Tanszéki beszámoló 2017/2018

TANSZÉKI BESZÁMOLÓ
2017/2018-es tanév
Számvitel és auditálás Tanszék

 

A Számvitel és auditálás Tanszék a 2017/18-as tanév őszén egy sikeres beiskolázási időszakot tudhat maga mögött, ugyanis az első felvételi eljárás (2016/17-es tanév) 8 hallgatójához képest legutóbb 12 hallgató nyert sikeres felvételt, amiből 10-en kezdték meg a tanulmányaikat a Számvitel és adóügy BSc szakon. Levelező tagozaton első évfolyamon egy hallgató, második évfolyamra 4 hallgató nyert felvételt. Gazdálkodás és menedzsment szakon 17 hallgató beiskolázására nyílt lehetőség.

Mindkét szak esetében a hallgatók többnyire teljesítették a tanulmányi követelményeket, néhány tárgy esetében kell még pótolniuk elmaradásukat. Számvitel és adóügy szak második évfolyamáról egy hallgatót kellett eltanácsolni a szorgalmi időszakban való hiányzási keret túllépése miatt.

 

Dr. Bacsó Róbert tanszékvezető sikeresen megvédte a nagydoktori fokozatát a harkovi Szemen Kuznec Nemzeti Gazdasági Egyetemen.

 

A tanszék munkatársai sikeresen abszolváltak három scopus és web of science nemzetközi publikációs adatbázisba.

 

A tanszék részt vett a Nemzetpolitikai Államtitkárság által felkért Hétfa Kutatóintézet (Budapest) kutatásában, melynek tárgykörébe a kárpátaljai családi vállalkozók helyzetét elemeztük egy reprezentatív kérdőíves kutatásban. A kutatás kárpát-medencei kiterjedésű volt, melyről 2017 őszén szakmai kiadvány született „Húzóerők – jelentés a külhoni magyar családi vállalkozások helyzetéről, 2017” címmel. Ezen kívül részt vettünk a Metszetek folyóiratban, melynek publikációja megjelenés alatt van.

 

Két éve elkezdett szakmai együttműködés a Harkovi Nemzeti Gazdasági Egyetem Pénzügyi Tanszékével, melynek kapcsán közös kutatási tevékenység alakult ki és van folyamatban. Az évben új kapcsolatként részt vettünk a bajai Eötvös József Főiskola Gazdaságtudományi Intézetével az oktatói mobilitás programban. Informális egyeztetések kezdődtek el a gödöllői Szent István Egyetem Vállalatgazdaság- és Menedzsment Tanszékkel, mely a szakunk hallgatóit fogadja nyári tanulmányi gyakorlatra egybekötve magyarországi gyárlátogatásokkal.

Az őszi félévben dr. Forgáts Péter amerikai magyar ösztöndíjprogram alapítója tartott előadást az új vállalkozások alapításának nemzetközi tapasztalatairól, valamint az amerikai ösztöndíjprogramok lehetőségeiről.

 

Az előző tanévben egy docensi fokozattal rendelkező főállású kolléganővel (dr. Brohun Natália), valamint egy mellékállású kolléganővel (Loszkorih Gabriella) bővült a tanszék oktatói állománya. A következő tanév előkészítése kapcsán elkészültek a jövő tanévi előzetes megterhelési tervek.

 

Beregszász, 2018. június 7.

Bacsó Róbert, tanszékvezető

Pataki Gábor, koordinátor