Kutatási területek
Gazdasági entitások kötelezettségének könyvelése, könyvvizsgálata, ellenőrzése.
Publikációk

Az elmúlt 5 év fontosabb publikációi:

  1. Ізмайлов Я.О. Облік та оподаткування в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку, цифровізації та глобалізації економічних відносин: [Монографія] / Я.О. Ізмайлов, С.Ф.Легенчук, С.В. Свірко, І.Г. Єгорова, І.В. Орлов та інші. Житомир.: Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. 407 с. ISBN 978-966-9725-37-0 ( З розділ).
  2. Легенчук С.Ф., Остапчук Т.П., Орлов І.В. Інформаційне забезпечення вартісно-орієнтованого управління брендами підприємств: стратегічні орієнтири. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2020. №3(47). С.33-39.
  3. Захаров Д.М., Городиський М.П., Орлов І.В. Вплив COVID-19 на трансформацію економіки та бухгалтерського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2020. № 3(47). С.14-22.
  4. Орлов І.В., Ксендзук В.В. Складові зовнішньоекономічної політики України: перспективні вектори розвитку в сфері державного управління. Економічний вісник Дніпровської політехніки. Науковий журнал. №4(72), 2020. С.51-60.
  5. Легенчук С.Ф., Очередько В.Р., Орлов І.В., Стойка Н.С. Нематеріальні активи в системі управління логістичними компаніями: облікові перспективи. Економіка, управління та адміністрування. 2020. № 4(94). С.62-68.
  6. Тарасюк Г., Пащенко О., Орлов І. Підходи до дослідження інтелектуального капіталу на основі вартісно-орієнтованого управління. Економіка, управління та адміністрування. № 4(94). С.11-21.
  7. Орлов І.В., Ксендзук В.В. Механізм державного управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах впливу ризиків. Інвестиції: практика та досвід, 2020, № 24. С.113-117.
  8. Орлов І.В. Капітал як об’єкт вартісного виміру в бухгалтерському обліку. Тези Виклики та перспективи економічного розвитку в умовах міжнародного співробітництва: європейський досвід / абстракти міжнародної наукової конференції у м. Берегове, 6-7 травня 2016 р.- Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2016.
  9. Шигун М.М., Орлов І.В. Бухгалтерський облік в умовах сталого розвитку бізнесу. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів : тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород : Видавництво ” ФОП Сабов А.М.”, 2019.
  10. Бірюченко С.Ю., Орлов І.В. Особливості планування соціальної підприємницької діяльності. Тези Міжнародної наукової конференції “Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу” (м. Житомир, 05-06 листопада 2020 р.). Житомир: Житомирська політехніка, 2020. С. 17 – 18.

Szakmai továbbképzés: Tudományos és szakmai továbbképzés a Zsitomiri Állami Egyetem továbbképző intézetében (2018).

Tapasztalat a szakterületen: 12 év szakmai tapasztalat vállalatírányításban és több mint 20 év tapasztalat a megyei tanács és önkormányzati munkában.