A képzési programok aktualizálása a Számvitel és Auditálás Tanszéken

2023. március 17-én a Rákóczi-főiskola Számvitel és Auditálás Tanszéke kibővített értekezletet tartott a „Számvitel és adóügy” szak alap és mesterképzési programok felülvizsgálatával és aktualizálásával kapcsolatban.

A rendezvény célja a „Számvitel és adóügy” alap-, valamint „Nemzetközi számvitel és adóügy” c. mesterképzési programok áttekintése, megvitatása és elemzése, mert a felsőoktatás fejlesztési stratégiája folyamatos nyomon követést igényel annak minőségének javítása érdekében.

A Számvitel és Auditálás Tanszék által szervezett találkozón a tárgyalt képzési programok munkacsoportjai, tudományos közösség képviselői, hallgatók és stakeholderek (külső gazdasági érintettek) vettek részt.

A Számvitel és adóügy alap- és mesterképzés aktuális problémáinak tárgyalásán részt vettek a tudományos közösség képviseletében Dr. Novicsenko Ludmilla, a gazdaságtudományok kandidátusa, a Kijevi Nemzeti Statisztikai, Számviteli és Könyvvizsgálói akadémia docense és Kovács-Rump Henetta, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem PhD-hallgatója, a hallgatóság képviseletében Márkus Noémi és Virlics Sándor, a magánszektor és a potenciális munkaadók személyében Popovics Gabriella, a „Számvitel és könyvvizsgálat” könyvvizsgáló cég vezetője, Pomászkina Olena, a „Trik” Kft. igazgatóhelyettese, Furik Iván, a „STM TRADE” Kft. igazgatója és Román Olga, a „Partner-2” Kft. igazgatója. Továbbá a képzési programok szakfelelősei, prof. dr. Bacsó Róbert és dr. Makarovics Viktória, a munkacsoportok tagjai és a Számvitel és Adóügy Tanszék munkatársai.

A modern munkaerőpiac és az európai oktatási térbe való beilleszkedés követelményei alapján a számvitel és adóügyi szakemberek képzését szolgáló képzési programok aktualizálásának egyik módja, hogy úgy legyen felépítve, hogy megfeleljen a modern oktatási megközelítéseknek. Elsősorban ez kompetencia alapú, ezért a megbeszélés során a hallgatók készségeinek, képességeinek, kompetenciáinak formálása a cél, így a program tanulási eredményei, a kötelező oktatási komponensek listája, valamint azok tematikus összetevői kerültek megbeszélésre.

This slideshow requires JavaScript.

A résztvevők aktívan és eredményesen dolgoztak, minden változást, pontosítást megbeszéltek, az összegyűjtött visszajelzések, illetve javaslatok alapul szolgáltak a képzések tartalmi és minőségi javításához. A stakeholderek általánosságban pozitívan értékelték a megvitatásra előterjesztett képzési programokat, és hangsúlyozták a további együttműködés célszerűségét, azok tartalmát és gyakorlati megvalósítását illetően.

A Számvitel és Auditálás Tanszék vezetője, prof. dr. Bacsó Róbert hangsúlyozta az ilyen találkozók fontosságát, olyan képzési programok kidolgozása szempontjából, amelyek hozzájárulnak a számvitel és adószakértők hatékony képzési rendszerének kialakításához és munkaerő-piaci versenyképességük biztosításához, mert a modern, magas színvonalú oktatás nemcsak a személyiségfejlődés mutatója, hanem az állam gazdasági növekedésének eszköze és kulcsfontosságú tényező a társadalom egészének stabil fejlődésében.

Köszönjük az építő jellegű javaslatokat, a megalapozott ajánlásokat és az értékes tanácsokat a képzési programok aktualizálásában részt vevő tudományos közösségnek, stakeholdereknek és hallgatóknak!

Számvitel és Auditálás Tanszék