A világ megismerhető, az ember nevelhető – Prof. dr. Tóth Péter a Rákóczi-főiskolán

A Makovecz Imre Kárpát-medencei felsőoktatási együttműködési program keretében külhoni és magyarországi oktatók és egyetemi/főiskolás hallgatók kapnak lehetőséget ahhoz, hogy egy másik Kárpát-medencei magyar egyetemen oktassanak, illetve tanuljanak. A projekt célja, hogy anyaországi és külhoni magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények kölcsönös oktatói és hallgatói mobilitások segítségével kialakítsák az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási teret.

A Makovecz-program keretén belül érkezett Prof. dr. Tóth Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Selye János Egyetem tanára a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszékére. A professzor úr Tudományos kutatás alapjai tárgy keretén belül tartott előadásokat tanító és óvodapedagógia szakos hallgatók számára. A kurzus során a diákok képet kaptak a neveléstudományi kutatások folyamatáról, a hipotézisek megalkotásával kapcsolatos alapkérdésekről, a kutatás gyakorlati kivitelezéséről és a mintavétel kérdéseiről.

Prof. dr. Tóth Péter előadása során kiemelte, hogy a világ megismerhető, az ember nevelhető, s mindebben kiemelten fontos szerepet játszanak a leendő pedagógusok és kutatók. A professzor a tanító és a matematika szakos mesterképzésben részt vevő hallgatóknak is tartott előadásokat. A kurzus során a hallgatók mélyebb ismereteket szerezhettek a kvalitatív és kvantitatív kutatások módszereiről. Az előadások nagyban elősegítették a hallgatók tudományos munkáinak megírását.

A látogatás során a vendégprofesszor megbeszélést folytatott a Pedagógia és Pszichológia Tanszék oktatóival, melynek keretében szakmai információkkal és javaslatokkal segítette annak munkáját. A megbeszélés során a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének (Hungarian Educational Research Association HERA) munkájáról is szó esett, mivel a HERA Kárpát-medencei Magyarlakta Régiók Tagszervezetének a Pedagógia és Pszichológia Tanszék több oktatója is tagja.

A Makovecz-program keretében szervezett oktatói mobilitás során a vendégprofesszorok megismerkednek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola működésével, infrastruktúrájával, a kárpátaljai magyar tannyelvű felsőoktatás sajátosságaival.

Pedagógia és Pszichológia Tanszék