Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére.

1. Bevezető, a pályázat célja

1.1. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: KMTA) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2021. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő – hallgatók ösztönzésével, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

1.2. A kiírt Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a felsőoktatási képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, illetve egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, illetve a további tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

2. Az ösztöndíj formája

2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a KMTA gondoskodik
2.4. Az ösztöndíj nettó összege: 83 000 Ft/hó/fő. (a teles támogatási időszakban összesen 489.000 Ft/fő kerül kifizetésre)
2.5. Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap (2021. július 1. – 2021. december 27.)

3. Támogatott szakterületek

Jelen ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályázat benyújtható, de
előnyt jelent, ha a pályázó az alábbi témák egyikét műveli és ezen a területen már releváns tapasztalattal rendelkezik:

  • gépjárművek dinamikája,
  • intelligens rendszerek és azok szabályozása,
  • precíziós állattenyésztés,
  • élettani folyamatok online paraméterbecslése,
  • a nemzeti identitás és szuverenitás jogi vonatkozásai,
  • Kárpát-medencei kapcsolatok építése

4. Pályázat benyújtására jogosultak

4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 30. életévüket még be nem töltött nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik
4.2.1. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben képzésben fennálló (nappali tagozatos) aktív hallgatói jogviszonyukat,
4.2.2. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető, mentor felügyeletével, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt az Alapítvány és a felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik,
4.2.3. vállalják, hogy az intézményi KMTA rendezvényeken részt vesznek, továbbá
4.3.1. Az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben a támogatási időszak alatt fennálló nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszonyukat.
4.3.2. Vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – a mentor közreműködésével – a KMTA keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik.
A pályázat benyújtásakor a kutatási tervnek tartalmazni kell a kutatási témát, a kutatás célját és a témaválasztás személyes motivációját. A pályázathoz csatolni kell egy tanár vagy mentor által írt ajánló levelet.

 

5. Kizáró okok

5.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:
akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

6. A rendelkezésre álló keretösszeg, a támogatásban részesíthető pályázók száma

6.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint,

6.2. Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 10 fő részesülhet támogatásban.

7. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2021. június 1. – 2021. június 20. között lehet benyújtani.

A jelentkezés módja:
E-mail írása a palyazat@kmta.hu címre. A tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés Kutatói Ösztöndíjra”. Ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani) továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon.