Újabb lektorált monográfia jelent meg a Rákóczi-főiskolán

Közösségek rejtett kapcsolatai és a kinetikus iskolarajz (KSD). A módszer és alkalmazási lehetőségei címmel látott napvilágot egy újabb lektorált magyar nyelvű monográfia a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A tudományos kiadvány szerzője dr. Berghauer Olasz Emőke, PhD, a Rákóczi-főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszékének docense.

A monográfia a szerzőnek a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájában 2016-ban sikeresen megvédett doktori disszertációjának a továbbfejlesztett és bővített változatát adja közre. A tudományos kiadvány kéziratát a pszichológiai tudományok két elismert szakembere, dr. habil. Vass Zoltán, Phd, a Károli Gáspár Református Egyetem Általános Lélektani és Módszertani Tanszékének professzora és dr. Nagy László, PhD, a Pécsi Tudományegyetem Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszékének adjunktusa lektorálta.

A monográfia legfőbb célja a kinetikus iskolarajz mint a társas kapcsolatok lehetséges feltáró módszerének és mentálhigiénés alkalmazási lehetőségeinek a tanulmányozása és bemutatása a témát tárgyaló nemzetközi szakirodalom, valamint empirikus kutatás elemzése alapján.

A több mint 11 szerzői ív terjedelmű tudományos kiadvány szerkezetileg két nagyobb részből áll: egy elméleti és egy empirikus részből. Az elméleti rész három fejezete elsősorban azon álláspontokkal, elméletekkel foglalkozik, amelyek a nemzetközi szakirodalomban a vizsgált témával kapcsolatban fellelhetők. Az empirikus rész a kutatott témában végzett vizsgálat módszereit és eredményeit tárgyalja. A felmérés során a szerző kilenc alsó tagozatos osztályt vizsgált meg egyéni és csoportos tesztfelvétellel. Az empirikus vizsgálat során gyermekviselkedés kérdőívet (a CBCL rövidített magyar változatát), szociometriai kérdőívet és kinetikus iskolarajzot alkalmazott.

A könyv végén található egy Melléklet, amelyben megtekinthetők az empirikus vizsgálat során felhasznált iskolarajzok és az elért eredményeket szemléltető diagramok, valamint a következtetések megállapítását elősegítő számszerűsített adatokat közlő táblázatok.

Ukrajnában a képi kifejezéspszichológia területén komoly hiányosságokat tapasztalhatunk, a pszichológiai gyakorlatban a rajzelemzés még nem jutott el a rendszerelemzés szintjéig, ezért a monográfia tartalmát tekintve hiánypótló ismeretbővítő anyagot közöl részletesen mutatva be a kinetikus iskolarajzra kidolgozott közösségfejlődést támogató mentálhigiénés módszert, mely a Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság munkatársainak közreműködésével ezidáig 12 iskolai osztályban került levezetésre.

A tudományos kiadványt nyomdai megjelentetésre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsának jóváhagyásával az intézmény Kiadói Részlege készítette elő a Pedagógia és Pszichológia Tanszék közreműködésével. A monográfia nyomdai kiadását a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács támogatta.

A tudományos kiadvány PDF-formátumban a főiskola honlapján IDE kattintva érhető el.

Dobos Sándor,

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Kiadói Részlegének vezetője