Publikációk

Könyvek és monográfiák:

 1. Освіта дорослих у Великій Британії: теоретичні і методичні засади: монографія / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2019. – 399 с.
 2. Орос Ільдіко – Поллоі Каталін (2021): Стан освіти на Закарпатті у світлі результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ – ТОВ «РІК-У» Берегове–Ужгород. (564 c. арк. 45,8).

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

 1. Психолого-педагогічна діагностика готовності майбутнього вихователя до формування творчої особистості дошкільника / Іщенко Л. В., Орос І. І., Ляховець О. О. // Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського // Наука і освіта. – Серія: Педагогіка. – № 10. – Одеса, 2017. – С. 82–89.
 1. Samoilenko O., Dubaseniuk O.,  Orosz I., Levrints M., Stratan-Artyshkova T., Gunko N. (2020) Training an Andragogue as a Specialist in Adult Education. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Volume 12, № 2. 237-250.

Tankönyvek és kézikönyvek:

 1. Орос І. Теоретико-методологічні засади розвитку освіти дорослих у Великій Британії: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2017. – 141 с.
 2. Орос І. Система управління освітою дорослих у Великій Британії: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 117 с.
 3. Орос І. Підготовка фахівців для освітньої роботи з дорослим населенням у Великій Британії : навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 89 с.
 4. Орос І. Теоретико-методичні засади педагогічної освіти дорослих у Великій Британії: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 107 с.
 5. Орос І. Словник-довідник понять і термінів з освіти дорослих / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2017. – 104 с.
 6. Орос І. Освіта дорослих у Великій Британії та Україні: порівняльний аспект : навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 95 с.

 Статті:

 1. Орос І. І. Формування у студентів культури професійного спілкування засобами інтерактивних технологій / О. А. Біда, І. І. Орос, С. Куніковський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 22–27.
 2. Орос І. І. Вдосконалення освітнього процесу засобами мультимедійних технологій / О. Кучай, Т. Кучай, І. Орос // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 2 (61). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 132–137
 3. Орос І. І. Подібні та відмінні ознаки освіти дорослих країн ЄС (Франції, Німеччини, Данії, Бельгії, Угорщини) та англомовних країн (США, Канади, Великої Британії) / І. Орос // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3 (62). Т.2. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 223–231.
 4. Орос І. І. Підходи до здійснення освіти дорослих у Великій Британії // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 173. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2018. – С. 12–18. (2 міжнар. наук. бази)
 5. Орос І. І. Система професійної підготовки педагогічного персоналу для навчання дорослих // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Хуманитарни Балкански изследвания. – 2019. – Т. 3. № 1(3). – Болгарія. Плопдив: «Научен хронограф» ЕООД. – С. 26–28.
 6. Орос І. І. Роль формальної, неформальної та інформальної освіти у підготовці персоналу для системи освіти дорослих // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В, О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 1 (64). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 181–185
 7. Орос І. І. Концептуальні підходи до освіти дорослих в Україні // Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Освітній простір України. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2019. – № 15. – С. 38–45.
 8. Орос І. І. Формування екологічної культури в учнів початкової школи / Біда О. А., Орос І. І., Гончарук В. В. // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 186. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2020. –С. 16-19
 9. Орос І. І. Формування лідерських якостей як важливого фактору успішності професійної діяльності фахівців / Біда О., Орос І., Чичук А. / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 196. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 10–14.
 10. Орос І. І. Зміст та сутність поняття «лідерство» / Біда О., Орос І., Чичук А. / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 197. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 17–21.