Terepgyakorlat a Kárpáti Bioszféra Rezervátum területén

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszéke 2023. május 12-én komplex botanikai, zoológiai, ökológiai terepgyakorlatot szervezett az I–II. évfolyamos biológia, valamint I. évfolyamos természettudományok szakos főiskolai hallgatók részére, a Kárpáti Bioszféra Rezervátumhoz (Карпатський біосферний заповідник) tartozó Nárciszok völgyébe, a Rahói járásban található Kárpátok Ökológiája és Környezetgazdálkodásának Történeti Múzeumába, valamint a Kuziji Védett Területre.

A Kárpáti Bioszféra Rezervátum megyénk legjelentősebb természetvédelmi objektuma, mely nyolc területi egységből tevődik össze.

A terepgyakorlat résztvevői először felkeresték a Huszttól 4 km-re található, Kiresi település mellett fekvő Nárciszok-völgye Természetvédelmi Területet, Európa legnagyobb síksági nárciszállományát. A Nárciszok völgye 257 ha-on, 180–200 méter tengerszint feletti magasságban helyezkedik el. Területén több mint 400 növényfaj található, sok közülük védettség alatt áll. A terület 1979-től a Kárpáti Állami Természetvédelmi Terület felügyelete alatt áll. A Nárciszok-völgye Természetvédelmi Területet az itt vadon élő keskenylevelű nárcisz (Narcissus angustifolius) megőrzése érdekében hozták létre.

Ezt követően ellátogattak a rahói Kárpátok Ökológiája és Környezetgazdálkodásának Történeti Múzeumához. A terepgyakorlat résztvevőit Voloscsuk Miklós, a Kárpáti Bioszféra Rezervátum munkatársa kalauzolta. A múzeum tematikus formában mutatja be Kárpátalja természeti értékeit és társadalmi sokszínűségét. Az ide látogatók megismerkedhetnek a Kárpátok geológiai és geomorfológiai felépítésével, tájegységeivel, azok állat- és növényvilágával, ökológiai jellemzőivel.

A következő úti cél a Kuziji Természetvédelmi Területet volt, amely mészkő sziklafalaival, változatos növény- és állatvilágával kiemelkedő geológiai, hidrológiai és biológiai értékekkel rendelkezik. A Kuziji Védett Terület nagysága 4428 ha, 320–1409 méter tengerszint feletti magasságban terül el, a területén található 450 edényes növény faj közül mintegy 26 védett.

This slideshow requires JavaScript.

A terepgyakorlat szervezését és sikeres lebonyolítását, a hallgatók szaktudását elősegítő terepi foglalkozásokat Kohut Erzsébet tanszékvezető és Szikura Anita professzor asszony végezte.

Az ilyen típusú terepgyakorlataink célja, hogy lehetővé tegye az elméleti órák során elsajátított ismeretek intenzív gyakorlati alkalmazását, és ennek révén a pedagógus pályához szükséges gyakorlati kompetenciák sikeres kialakítását.

A hallgatók átfogó ismereteket kaptak a természetvédelem lehetőségeiről, megismerkedtek a növényzet és állatvilág feltérképezéséhez, a víz- és talajviszonyok állapotának megismeréséhez szükséges módszerekkel, eszközökkel és képet kaptak a meglátogatott területek pillanatnyi környezeti állapotáról, annak változási irányáról.