Középiskolai Kutatói Ösztöndíj

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Közoktatási Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére.

1. Bevezető, a pályázat célja

1.1. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: KMTA) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2021. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatában olyan – középfokú intézményben tanuló – diákok vehetnek részt, akik eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudományterületet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.
1.2. A kiírt Közoktatási Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a közoktatási képzésben részt vevő, tehetséges diákok kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a további tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

2. Az ösztöndíj formája

2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósítást az Alapítvány.
2.2. Az ösztöndíj összege: 25 000 Ft/hó/fő. (a teljes támogatás időszakban összesen
100.000 Ft/fő kerül kifizetésre)
2.3. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 4 hónap (2021. szeptember 1. – 2021. december 27.)
3. Támogatható tudományterületek
Jelen ösztöndíjpályázatra valamennyi tudományterületről lehet pályázni.
4. Pályázat benyújtására jogosultak
4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 19. életévüket még be nem töltött, nappali tagozatos tanulók, akik
4.2.1. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes nappali tagozatos aktív tanulói jogviszonyukat;
4.2.2. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető, mentor felügyeletével – a és a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt az Alapítvány számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik;
4.2.3. vállalják, hogy az intézményi KMTA rendezvényein részt vesznek;

4.3.4. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt havonta legalább 1 magyar nyelvű vagy idegen nyelvű szakirodalmat feldolgoznak, és azokból szakirodalmi összefoglaló tanulmányt készítenek.
A kutatási tervnek tartalmaznia kell a kutatási témát, a kutatás célját, kutatási témával kapcsolatos általános problémafelvetést és a témaválasztás személyes motivációját. A pályázathoz csatolni kell egy tanár vagy mentor által írt ajánló levelet.

5. A rendelkezésre álló keretösszeg, a támogatásban részesíthető pályázók száma

5.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb egy millió forint.
5.2. Jelen Pályázati Kiírás, Kutatói Ösztöndíj Kiírás keretében együttesen legfeljebb 10 fő ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.

6. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2021. június 1. – 2021. június 30. között lehet benyújtani. Jelentkezés módja:
E-mail írása a palyazat@kmta.hu címre, a tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés Kutatói Ösztöndíjra” ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani), továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon.