Kutatási területek
- gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek számvitele, könyvvizsgálata, ellenőrzése
Publikációk

Publikációk (az utóbbi 5 évben):

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációk:

 1. Inna Makarenko, Pavlo Brin, Anargul Belgibayeva, Igor Orlov and Zhanna Oleksich (2023). Energy companies’ transparency: Toward competitiveness and SDG 7 progress. Problems and Perspectives in Management, 21(2), 603-617. DOIhttp://dx.doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.55(Scopus)

Ukrajnai tudományos szakfolyóiratokban megjelent publikációk («B» kategória):

 1. Орлов, І. В. (2023). Якість інтегрованої звітності та її характеристики. Економіка, управління та адміністрування, (1(103), 105–110. https://doi.org/10.26642/ema-2023-1(103)-105-110
 2. Орлов, І. В., & Захаров, Д. М. (2023). Дослідження проблеми забезпечення достовірності інтегрованої звітності. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(54), 46–51.  https://doi.org/10.26642/pbo-2023-1(54)-46-517
 3. Легенчук, С. Ф., Остапчук, Т. П., & Орлов, І. В. (2021). Інформаційне забезпечення вартісно орієнтованого управління брендами підприємств: стратегічні орієнтири. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу,(3(47), 33–39.   https://doi.org/10.26642/pbo-2020-3(47)-33-39
 4. Городиський, М. П., Захаров, Д. М., & Орлов, І. В. (2021). Вплив COVID-19 на трансформацію економіки та бухгалтерського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(47), 14–22.  https://doi.org/10.26642/pbo-2020-3(47)-14-22
 5. Орлов І.В., Ксендзук В.В. Складові зовнішньоекономічної політики України: перспективні вектори розвитку в сфері державного управління. Економічний вісник Дніпровської політехніки. Науковий журнал, №4(72), 2020, С. 51-60. DOI:  https://doi.org/10.33271/ebdut/72.051
 6. Легенчук, С. Ф., Очередько, В. Р., Орлов, І. В., & Стойка, Н. С. (2020). Нематеріальні активи в системі управління логістичними компаніями: облікові перспективи. Економіка, управління та адміністрування,(4(94), 62–68.  https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-62-68
 7. Тарасюк, Г. М., Пащенко, О. П., Орлов, І. В., & Ігнатова, Н. П. (2020). Підходи до дослідження інтелектуального капіталу на основі вартісно орієнтованого управління. Економіка, управління та адміністрування,(4(94), 11–21.  https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-11-21
 8. Орлов І. В., Ксендзук В. В. Механізм державного управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах впливу ризиків. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 113–117. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.113

Könyvek és monográfiák:

 1. Захаров Д.М., Орлов І.В. Особливості облікового забезпечення операцій з управління соціальним капіталом підприємсва. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту економічних систем: проблеми і шляхи розвитку: колективна монографія. Львів. Растр-7, 2022. С. 156-178. https://oaz.conf.lviv.ua/

Egyéb publikációk, tézisek

 1. Орлов І. Організація бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки. Acta  Academiae  Beregsasiensis. Economics:  наук. журн. Вип. 1 (2022). с.264-273 DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-1-264-273
 2. Орлов І. Вплив процесів цифровізації на ведення бухгалтерського обліку. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С. 188-190.
 3. Остапчук Т.П., Орлов І.В., Петрук Л.Т. Керівництво та лідерство: взаємозв’язок понять Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу: тези виступів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.з пит. вищ. осв. і науки (м. Житомир, 4-5 листопада 2021 року). Житомир: Житомирська політехніка, 2021. С. 178. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/178.pdf
 4. Бірюченко С.Ю., Орлов І.В. Особливості планування соціальної підприємницької діяльності. Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу: тези виступів міжнар. наук.конф (м. Житомир, 5-6 листопада 2020 року). Житомир: Житомирська політехніка, 2020. С. 12. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/12.pdf
 5. Шигун М.М. Орлов І.В. Бухгалтерський облік в умовах викликів сталого розвитку бізнесу. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів / тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород: Видавництво «ФОП Сабов А.М.», 2019.  С. 229-232.

Általános információ az oktatóról:

Egyetemi végzettség:

1990, Kijevi Politechnikai Főiskola
Szakterület: mérnöki technológia, fémvágó gépek és szerszámok
Képesítés: gépészmérnök
1999, Zhitomiri Mérnöki és Műszaki Egyetem
Szakterület: számvitel és auditálás
Képesítés: számvitelt és gazdaságot elemző közgazdász

Tudományos fokozat:

2005, Ukrán Nemzeti Agrártudományi Akadémia Agrárgazdasági Intézete
Szakirány: 08.00.09 „Számvitel, elemzés és könyvvizsgálat”
Disszertáció témája: «Értékpapír-tranzakciók elszámolása és ellenőrzése : elmélet, módszertan, gyakorlat”
Fokozat: gazdaságtudományok kandidátusa
2011, Zsitomiri Állami Műszaki Egyetem
Tudáság: “Gazdaságtudományok”
Szakterület: 08.00.09 “Számvitel, elemzés és audit”
Disszertáció témája: “A gazdasági társaságok kötelezettségeinek számviteli és ellenőrzési elmélete és módszertana”.
Fokozat: a gazdaságtudományok doktora

Tudományos cím:

2006, egyetemi docens
2012, professzor

Részvétel tudományos kutatási témákban, kutatócsoportokban, projektekben (az elmúlt 5 évben):

«A pénzügyi, számviteli és adózási rendszer működése a globális hatótényezőknek a gazdaság innovatív működésére gyakorolt hatásai függvényében» c. tudományos kutatási téma, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Állami nyilvántartási szám: № 0121U113720).

Szakmai szövetségekben való részvétel:

Az Ukrán Gazdaságtudományi Akadémia rendes tagja.

Szakmai és egyéb továbbképzések (az utóbbi 5 évben):

 1. Továbbképzés a Zsitomiri Állami Műszaki Egyetem posztgraduális oktatási központjában, szakterület 071 «Számvitel és Adóügy». Téma : «A számviteli tantárgyak oktatási módszerének fejlesztése a gazdasági szakos hallgatók számára» (Zsitomir, 2018.január.02. – június 30.). Tanusítvány száma: ПК 05407870/0001-18, 2018. június 30. (150 óra /5 ECTS kreditérték).
 2. Szakmai továbbképzés a Zsitomiri Politechnikum Állami Egyetem Információs Rendszerek Menedzsmentben és Számvitelben Tanszékén. Téma: «Számvitel és Adóügy» (Zsitomir, 2021.január.06. – június 30). Tanusítvány száma:  ПК 05407870/0092-21, 2021. július 01. (180 óra /6 ECTS kreditérték).

Egyéb eredmények (az utóbbi 5 évben)

Az «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics» c. tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. URL: https://aab-economics.kmf.uz.ua/aabe

Szakmai tapasztalat:

Szakterületen szerzett szakmai tapasztalat – több mint 16 év.