ЗВІТ РЕКТОРА про (навчально-організаційні та дослідницькі) результати та досягнення Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ за 2021/2022 навчальний рік

Зачитано та прийнято
на засіданні Вченої Ради
28 червня 2022 року

Також зачитано
в присутності працівників, студентів навчального закладу та гостей
(на загальних зборах колективу)
на урочистому святкуванні з нагоди завершення навчального року
та вручення дипломів
1 липня 2022 року

Шановна Вчена Радо!
Дорогі колеги, студенти!

Пунктом 5 статті 34 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що ректори закладів вищої освіти зобов’язані один раз на рік звітувати про свою діяльність перед засновником і студентами закладу, а зміст цього звіту потрібно оприлюднити на офіційному сайті установи. Незабаром у нашому інституті завершується черговий навчальний рік, тому настав час для ректора виступити з річним звітом перед Вами.

Ось і настав кінець навчального року, і цього року, як і кожного навчального року, настав час урочистого закриття року, але цього разу, на жаль, це свято зовсім інше, ніж зазвичай. Вже протягом останніх двох років церемонія вручення дипломів була незвичайною, оскільки епідемія коронавірусу змусила нас носити маску, але цього року разом із угорським поетом Міклошем Радноті ми можемо сказати, що

Я жив на цій землі в такий час,
Коли людина стала настільки підступною,
Що вбивала навмисно, для власного задоволення, не лише за наказом…
І поки вона жила засліплена гнівом, введена в оману,
Життя її було пронизане дикими нав’язливими ідеями.

Цього року, 24 лютого, Україна прокинулася від того, що почалася війна і світ перевернувся догори дном. Мільйони змушені були покинути батьківщину, свої домівки, інші взяли зброю в руки на захист своєї країни або протягнули руку допомоги біженцям. Безпосередні жахіття війни – слава Богу – оминули нас, але так само, як і в нашому місті, на Закарпатті, по всій Україні, і навіть в усьому світі, наприкінці лютого нормальне життя докорінно змінилося. У нас є чимало студентів, чиї найближчі родичі воюють на передовій проти воїнів держави-агресора. Уже в перші дні війни ми розмістили сотні переселенців у гуртожитках нашого інституту, де на сьогоднішній день перебувало загалом 711 осіб, для яких ми забезпечували не лише проживання, а й – завдяки нашим спонсорам – дворазове гаряче харчування. 151 наших викладачів, співробітників та студентів брали участь у різноманітних акціях допомоги: деякі допомагали українським громадянам, які приїжджали до Угорщини, як перекладачі, які розмовляють як угорською, так і українською; інші були залучені до роботи телефонних ліній довіри для біженців, і, звісно, ​​була велика кількість тих, хто допомагав в організації та доставці гуманітарної допомоги.

Допомога не припиняється. 83 особи зі зруйнованих війною регіонів Україні досі живуть у наших гуртожитках і багато наших співробітників погодилися допомогти українським громадянам в Угорщині написати Національний мультипредметний тест (НМТ) та Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) рідною, української мовою і за кордоном; інститут надасть 24 студентські місця для встепе на навчання для молоді, яка прибула із зон бойових дій, що означає безкоштовне навчання, гуртожиток та стипендію.

Основним завданням закладу вищої освіти є освітня та наукова діяльність. Ми можемо пишатися тим, що після шоку, спричиненого першими днями війни, нам вдалося відновити онлайн-навчання, завдяки рутині, досвіду, розробленій під час Covid-19, а згодом ми змогли перейти на змішане навчання, де ми читали лекції онлайн, а для лабораторних робіт і практичних занять здобувачі вищої освіти та викладачі мали змогу повернутись до аудиторій, лабораторій інституту. Таким чином, за цих обставин пройшла друга половина 2021-2022 навчального року в тіні війни, але ми зуміли завершити цей рік і зберегти, а завдяки низці досягнень, навить зміцнити наш заклад.

У звіті слід зазначити, що я, як ректор Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ перебуваю у надзвичайно вигідному становищі, оскільки на навчальний заклад працює за моделлю подвійного управління, визначеною в статуті, у якій президент і ректор мають чітко визначені обов’язки та завдання, де стратегічні та оперативні рішення щодо економічних та фінансових питань підпадають під повноваження президента. Усі працівники та студенти нашого інституту бачать і відчувають, що завдяки роботі фонду, що є засновником нашого закладу та президента інституту, а також завдяки нашим спонсорам, насамперед уряду Угорщини, фінансове становище закладу є стабільним, розвиток інфраструктури безперервним, а також присутня сучасна матеріально-технічна база, сприятливі умови праці та навчання, які постійно змінюються на краще. Про інфраструктурний стан нашого закладу добре свідчить той факт, що під час акредитації однієї з освітніх програм цього навчального року експертна комісія оцінила матеріально-технічну базу інститут на оцінку «А», тобто найкращу за шестибальною шкалою. Згідно з частиною 4 статті 79 Закону України «Про вищу освіту» ознайомитися з фінансовою звітністю інституту можна на офіційному веб-сайті закладу. Виходячи з цього документу та інвестицій і розробок останніх років, ми бачимо, що насправді нам потрібно зосередитися лише на професійній роботі та розвитку.

Вищий керівний орган інституту – його «парламент», тобто Вчена рада, протягом навчального року провів 11 засідань. За рішеннями, прийнятими на нарадах, видано 117 наказів ректора, прийнято 6 організаційно-розпорядчих, та оновлено відповідно до обставин та вимог 15 нормативних актів, положень.

Найголовніше, що я маю сказати про наші досягнення у сфері освіти та забезпечення якості, це те, що протягом минулого навчального року ми успішно акредитували в Україні три магістерські освітні програми, а також успішно завершили процедуру міжнародної інституційної акредитації закладу. На додаток до акредитації, ми також мали енергію розробити та оголосити прийом на нові освітні програми. У цьогорічній вступній кампанії ми запрошуємо абітурієнтів на 4 нові освітні програми на рівні бакалавра та ще на 3 освітні програми на рівні магістра. Загалом Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ на 2022/2023 навчальний рік оголошує набір на 16 освітні програми за освітнім ступенем «Бакалавр» та 10 за освітнім ступенем «Магістр». Кількість професій, які можна обрати в навчальних центрах Центру професійної підготовки імені Еде Егана в Великій Доброні, Пийтерфолво та м. Берегове, також продовжує розширюватися.

Навчально-методична робота, мабуть, менш масштабна, ніж акредитація та запуск нових освітніх програм, але не менш важлива. У цьому напрямі за попередній навчальний рік нам вдалося досягти чимало суттєвих результатів, але й цього року ми не сиділи без діла, а значно просунулися в цьому навчальному році. Наприклад:

 • розроблено та прийнято індикатори якості та результативності, так звані цільові показники, досягнення яких може сприяти подальшому підвищенню рівня та ефективності освітньої роботи в закладі;
 • ми оновили всі освітні програми, навчальні плани;
 • зробили наші освітні програми більш орієнтованими на практичну підготовку, підвищивши кредитів професійної практики;
 • ми зменшили навантаження на студентів, зменшивши кількість обов’язкових годин на тиждень;
 • запровадили вимірювання компетентностей на першому курсі бакалаврського рівня;
 • вдосконалено порядок оцінювання та рецензування методичних видань, розробок, посібників інституту;
 • ми трансформували систему вільного вибору навчальних дисциплін, дбаючи про комфорт студентів, створили для цього електронний інтерфейс;
 • так само ми зробили можливим подавати заявки на визнання кредитів, накопичених в інших закладах вищої освіти в електронній формі;
 • ми розробили систему вимірювання задоволеності науково-педагогічних працівників та організували перше оцінювання;
 • трансформували систему та вимоги підсумкової атестації здобувачів;
 • ми розширили можливості для студентів стосовно визнання результатів, отриманих на неформальній та інформальній освіті, спростили механізм визнання;
 • посилили залучення студентів до прийняття рішень: сьогодні є студентське представництво не лише у Вченій раді та Навчально-методичній раді, а й у робочих групах окремих освітніх програм;
 • ми дали можливість студентам висловити свою думку про навчання, викладачів, колег та інститут в онлайн-інтерфейсі та під час опитувань;
 • розширили можливості факультативного вивчення мов та занять спортом;
 • для моніторингу показників працевлаштування випускників створено окремий блок кар’єрного моніторингу;
 • обов’язкова перевірка робіт здобувачів на плагіат забезпечується безкоштовно;
 • залучили зовнішніх стейкхолдерів, тобто потенційних роботодавців та фахівців, не лише до доопрацювання навчальних програм, а й до державних екзаменаційних комісій;
 • ми створили нову структуру внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до пропозицій, отриманих під час акредитацій.

Упродовж навчального року з’ясувалося, що трудові договори, укладені з викладачами у минулому навчальному році, та чіткі вимоги, викладені в них, позитивно вплинули на професійну діяльність наших викладачів. Проте ми ще в боргу перед завідувачами науково-дослідних центрів, науковими співробітниками, лаборантами тощо в плані формулювання точних і зрозумілих вимог, подібних вимогам до викладачів, і переліку конкретизованих посадових прав і обов’язків.

Ми також досягли успіхів у науковій сфері. Важливим результатом стало видання колективної монографії з історії Закарпаття на майже 800 сторінках, а також завершення узагальнюючої праці під назвою «Географія Карпатського басейну». Також успішно пройшла офіційна державна реєстрація двох наукових журналів інституту (Acta Academiae Beregsasiensis, Ecomics та Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica), а також в процесі заснування перебуває третій (педагогічно орієнтований) фаховий журнал.

Щодо досягнень в плані публікацій… Загалом за навчальний рік співробітники закладу опублікували 73 наукові публікації, які включені до міжнародних баз даних Scopus та/або Web of Science, та 154 публікації в українських фахових наукових виданнях. Завдяки роботи наших викладачів та науковців видано 31 монографію. Важливими є також розробка та запуск створеного кафедрою біології та хімії самостійно розробленого інтерактивного пакету програм під назвою «Закарпатський монітор живих істот». Продовжується науково-інформативний цикл під назвою «Tudománia», запущений спільно з телеканалом TV21-Ungvár.

Протягом навчального року 13 наших викладачів отримали свідоцтва доцентів  від Міністерства освіти і науки України, а ще 3 наших колег чекають міністерського затвердження. З часу останньої церемонії закінчення навчального року 4 наших колег здобули наукові ступені кандидатів наук, а 1 колега отримав науковий ступінь доктора наук.

Навчально-методичною радою погоджено видання 57 фахово-методичних та наукових видань, поданих кафедрами, науково-дослідними центрами.

Ми відзначили ювілеї заснування трьох наших дослідницьких центрів проведенням міжнародних конференцій, підсумковими публікаціями та іншими професійними програмами, а також організували низку важливих міжнародних наукових конференцій. Ми вшанували 60-річчя від дня народження нашого колишнього ректора Калмана Шовша, видавши його кандидатську дисертацію з примітками, в перекладі на угорську мову.

Чимало наших співробітників отримали різноманітні відзнаки та нагороди:

 • керівництво Угорського товариства природничих наук подарувало Ержебет Когут пам’ятну медаль Пала Бугата та Яноша Сентаготаі;
 • Золтан Чома, Каталін Паллай та Аттіла Молнар отримали нагороду Угорської академічної ради Закарпаття за «визначну наукову та науково-організаційну роботу»;
 • одного з наших співробітників обрали зовнішнім членом Угорської академії наук;
 • наша психологічна служба та її співробітники отримали за свою роботу лист подяки від Державної служби якості освіти;
 • Ференц Молнар отримав посвідчення водія безпілотника категорії A1/A3, видане Агентством з авіаційної безпеки Європейського Союзу.

Практично немає жодного співробітника інституту, працевлашованого на викладацько-дослідницьких посадах, який не брав участь у програмі підвищення кваліфікації чи академічної мобільності протягом останнього року, а серед наших студентів стає все більше таких, які скористалися доступними можливостями академічної мобільності. 28 студентів, 45 викладачів та 13 адміністративних працівників подали успішні заявки на отримання стипендії «Erasmus+». У випадку стипендійної програми «Makovecz» для виїзної академічної мобільності ці цифри такі: заявки, подані 103 студентами, 65 викладачами та 43 адміністративними працівниками, були оцінені позитивно.

Таким чином, ми можемо бути задоволені виїзною мобільністю, але ми досягли меншого прогресу, ніж планували, стосовно запрошених викладачів і запрошених студентів, які приїжджають до нашого закладу; звісно, ​​посприяли цьому й затяжна епідемія коронавірусу та війна, яка почалася на початку другого семестру цього навчального року. Саме з цих причин не було проведено і наше внутрішнє підвищення кваліфікації викладачів.

Відповідно до соціально-економічних потреб регіону ми організовуємо різноманітні курси та підвищення кваліфікації в нашому Центрі освіти для дорослих. Наприклад, 6793 особи пройшли курси англійської, угорської, німецької, російської та української мов. У екзаменаційному центрі ECL 37 осіб отримали сертифікати міжнародного екзамену із знання відповідної іноземної мови.

Ми приділяємо все більше уваги вихованню талантів серед молоді. Цього навчального року 6 студентів та 6 викладачів взяли участь у програмі талантів «Collegium Talentum», а 25 студентів та 25 наукових керівників – в програмі імені Ілони Зріні на Закарпатті. У роботі XVIII конференції молодих закарпатських угорських дослідників були представлені доповіді 18 учасників, яких оцінював 21 член журі. У XVI Закарпатській науковій студентській конференції взяли участь 34 доповідачі, 32 члени журі та загалом близько сотні людей. 48 осіб успішно подали заявки на участь у трьох підпрограмах стипендії імені Калмана Шовша.

У 2022 році вперше було оголошено міжнародних конкурс найкращих студентських дипломних робіт. У конкурсі могли брати участь студенти бакалаври та магістри, які захистили кваліфікаційну чи дипломну роботу у 2021 році. Всього надійшло до журі 50 робіт із 20 закладів вищої освіти. На конкурсі бакалаврських робіт зайняли призові місця 3 здобувачів нашого закладу, 1 студентка отримала спеціальну премію.

Навчання здоровому способу життя та підтримка університетського спорту набувають все більшого поширення в європейських університетах. Ми також зробили кроки в цьому напрямку. Я маю на увазі не лише те, що на базі нашого закладу є чудові можливості для заняття спортом, а й те, що ця база постійно розвивається, і незабаром – якщо все буде добре – інфраструктурний фон розшириться ще одним спортивним залом та навчальним басейном. Ми також можемо похвалитися тим, що, незважаючи на складні обставини, наші студентські команди вистояли і на міжнародній арені. Наприклад, наша команда з мініфутболу, яка складається зі студентів та викладачів інституту, у червні виграла три міжнародні матчі та виграла Кубок дружби. Наша змішана команда дівчат і юнаків інституту перемогла у міжнародних змаганнях на човнах-драконах, організованих Угорським університетом аграрних та природничих наук під назвою «Regatta Festival», здолавши 21 суперника. У дусі поєднання спорту та громадських відносин цього року ми вперше організували на базі нашого інституту чемпіонат з футзалу, в якому, серед 10 команд, що представляли все Закарпаття, взяла участь збірна нашого інституту. На жаль, через війну ми не змогли завершити турнір, який викликав неабиякий інтерес, було зіграно лише 7 із запланованих 9 турів. Крім змагань, ми приділяли велику увагу тому, щоб все більше студентів займалися спортом. Цього року ми вперше замість обов’язкових і тому ненависних для багатьох занять фізкультури оголосили факультативи серед студентів, і ми дуже раді, що за навчальний рік у заняттях цих спортивних гуртків взяли участь 224 студенти. Також ми можемо пишатися тим, що 83 наших студентів взяли участь у різноманітних спортивних змаганнях на обласному рівні.

Шановні колеги та студенти! Наші результати та досягнення, якими ми можемо по праву пишатися, – це насамперед результати Вашої роботи, за що я вам безперечно хочу подякувати. Від імені керівництва дякую за наполегливу та самовіддану працю, стійкість і вірність у цей надзвичайно важкий період.

Я щиро сподіваюся, що жахіття війни якнайшвидше закінчаться і ми зможемо розпочати новий навчальний рік з новими силами, енергією та ентузіазмом, а в першу чергу в мирі та безпеці. Я вірю і сподіваюся, що молодь й надалі довірятиме нам, і все більше молодих талантів обиратимуть Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ або його заклади-партнери для своєї подальшої освіти. Дуже хочеться, щоб після двох навчальних років з коронавірусом і семестру під час війни настали нормальні, спокійні і передбачувано мирні навчальні роки в прямому сенсі цього слова.

Бажаю, щоб якнайшвидше закінчилася війна, щоб замовкла зброя і настав мир, нарешті мир.

Дякую за увагу, додайте, будь ласка, свої пропозиції та коментарі до сказаного, а потім – якщо згодні – прийміть мій звіт.

Берегове, 28 червня 2022 року

 

Степан Черничко

  Ця стаття також доступна наступними мовами:

 • Magyar