A Biológia és Kémia Tanszék tanárai a Selye János Egyetemen, Komáromban

A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének vezetője, Kohut Erzsébet és az Agrár Tanszéki Csoport koordinátora, Pólin Irén Erasmus+ mobilitás program keretében látogatást tett a Selye János Egyetemen.

Kohut Erzsébet a látogatás során számos szakmai megbeszélésen vett részt az intézmény vezetőivel, a Biológia és Kémia Tanszékek munkatársaival.

Az intézmény vezetőségével, Juhász György rektorral, Bukor József, Hajabáč Machová Renáta, Nagy Melinda rektorhelyettesekkel történt megbeszélés középpontjában a két intézmény között lévő együttműködés keretében már működő kapcsolatok erősítése, kiszélesítése került szóba. Különösen fontosnak látták a tanszékek között már meglévő kapcsolatok kiszélesítését (közös terepgyakorlatok szervezését).

Nagy Melinda rektorhelyettes asszonnyal történt külön megbeszélésen a minőségbiztosítás fontosságának és megvalósításának módjait tárgyalták meg. Továbbá megvitatásra került a két intézmény tudományos infrastruktúrájára alapozva a közös oktatási és tudományos projektek indításának lehetősége. Rektorhelyettes asszony ismertette a szlovákiai oktatási rendszer sajátosságait, az egyetemen oktatott szakok képzési programjait, az általános és középiskolai oktatásban bekövetkező változásokat.

A hallgatókkal történt találkozás során Kohut Erzsébet előadást tartott, melyben bemutatta a Rákóczi-főiskolán zajló oktatást, részletesebben ismertette a Biológia és Kémia Tanszéken és a Fodor István Kutatóintézetben folyó kutatói tevékenységet.

A látogatás során Pólin Irén előadásában a negyedik évfolyamos hallgatókkal ismertette meg a farmakognózia tudomány aktuális kérdéseit. Jellemezte a szakszerű gyógynövénygyűjtés és feldolgozás feltételeit, valamint a hatóanyagok kinyerésének módszereit. Ismertette a legújabb kutatási eredményeket a Kárpátalján nemesített gyógynövényfajtákkal kapcsolatosan, továbbá bemutatta a gyógyászatban felhasználható antioxidáns tulajdonságú gyógynövényeket is. Ezt követően megbeszélést folytattak az iskolák közötti közös kutatási területek elmélyítéséről és az együttműködés további lehetőségeiről.

A megvalósult program mind egyéni, mind tanszéki szempontból nagyon hasznosnak bizonyult.