Docensi címet szerzett a Rákóczi-főiskola két oktatója

Docensi címet szereztek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola munkatársai: Marinec Nagyija, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék oktatója és Molnár D. István, a Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatója.

A docens felsőoktatási intézményekben létesíthető tudományos cím. Első lépésben a felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa ítéli meg, hogy a jelölt alkalmas-e a docensi cím odaítélésére. Amennyiben a jelölt megfelel a követelményeknek, s a tanács alkalmasnak találja, felterjeszti a jelöltet Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumához.

Ukrajnában a docensi cím feltétele a doktori vagy kandidátusi fokozat megléte, idegen nyelvből legalább középfokú (B2) szintű komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, minimum ötéves felsőoktatásban szerzett szakmai tapasztalat, önálló tudományos eredmények, az adott szakterületen elismert publikációk, Scopus vagy Web of Science (WoS) által indexált folyóiratban megjelent saját tanulmány, pedagógiai és szakmai továbbképzéseken való rendszeres részvétel. A docensi cím odaítéléséhez a jelöltnek nyilvános bemutató előadást kell tartani az intézményben.

Marinec Nagyija 2010-ben szerezte meg a filozófiai tudományok kandidátusa címet. 2013-tól 2022-ig dolgozott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékén, 2022-től pedig a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziumának munkatársa. Kutatási területéhez tartozik a tanári szakmai kompetenciák, valamint a demokratikus oktatás.

Molnár D. István 2013-ban védte meg doktori értekezését a Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskolájában. 2005-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékének oktatója, emellett a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa. Kutatási területéhez tartozik a kárpátaljai magyarság számának változása, valamint a közigazgatás földrajza.

Marinec Nagyija és Molnár D. István minden követelménynek megfelelt. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának Minősítő Bizottsága 2023. április 27-én odaítélte számukra a docensi címet.

Gratulálunk a tudományos címhez, további szakmai sikereket kívánunk!

Kurmay Anita