Kutatási területek
Pénzügyi szolgáltatások piaca, pénzügyi intézmények könyvelése, elemzése és ellenőrzése; regionális gazdaságtan
Publikációk

Publikációs lista:

(Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi)

 1. Poyda-Nosyk, N.N. Financial security of Ukraine in conditions of European integration. Науковий вісник Полісся. 2017. № 1 (9). Ч. 1. С. 192-196.
 2. Poyda-Nosyk N.N., Bacho R.J., Vdovenko N. M. Сomparative characteristic of development trends in the Polish and Ukrainian insurance markets: conclusions for Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С. 92–98.
 3. Бачо Р.Й., Внукова Н.М., Пойда-Носик Н.Н. Оцінка впливу моделей регулювання на розвиток ринків небанківських фінансових послуг країн Європейського Союзу та України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : [зб. наук. пр.]. 2017. № 1 (22). С. 235–245.
 4. Bacho R.J., Vdovenko N.M., Poyda-Nosyk N.N. Implementation of foreign experience of pre-trial dispute settlement at financial services markets in Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). Ч. 2. С. 85–93.

Az elmúlt 5 év fontosabb publikációi:

 1. Пойда-Носик Н.Н., Бачо Р.Й. , Щербан М.Д. Регіональний розвиток кредитної кооперації України: монографія. Ужгород, 2016. 238 с.
 2. Пойда-Носик Н.Н., Грабар М.В. Системний розвиток туризму та рекреації: теоретичні та практичні аспекти управління на регіональному рівні: монографія. Ужгород, 2016. 240 с.
 3. Пойда-Носик Н. Н. Фінансова безпека акціонерних товариств: теоретико-методологічний та практичний аспекти системного підходу : монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2020. 306 с.
 4. Пойда-Носик Н. Н., Лийзьо Н. В. Фінансова безпека як основа збалансованого розвитку регіону: дослідження сутності, чинників та індикаторів. Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н. В. І. Варцаби. Ужгород, 2018. С. 73–82.
 5. Фінансово-економічна грамотність: підручник : Ч.1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. Київ: «Кондор», 2017. 1024 с.
 6. Пойда-Носик Н.Н., Черленяк І.І. Управління інноваційними проектами: навч. посіб. Ужгород, 2017. 360 с.
 7. Пойда-Носик Н. Н., Свадеба В. В. Особливості нейромаркетингу та можливості його застосування у страховій діяльності. Bildung, Sozialarbeit, öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung. Krakow, 2020. P.324-336.
 8. Poyda-Nosyk N. N. Zhuravlyova I., Lelyuk S. The methodology and empirics of enterprises finance security. Economics and Working Capital: Science Journal. London, 2019. Issues 1-2. P. 48–52.
 9. Poyda-Nosyk N., Svadeba V.V. Traditional and innovative approaches to the implementation of the internet marketing functions in insurance. Economics and Working Capital: Science Journal. London: WCTC Ltd., 2018. Issues 3-4. P.25-28.
 10. Poyda-Nosyk N. Security in modern theory of the firm and the concept of the company’s financial architecture. Economics and Working Capital: Science Journal. London, 2018. Issues 1-2. Pр. 32–35.
 11. Пойда-Носик Н.Н. Свадеба В.В. Платоспроможність підприємства та формування системи її забезпечення. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2016. Вип. 2 (48). С.208-215.
 12. Пойда-Носик Н.Н., Свадеба В.В. Сутність та специфічні особливості застосування маркетингу в страховій діяльності. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2 (52). Ужгород, 2018. С.194-198.
 13. Пойда-Носик Н. Н. Мазютинець Г. В. Застосування штучних нейронних мереж для аналізу рівня фінансової безпеки компаній. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Вип.1 (55). Ужгород, 2020. С.112-117.

Tudományos kutatásokban és fejlesztésekben való részvétel:

 1. Tudományos kutatás: “Az ukrajnai részvénytársaságok pénzügyi biztonságának rendszerének kialakítása” (állami nyilvántartási szám: 0115U003320), Ungvár Nemzeti Egyetem.
 2. Tudományos kutatás: „A regionális fejlődés pénzügyi támogatása a decentralizáció és az európai integrációs folyamatok összefüggésében” (állami bejegyzési szám: 0115U007117), Ungvár Nemzeti Egyetem.
 3. Tudományos kutatás: „A belső piac állami szabályozásának társadalmi-gazdasági hatásai Ukrajna európai integrációjával összefüggésben” (állami nyilvántartási szám: 0115U000567), Kijevi Nemzeti Kereskedelmi és Gazdasági Egyetem.
 4. Tudományos kutatás: „A nem banki pénzügyi szolgáltatások piacának fejlődésének szabályozása Ukrajnában” (állami nyilvántartási szám: 0115U001561), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
 5. Részvétel a kárpátaljai régió fejlesztési stratégiájának kidolgozásában a 2021-2027 közötti időszakra.

Szakmai egyesületekben való részvétel szakterületenként:

 1. Az “Ukrajna Könyvvizsgálói és Könyvelői Kamarája” köztársasági tag
 2. Az MTA igazgatóságának külső tagja

Szakmai továbbképzés: Nemzetközi szakmai gyakorlat a „Menedzsment és gazdasági biztonság: aktuális kihívások és fenyegetések” programban (Goa, India) (2020), „IPFM: IFRS” (Szakmai Pénzügyi Menedzserek Intézetének diplomája, Anglia, 2020. augusztus 3.), 2019 – Vezetésfejlesztési program: “HRM in Business (HRM in Business)” (LvBS Certificate, 2019. július), képzési program a “Pénzügyi menedzsment” kurzushoz (6 modul), M. Kolisnyk részéről. Szervezők: CFO Club Ukraine, Lviv Business School. (2018), Pénzügyi és banki professzori cím megszerzése (2018), Üzleti teljesítménymenedzsment (P1, P2 modulok) (Diploma Chartered Institute of Management Accountants (SIMA), Nagy-Britannia), (2016).