Kutatási területek

nyelvtanulási stratégiák alkalmazása az idegen nyelvek tanulásában

Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi a 2018–2023 évi időszakból

 1. Tetyana Chonka, Volodymyr Banias, Nataliya Banias, Adalbert Baran, Vasyl Siladi: Mystical function of leitmotifs which individualize different characters in Sylvie Germain’s novel “The Book of Nights” Synesis, v. 15, n.4, 2023, ISSN 1984-6754© Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil (Web of Science)
 2. Erzsébet Bárány, László Szilágyi. Book Review: Vašíček Michal: Dynamika jihokarpatských nářečí. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2020. 413 p. Vašíček Michal: Dynamika jihokarpatských nářečí. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2020. 413 p. Studia Slavica Hung. 66 (2021) 2, 465–468 DOI: 10.1556/060.2022.00060 (Scopus)

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

 1. Сіладі, В. (2021). Різноманітність підходів до іншомовної підготовки в європейському освітньому середовищі. Молодь і ринок, 2 (188), 145–149.
 2. Tovkanec, H. V., Szilágyi, V. V. (2020). Stratégia használat vizsgálata idegen nyelvű szövegértési, szövegalkotási feladatok során. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія», 1 (11), 188–190.
 3. Сіладі, В. В. (2020). Навчальні стратегії як технології формування культури іншомовної комунікації. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 78, 198–201.
 4. Сіладі, В. В. (2019). Iншомовна освіта у забезпеченні комунікативної культури особистості в  школах Угорщини. Педагогічний альманах: науковий вісник Херсонського державного університету, 43, 61–69.
 5. Сіладі, В. В. (2019). Теоретичні основи застосування стратегій навчання іноземної мови. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія», 1 (9), 210–213.
 6. Сіладі, В. В. (2018). Застосування навчальних стратегій на уроках іноземної мови в угорськомовних школах Закарпаття. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія», 2 (8), 154–158.

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 1. Lavrenova, M., Siladi, V. (2021). Reading as a destructive phenomenon in society. В: Н. М. Авшенюк, Г. В.Товканець та кол. авторів; Н. М. Авшенюк, Г. В. Товканець (Ред.), Перспективи і пріоритети педагогічної освіти в епоху соціальних викликів. (с. 156–166). Мукачево: РВЦ МДУ

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi

 1. Siladi, V. V. (2021). Differences in learning strategies applied during listening comprehension among students aged 12-13 in a monolingual and multilingual environment in Transcarpathia. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Одеса.
 2. Siladi, V. (2021). A brief over view of the XXI century foreign language education in Hungary. KELM Scientific Issue of Knowledge, Education, Law and Management, 8(36), 13–17.
 3. Сіладі, В. (2021). Іноземна мова у формуванні актуальних професійних навичок та розвитку особистості майбутніх педагогів. Рredni Védecké Novinky -2021: Materiály XVIII Mezinárodni Védecko – Praktická Konference. Praha.
 4. Siladi, V. V. (2020). Stratégiahasználat vizsgálata idegen nyelvű szövegértési, szövegalkotási feladatok során. Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Мукачево: МДУ.
 5. Siladi, V. V. (2020). The use of language learning strategies in foreign language comprehension, composition. Priority directions of science development: Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Lviv.
 6. Siladi, V. V. (2019). Foreign-language comprehension, composition skills and strategy use. Perspectives of World Science and Education: Abstracts of III International Scientific and Practical Conference Osaka. Japan.
 7. Сіладі, В. В. (2019). Формування іншомовної комунікації учнів загальної середньої школи і освітні технології. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мукачево: МДУ.
 8. Siladi, V. V. (2019). The use of language learningstrategies in general. Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мукачево: МДУ.
 9. Szilágyi, László. (2019). A nyelvtanulási stratégiák, mint módszer alkalmazása az idegennyelv-tanulásban és – tanításban. A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász.
 10. Siladi, V. V. (2019). Language learning strategies used by successful and unsuccessful language learners. Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists «East–West». Vienna