban kérdőíves felmérések tükrében. In: A határ mint konvergáló és divergáló tényező a nyelvben. 21. Élőnyelvi konferencia. Absztraktkötet. 2021. november 4-5., pp. 84-85.
 7. Moldován A., Nagy-Kolozsvári E.: The role of literature in teaching and learning English as a foreign language in schools of Transcarpathia (Ukraine). In.: Philological Sciences and Translation Studies: European Potential. Wloclawek, Republic of Poland, July 9-10., 2021. pp. 315-318. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-110-7-83
 8. Huszti I., Nagy-Kolozsvári E.: A beregszászi főiskola angol szakjának története (1996-2020). In Közoktatás, 2021./1-2.  pp. 14-20.
 9. Nagy-Kolozsvári E.: Interkulturális kompetenciák fejlesztése idegen nyelvű gyermekirodalom segítsé­gével. In.: Nagy-Kolozsvári E., Kovács Sz. (szerk):  Multikulturalizmus és diverzitás a 21. században. Nemzetközi tudományos konferencia, konferenciakötet. Beregszász, 2018. március 27–28. 420pp.
 10. Nagy-Kolozsvári E.: Gyermekirodalom, egy régi-új módszer az idegennyelv-oktatásban. In: Karmacsi Z., Máté R. (szerk): Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. „Rik-U” Ungvár, 2018. pp. 156-162.