Erasmus+ oktatói mobilitás

A 2022-2023-as tanév első félévében, november 7-11. között Erasmus+ oktatói mobilitás programon vett részt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola két oktatója, Dr. Kucsinka Katalin, a Matematika és Informatika Tanszék vezetője, és Dr. Sass Enikő, a Földtudományi és Turizmus Tanszék docense. A mobilitási program keretében az oktatók a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának Gazdaságtudományi Tanszék és az Üzleti Tudományok Tanszék oktatóival és diákjaival ismerkedtek meg.

Az oktatók a baráti fogadtatást követően Bors Hortenzia egyetemi Erasmus-koordinátor lelkes idegenvezetése által megismerkedtek az intézmény különböző szervezeti egységeivel, az egyetem épületén belül működő, jól felszerelt és jól szervezett szaktantermekkel, oktató- és kutatólaboratóriumokkal és a diákélet különböző színtereivel.

Főiskolánk oktatói a mobilitásuk ideje alatt előadásokat tartottak az egyetem hallgatóinak. Az Üzleti Tudományok Tanszék – melynek tanszékvezetője Dr. Nagy Benedek, egyetemi adjunktus – hallgatói és oktatói Dr. Sass Enikő előadásai közül a legnagyobb érdeklődést A kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus hatása Ukrajna turizmusára iránt tanúsítottak. Az előadás központjában – melyet elsősorban a turizmushoz kötődő diákok és szakemberek hallgattak meg – az Ukrajnában tomboló háború 2014-es kezdeti stádiuma és az ország turizmusára gyakorolt hatásának statisztikai adatokon alapuló elemzése állt, melyet természetesen a jelenlegi háborús helyzetről való eszmecsere követett. A tanárok és diákok kérdései leginkább az élet a háború sújtotta Ukrajnával, Kárpátaljával, s a turizmus jelenlegi helyzetben való létével kapcsolatban hangoztak el. Az előadásokon kívül oktatónk szakmai eszmecserét folytatott wellness turisztikai tananyagfejlesztéssel kapcsolatban Dr. Miklóssy Ildikó egyetemi docenssel, az Erasmus+ HEAL ALL – HEAlthy Life ALLiance for Health Tourism Education project egyik koordinátorával.

This slideshow requires JavaScript.

A Gazdaságtudományi Tanszék vezetője, Dr. Illyés László, egyetemi adjunktus és kollégái fogadták Dr. Kucsinka Katalint. Aki a mobilitás ideje alatt Dr. Makó Zoltán, egyetemi professzor közreműködésének hála betekintést nyerhetett a tanszék életébe, szakmai beszélgetésen vehetett részt a fogadó tanszék kollégáival. Főiskolánk oktatója előadásai a Sztochasztikus faktorokkal rendelkező hővezetés egyenletek megoldásainak modellezésének témáját járta körül, melyet a hallgatóság érdeklődve fogadott.

Az oktatói mobilitás során a Kárpátaljáról érkező oktatók számára a szakmai eszmecseréken és Erdély természeti és kulturális értékeinek megismerésén túl az emberek nyitottsága, szeretete és érdeklődése volt a legmeghatározóbb élmény.

Matematika és Informatika Tanszék

Földtudományi és Turizmus Tanszék