A Számvitel és Auditálás Tanszék oktatóinak továbbképzése az ERASMUS+ program kereteiben belül

2022. június 20-24. között az ERASMUS+ program keretében a Számvitel és Auditálás Tanszék oktatói mobilitási programon vettek részt a bajai Eötvös József Főiskolán.

A bajai főiskola oktatóival és kutatóival való találkozások alkalmat adtak az oktatási folyamat szervezésének, a tudományos munka sajátosságainak, a pénzügyi, gazdasági és számviteli tudományok oktatási módszereinek megismerésére. A mobilitási program keretein belül fontos meglátások születtek a tudományos kutatás, a külső integrációs kapcsolatok kialakítása, az akkreditációval és az oktatási folyamat fejlesztésével kapcsolatos tapasztalatcsere, a korszerű oktatási módszerek problémái és újításai kérdésekből.

A felsőoktatási mobilitás keretében több előadás hangzott el aktuális témákban, nevezetesen: elektronikus dokumentumkezelés a számvitelben, felhőtechnológiák a közgazdaságtanban, a pénzügyi beszámoló elemzésének módszerei, a tőkebefektetések értékelése, a pénzügyi menedzsment módszertani elvei az ellátási lánc gazdaságtanban, a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való együttműködés problémái és kilátásai, az adózás sajátosságai az IT iparágban, gazdaságstatisztika mérési módszerei stb.

A továbbképzés eredményei: tapasztalatszerzés az innovatív technológiák, formák, módszerek és taneszközök elsajátításában; gyakorlati munka és szakmai tapasztalat megszerzése; a szakmai tevékenység hatékonyságának növelése az oktatás területén, a tapasztalatok gyarapítása a tudásalkotás és -terjesztés egyéb modelljeiben.

A bajai Eövtös József Főiskola oktatóival és kutatóival való találkozások megalapozták a kölcsönösen előnyös tudományos együttműködés bővítését a magasan kvalifikált szakemberek képzés területén.

Köszönjük a Rákóczi Főiskola és az Eötvös József Főiskola vezetésének, hogy biztosították a gazdasági területen oktató tanárok számára e mobilitási programban való részvétel lehetőségét, valamint külön köszönet Pajrok Andor bajai Erasmus koordinátornak a program sikeres megszervezéséért!

Számvitel és Auditálás Tanszék