Megjelent Lechner Ilona Erkölcs és nyelvészet című monográfiája

Erkölcs és nyelvészet. Az erkölcsfogalom metaforikus konceptualizációja a magyar és a német nyelvben címmel adott ki a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola lektorált magyar nyelvű monográfiát. A tudományos kiadvány szerzője dr. Lechner Ilona, PhD, a Rákóczi-főiskola Filológia Tanszéke Angol Tanszéki Csoportjának docense.

A monográfia alapját a szerzőnek a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2020. június 25-én summa cum laude minősítéssel megvédett doktori értekezése képezi: Az erkölcsfogalom metaforikus konceptualizációja a magyar és a német nyelvben.

A tudományos kiadvány kéziratát magyarországi és kárpátaljai neves szakemberek lektorálták: dr. Kövecses Zoltán, DSc, a Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézete Amerikanisztika Tanszékének nyugalmazott professzora, dr. habil Brdarné Szabó Rita, PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézete Német Nyelvészeti Tanszékének oktatója és dr. Márku Anita, PhD, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszéke Magyar Tanszéki Csoportjának docense.

A 10,5 szerzői ív terjedelmű monográfiában Lechner Ilona az ’erkölcs’ fogalom metaforikus konceptualizációjával foglalkozik a magyar és a német nyelvben. Az ’erkölcs’ fogalmát a kognitív nyelvelmélet szemszögéből mutatja be, ezáltal rávilágítva a kognitív nyelvészet alapvető szerepére a filozófiai és etikai gondolkodásban (is). E cél elérése érdekében a szerző a korpuszalapú, szisztematikus elemzés eredményeit foglalja össze.

A tudományos kiadványt nyomdai megjelentetésre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsának jóváhagyásával az intézmény Kiadói Részlege és Filológia Tanszéke készítette elő.

A monográfia nyomdai kiadása a Magyar Tudományos Akadémia támogatásának köszönhetően valósult meg a 2022. évi Domus könyvkiadás-támogatási pályázat keretéből.

A tudományos kiadvány szabadon megtekinthető, letölthető PDF-formátumban az MTA Könyvtár és Információs Központ REAL Repozitóriumában, valamint az II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Intézményi Publikációtárában.

Dobos Sándor,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Kiadói Részlegének vezetője