Ülésezett a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsa

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa november 22-én tartotta soron következő ülését.

Az ülést Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora nyitotta meg, aki köszöntötte a Szenátus tagjait, majd ismertette a napirendi pontokat, ezt követően a tanács tagjai egyhangúan megszavazták az ülés napirendi pontjait.

Első napirendi pont a tudományos címek odaítélése volt. A napirendi pontot Fodor Gyula, rektorhelyettes terjesztette elő, és a tanács Izsák Tibor, a Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatójának docensi címéről szavazott.

Ezt követően Berghauer Sándor, a Tudományos Tanács titkára a tanács határozatainak, illetve az elnök és rektor rendeleteinek végrehajtásáról adott tájékoztatást.

Majd Csernicskó István az Oktatás Minőségéért Felelős Ukrán Állami Szolgálat soron kívüli ellenőrzésének eredményeiről tartott beszámolót.

A továbbiakban Füzesi Zsuzsanna, a Tanulmányi Osztály vezetője az utóbbi 5 év hallgatói lemorzsolódásáról tájékoztatta a jelenlévőket.

A következő napirendi pontként Füzesi Otília, a főiskola főkönyvelője szólalt fel az intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevételének rendjéről.

A tanács tagjai Rácz Béla, rektorhelyettes irányításával jóváhagyták a szakdolgozatok (diplomamunkák) és évfolyammunkák témáit. Ezt követően pedig a kutatóközpontok vezetői, illetve a tanszékvezetők beszámoltak a 2022. évi tudományos eredményekről.

A folytatásban Fodor Gyula vezetésével a Rákóczi-főiskola bázisán működő tanszékek és kutatóközpontok központi kutatási irányvonalainak módosításáról és kibővítéséről szavazott a Szenátus.

This slideshow requires JavaScript.

Következő napirendi pontként Szakál Imre, a Minőségbiztosítási Tanács vezetője a hallgatói kompetenciamérés menetéről és eddigi eredményeiről, valamint hallgatói elégedettségmérés eredményeiről szólt.

A továbbiakban Fodor Gyula a főiskola szervezeti felépítésében történt módosításokról tájékoztatta a tanács tagjait.

Csernicskó István javaslatára a Szenátus módosította és kiegészítette a főiskola kitüntetésekről szóló szabályzatát. A tanács döntése értelmében a jövőben a Rákóczi Napok keretében az oktatók és a hallgatók tudományos-, kulturális-, valamint tanulmányi teljesítményük alapján okleveles kitüntetésben részesülnek majd.

Ezt követően Rácz Béla irányításával Farkas Bettina, a KMF HÖK elnöke és Samók Martina, a Kölcsey Ferenc Szakkollégium HÖK elnöke a Hallgatói Önkormányzatokkal való együttműködés elmélyítésének lehetőségeit vázolták.

A továbbiakban Bida Olena, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék tanszékvezetője a tanszék átszervezésének kérdését tárta a tanács elé. Majd napirendi pontként Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke az őszi-téli fűtési időszakra való felkészülésről és a racionális energiafelhasználásról szólt.

A folytatásban Fodor Gyula a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktató-kutató munkatársainak továbbképzéseiről és szakmai előmeneteléről tájékoztatta a jelenlévőket. Kifejtette, hogy 6 tanszék képviseletében 31 kolléga vett részt továbbképzésen és mobilitási programokban. Majd jóváhagyták a tanszékek által előterjesztett szakmai-módszertani és tudományos kiadványokat.

Ezt követően a tanács jóváhagyásával megalakult a Hallgatók és Fiatal Kutatók Tudományos Társasága.

A továbbiakban a jelenlévők elfogadták az Egán Ede Szakképzési Centrum – melynek irányítása alá tartozik a Nagybodronyi-, Tiszapéterfalvai- és Beregszászi Szakképzési Központ – működési szabályzatát.

Következő napirendi pontként a jelenlévők Fodor Gyula vezetésével két külföldön megszerzett oklevél egyenértékűségének megállapításáról döntöttek.

Az ülés utolsó szakaszában Berghauer-Olasz Emőke, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék oktatója Orosz Ildikótól és Csernicskó Istvántól vehette át docensi tanúsítványát.

Kurmay Anita