Szakmai tanulmányút Rákóczi nyomában

A Makovecz-ösztöndíjprogram jóvoltából a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszékének 28 Tanító és Óvodapedagógia szakos diákja, valamint 4 tanára vett részt szakmai tanulmányúton június 25. és 27. között. Tanulmányutunk egyik célja a szakmai ismeretszerzés és kapcsolatépítés volt, a Rákóczi emlékévre való tekintettel ugyanakkor célként fogalmazódott meg felkeresni a főiskolánk névadójához kapcsolódó fontosabb emlékhelyeket, nevezetességeket.

Tanulmányutunk első napján az egri Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campusát tekintettük meg Sárospatakon. A Didaktica Magna (Nagy Oktatástan) szerzőjéről elnevezett nagy múltú intézményben Dr. Toma Kornélia főiskola docens fogadta a tanszék hallgatóit és tanárait, akinek kalauzolásával elsőként az intézmény gyakorlóiskolájába látogattunk el. A II. Rákóczi Ferenc nevét viselő általános iskolában Szegedi Istvánné igazgató asszony mutatta be az iskola történetét, felépítését, ismertette, hogyan zajlik a két intézmény közötti együttműködés, beszélt a pedagógus-életpályamodellről is. Megtekintettük az iskola több alsós tantermét, a rendelkezésre álló oktatási eszközöket, illetve lehetőségünk nyílt beszélgetni az ott dolgozó pedagógusokkal munkájuk szépségeiről és nehézségeiről. Ezt követően a Comenius Campusba látogattunk, ahol Toma Kornélia vezetésével bebarangoltuk az intézmény impozáns épületét, könyvtárát, tantermeit, betekintést nyertünk annak működésébe, de sok érdekes és hasznos információval gazdagodtunk a magyarországi felsőoktatási rendszert, a gyakorlóiskolák működését, illetve a sárospataki diákok szakmai gyakorlatának rendszerét illetően is. Az esti órákban a sárospataki Rákóczi-várhoz is ellátogattunk, s megkoszorúztuk a Nagyságos Fejedelem lovas szobrát.Június 26-án Kassa felé vettük utunkat. Itt elsőként a Márai Sándor Emlékkiállítást tekintettük meg, ahol Juhász Barbara kultúrmenedzser tartott ismertetőt csapatunk számára Márai Sándor tartalmas életútjáról, megidézve a miliőt, melybe az író született, valamint a kassai polgárok szellemiségét. A kiállításon korabeli tárgyak, fényképek, könyvek, hangfelvételek és interaktív bemutató vitt közelebb bennünket a különös életúttal bíró író, költő személyéhez.

Az emlékházat követően a kassai Szent Erzsébet-dómhoz látogattunk el. A toronyból pazar kilátás tárult elénk Kassa városára. A dóm altemplomában elhelyeztük koszorúinkat a Rákóczi-kripta szarkofágjain, látogatásunkat pedig nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével zártuk.

Tanulmányutunk utolsó napján Füzér REG-ÉLŐ várát kerestük fel, mely a magyar történelemnek és várépítészetnek egyaránt különleges gyöngyszeme. A vár idegenvezetőjének köszönhetően megtudhattuk, hogyan alakult az ellenség által bevehetetlen vár története, hogyan élték itt mindennapjaikat a vár tulajdonosai, s hogyan kapcsolódik Füzérhez a Szent Korona.

A tanulmányúton eltöltött három napon számos szakmai tapasztalattal és élménnyel gazdagodtunk, melyért ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a Makovecz-program és természetesen intézményünk, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felé.

 

 

Espán Margaréta,
a szakmai tanulmányút szervezője