Beszámoló a pedagógiai kísérleti projekt első üteméről

Az ukrán–magyar oktatási munkacsoport üléseinek 3. jegyzőkönyve alapján Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztere 2021. szeptember 29-én kiadott rendeletével engedélyezte a „A magyar tannyelvű iskola európai integrációs modellje” (Європейська інтегрована модель школи з угорською мовою навчання) című oktatásmódszertani és tudományos pedagógiai kísérleti projekt elindítását.

A 2021 októbere és 2026 novembere közötti időszakra tervezett program célja, hogy olyan oktatásmódszertani anyagokat dolgozzon ki és olyan ajánlásokat fogalmazzon meg, amelyek elősegítik a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban folyó képzés, azon belül az ukránnyelv-oktatás színvonalának az emelését a magyar nyelv megtartása és egy idegen nyelv elsajátítása mellett.

A programhoz induláskor öt oktatási intézmény csatlakozott: a Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Líceum, a Nagydobronyi Líceum, a Nagyberegi Dobrai Péter Líceum, az Aknaszlatinai Bolyai János Líceum, valamint az Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Középiskola.

A program első szakasza lezárult, így a résztvevőknek be kellett számolniuk az elvégzett munkáról az Innovációs tevékenység tudományos-pedagógiai bizottsága (Науково-педагогічна комісія з інноваційної діяльності) előtt.

A június 2-án, online találkozó keretében megszervezett szakmai beszámolón elsőként Tamara Puskarjova, az ukrán oktatási minisztérium háttérintézményének (Інститут модернізації змісту освіти МОН України) tudományos munkatársa, valamint Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, a projekt két vezetője tájékoztatta a Kijevben összegyűlt szakmai testületet a program első szakasza során elért eredményekről, illetve a további tervekről.

A program értékeléséhez, illetve a következő szakaszokra tervezett feladatok megvitatásához csatlakozott Vira Rogova, Ukrajna oktatási és tudományos miniszterének helyettese, Maruszinec Marianna, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás Oktatási és Tudományos főosztályának igazgatója, Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, valamint a partner iskolák vezetői, tanárai.

 

[easy-image-collage id=32204]

A kérdések megválaszolása és a javaslatok, ajánlások megvitatása után a kijevi szakmai testület elfogadta a program vezetőinek beszámolóját, és határozat született arról, hogy a programban résztvevő oktatási intézményeket kibővítik, és a következőkben immáron nyolcvannál több iskola lesz részese a kísérleti projektnek.