Átadták a tanúsítványokat a Kárpátalja szerte megvalósuló magyar és ukrán mint idegen nyelv tanfolyamokon

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 2002/2003 tanévtől kezdődően minden évben meghirdeti nyelvtanfolyamait – angol, német, ukrán, magyar, orosz – alap és közép szinten. A tanfolyamokon több ezer nyelvtanuló vesz részt, akiknek többsége a magyar és ukrán mint idegen nyelvet választja az utóbbi években.

A tanulni vágyok igényeit kielégítve, a II. RFKMF 2016 márciusától a magyar és 2018-tól az ukrán nyelvtanulás lehetőségét Kárpátalja számos településére kiterjesztette.

2016 – 2022 között az alábbiak szerint alakultak a Kárpátalja szerte megvalósuló  magyar mint idegen nyelv tanfolyamokra jelentkezettek-végzettek számadatai:

Turnus A megvalósítás dátuma Jelentkezettek létszáma A tanfolyamot befejezettek száma Óraszám
1. 2016. május 7. – 2016. december 10. 2064 1136 120
2. 2016. december 1. – 2017. április 30. 3605 3197 78
  2017. április – június (A rendszerben lévők számára lett felajánlva, azaz nem új jelentkezők számára lett meghirdetve) 3197 2287 42
3. 2017. július 1. – december 16. 4169 2503 120
4. 2018. február 3. – október 20. 3997  

 

2344 (ebből 920 fő 220 órát teljesített)

120
2018. június 1. – október 20. (A rendszerben lévők számára lett felajánlva, azaz nem új jelentkezők számára lett meghirdetve.) 1305 100
5. 2019. január 19. – október 20. 3110 1732 160
6. 2020. február 29. – november 3138 1746 120
2020. november – 2021. február (A rendszerben lévők számára lett felajánlva, azaz nem új jelentkezők számára lett meghirdetve.) 1230 1027 60
7. 2021. május 15. – november 15. 2755 1914 100
8. 2022. január 29. – november 12. 2173 879 150
Összesen 30 743 18 765  

A Kárpátalja szerte megvalósuló, 8. alkalommal meghirdetett magyar nyelvtanfolyamra 2021. december 9. – 2022. január 16. között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 2 173 fő élt a lehetőséggel. Közülük 915 fő gyermek, 1 258 fő felnőtt.  1 300 fő kezdő, 873 haladó szinten vett részt az oktatásban. A legfiatalabb jelentkező 5, a legidősebb 79 éves volt.

2022. január 29-én 46 helyszínen, 75 tanárral, 154 csoportban kezdődtek meg a 150 órás foglalkozások. Ebből 101 csoportban (48 kezdő és 53 haladó) felnőttek, 53 csoportban (30 kezdő és 23 haladó) gyerekek sajátíthatták el a nyelvet.

A Kárpátalja szerte megvalósuló, negyedik alkalommal meghirdetett ukrán mint idegen nyelv tanfolyamra szintén 2021. december 9. – 2022. január 16. között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 791 fő élt a lehetőséggel, közülük 628 fő gyermek, 163 fő felnőtt. A legfiatalabb  jelentkező 7, a legidősebb 62 éves volt. A beiratkozottak közül 616 kezdő, 175 haladó szinten vett részt az oktatásban.

2022. január 29-én 26 helyszínen, 43 oktatóval, 61 csoportban vette kezdetét a 150 órás képzés. Ebből 17 csoportban felnőttek (10 kezdő és 7 haladó), 44 csoportban gyerekek (38 kezdő és 6 haladó) tanultak.

Kárpátalja szerte megvalósuló ukrán mint idegen nyelv tanfolyamok számadatai  2018-2022 között:

Turnus A megvalósítás dátuma Jelentkezettek létszáma A tanfolyamot befejezettek száma Óraszám
1. 2018. december – 2019. november 565 400 120
2. 2020. január – 2020. december 887 663 120
3. 2021. március – 2021. november 907 734 100
4. 2022. január 29. – november 12. 791 521 150
Összesen 3150 2318  

Így 2022. január 29-én összesen a magyar és ukrán nyelvtanfolyamon 2 964 fő kezdte meg a nyelvtanulást, 215 csoportban, 111 oktatóval (7 pedagógus mind a magyar mind az ukrán nyelv oktatásában részt vett).

A tanulási lehetőség Kárpátalja minden településére kiterjedt, ahol erre igény volt.  A nyelvelsajátításban bárki részt vehetett korhatár, foglalkozás, szakképzettségre való tekintet nélkül.

A foglalkozások hétközben és hétvégén is zajlottak heti 4-6 órában, lehetőség szerint online és offline formában is.

Sajnos az országban dúló háborús konfliktus miatt február-március folyamán több csoportban lecsökkent a létszám, így több csoportösszevonásra is sor került.

134 belső Ukrajna területéről érkező menekült kérésére 2022. április 11. – május 30. között 8 csoportban 30 órás tanfolyamokat valósítottunk meg Beregszászon, Nagyberegen és Nagydobronyban.

November folyamán a januárban kezdődő magyar nyelvtanfolyamon 107 csoportban 879 fő, az ukrán nyelvtanfolyamon pedig 54 csoportban 521 fő tett sikeres szóbeli és írásbeli vizsgát.

This slideshow requires JavaScript.

A tanfolyamok zárására 2022. november 11-én került sor a főiskola Átriumában, ahol Magyarország konzulátusa képviseletében Szűrös Mátyás konzul, valamint a főiskola vezetősége, Prof. Dr. Csernicskó István, rektor és Dr. Orosz Ildikó, elnök átadta a képzésben oktatóknak az 1400 végzett számára kiállított tanúsítványokat. Így a sikeresen elvégzett tanfolyam után a főiskola által kiadott kétnyelvű (ukrán-magyar) tanúsítványt vehettek át a hallgatók az oktatóiktól.

A tanfolyam tananyagában jelentős szerepet kapott a kommunikáció, a beszédértés, a szövegértés és a szövegalkotás. A tananyag a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva került feldolgozásra.

A magas számú érdeklődés bizonyítja, hogy a főiskola által szervezett nyelvtanfolyamok hasznosak és sikeresek.

A tanfolyamok a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósultak meg. A támogatást köszönjük!

Beregszász, 2022.11.11.

radi Natália, a II. RFKMF Felnőttképzési Központ vezetője, szakmai programfelelős