Asszertív kommunikáció – Számviteles MSc hallgatók fejlesztik a «soft skills» készségeiket

Ma a „soft skills” készségek kialakítása és fejlesztése fontos a szakmai képzés minden területén, különösen, ami a számvitel szakemberek képzését illeti. Minden munkaadó egy olyan szakemberrel szeretne együttműködni, aki fejlett kultúrával, konfliktuskezelő képességgel és kreatív megközelítéssel rendelkezik. A “Nemzetközi számvitel és adóügy” c. képzési program hallgatói csatlakoztak az “Asszertív kommunikáció” kurzushoz a “Compster” online platformon, hogy fejlesszék kommunikációs készségeiket.

Az asszertív kommunikáció hatékony eszköz a pozitív kapcsolatok kialakításához, közös célok eléréséhez. Lehetővé teszi az asszertív kommunikációs stílus formálását az automatizmus szintjén. A gyakorlatok, feladatok és a mindennapi életből vett példák segítségével a hallgatók olyan készségeket sajátítottak el, amelyek segítségével magabiztosan ki tudják fejezni az álláspontjukat, az igényeiket, tiszteletben tartva a saját és mások jogait. A megszerzett kompetenciák hozzájárulnak a karrierfejlődéshez és a legmagasabb szintű szakmai pozíciók eléréséhez.

A kurzus sikeres befejezését tanúsítványok igazolják.

Gratulálunk hallgatóinknak, akik fejlesztették szakmai készségeiket és megszerezték a „soft skills ” kompetenciákat!