Перегляд та оновлення освітніх програм на кафедрі обліку і аудиту

17 березня 2023 року відбулося розширене засідання кафедри обліку і аудиту ЗУІ щодо перегляду й оновлення освітніх програм за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Мета заходу – перегляд, обговорення та аналіз освітньо-професійних програм «Облік і оподаткування» та «Міжнародний облік і оподаткування», адже стратегія розвитку вищої освіти передбачає постійного моніторингу задля поліпшення її якості.

Засідання, організоване кафедрою обліку і аудиту, відбулося за участю робочих груп обговорюваних освітніх програм, представників академічної спільноти, студентства, стейкхолдерів.

В обговоренні актуальних проблем підготовки бакалаврів та магістрів обліку і оподаткування взяли участь:   представники наукової спільноти –  к.е.н., доц.,  доцент кафедри аудиту та підприємництва Національної академії статистики, обліку та аудиту Новіченко Л. С. та аспірантка PhD програми за спеціальністю «Фінанси та бухгалтерський облік» в Угорському університеті аграрних та природничих наук (MATE) Ковач-Румп Г. Л.;  представники студентства – Маркуш Н.Л. і Вірліч Ш. Е.; приватного сектору та потенційні роботодавці – директор ПП АУДИТОРСЬКА ФІРМА «Бухгалтерія і аудит» Попович Г. Й.; заступниця директора ТОВ «Трик» Помаскіна О. Ю., директор  ТзОВ «СТМ ТРЕЙД» Фурик І. І., директор ТОВ «ПАРТНЕР-2» Роман О. В.; стейкхолдери  зі сторони державного сектору; гаранти освітніх програм д.е.н., проф. Бачо Р. Й., к.е.н., доц. Макарович В. К.; члени робочої групи та науково-педагогічні працівники кафедри обліку і аудиту.

У контексті вимог сучасного ринку праці та інтеграції до європейського освітнього простору одним із шляхів оновлення змісту освітніх програм підготовки фахівців з обліку і оподаткування є їх побудова на основі сучасних освітніх підходів, в першу чергу, компетентнісних, тому під час заходу обговорено формування навичок, вмінь й компетентностей здобувачів вищої освіти, програмних результатів навчання, перелік обов’язкових освітніх компонент та їх тематичних складових.

Це слайдшоу вимагає JavaScript.

Учасники активно та плідно попрацювали, обговорили всі зміни та уточнення, а зібрана інформація (відгуки, пропозиції) слугували основою для удосконалення змісту та якості підготовки здобувачів вищої освіти. Загалом стейкхолдери позитивно оцінили освітні програми, представлені на обговорення, а також зазначили доцільність подальшої співпраці щодо удосконалення їх змісту та практичної реалізації.

Завідувач кафедри обліку і аудиту д.е.н., проф. Бачо Р. Й. наголосив на важливості подібних зустрічей для удосконалення освітніх програм, що сприятиме формуванню ефективної системи підготовки фахівців у сфері обліку і оподаткування та забезпеченню їх конкурентоздатності на ринку праці, адже сучасна якісна освіта — це не лише індикатор розвитку особистості, а інструмент економічного зростання держави та ключовий фактор стабільного розвитку суспільства загалом.

Дякуємо за конструктивні пропозиції, слушні рекомендації та цінні поради академічній спільноті, стейкхолдерам і здобувачам, які долучились до удосконалення освітніх програм!

Кафедра обліку і аудиту

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • MagyarMagyar