Zárókoncertek és ünnepi megemlékezések a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskolában

A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola 10 fő helyszínen – Beregszászban, Csepében, Tiszapéterfalván, Kisgejőcön, Nagyberegen, Nagydobronyban, Nagyszőlősön, Rahón, Técsőn, Ungváron – valósította meg zárókoncertjét és ünnepi megemlékezését június 4-én, a nemzeti összetartozás napján. Az összetartozás táncát közel 2000 gyermek táncolta el.

Csepében, a Csepei Tulipán Tanodában került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 175 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Sápi Sándor, a Tiszapéterfalvai Kistérség polgármesterhelyettese, Fudella Andzselika, a Tiszapéterfalvai Kistérség Oktatási és Művelődési Osztályának a vezetője, Hevesi Miklós, a KMKSZ Szőlősgyulai Alapszervezetének elnöke, Grigorják Natália, a Csepei Középiskola igazgatónője, főtisztelendő Ábrány Krisztián, a Csepei Görögkatolikus Egyházközség parókusa.

A jelenlévőket Trescsula Mária, a Tulipán Tanoda csepei koordinátora köszöntötte.

Majd a Tulipán Tanoda növendékei közösen táncolták el az összetartozás táncát.

Ezt követően a Tanoda növendékei – akik Csepéből, Akliról, Nevetlenfaluról, Gyuláról és Szászfaluból érkeztek – bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultak.

This slideshow requires JavaScript.

Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 330 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Orczi Róbert gazdasági vezető a Beregszászi Magyar Konzulátus képviseletében, Dr. Orosz Ildikó, a Tulipán Tanodát alapító és támogató II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökasszonya, Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, a Beregszászi Járási Tanács KMKSZ-frakciójának vezetője, Dr. Váradi Natália, a „Genius” Jótékonysági Alapítvány Igazgatóasszonya, Jakab Andrea, a P. Frangepán Katalin Gimnázium megbízott igazgatója, Kóré Dóra, az Egán Ede Szakképzési Centrum igazgatója, Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatónője.

A jelenlévőket Magyarország Beregszászi Konzulátusának képviseletében Orczi Róbert gazdasági vezető köszöntötte. A köszöntőt követően a Tulipán Tanoda Beregszászi művészeti iskola, valamint a Tulipán Tanoda beregszászi járás kihelyezett szakköreinek növendékei a Rákóczi-főiskola udvarán adták elő az összetartozás táncát. Majd pontban 16 óra 32 perckor a trianoni békediktátum aláírásának percében megkondultak az összetartozás békeharangjai.

„A mi kultúrkörünkben a harang temeti a holtakat, a lelki üdvükért szól, és hívja az élőket. Különösen igaz ez a mai napon, hiszen megkérdezésünk nélkül, 1920-ban egy országot temettek, de nem a nemzetem. Egy országot, amely több részre lett vágva, de a nemzet megmaradt. Együtt van. Azonban ez a harang ma szól a háború áldozataiért is, különösen a gyermekekért. Ezért ma előttük is fejet hajtottunk, és a harang értük is szólt. De a harang hívja az élőket is. Hívja, mert az élet élni akar. És a harang értetek is szól, akik ma itt vagytok. Ma ezt is ünnepeljük. Ünnepeljük az összetartozás táncával, és mindazzal, amit a Tulipán Tanoda keretében egy éven át megtanultatok”

– emelte ki Orosz Ildikó elnökasszony. Majd kifejtette, hogy az összetartozás tánca egy Szlovákiából induló kezdeményezés, melyhez csatlakozott a Tanoda is.

„Ez a tánc jellegzetes, mert nem csak magyar elem van benne, hanem minden más, itt élő nép táncának az elemét is felfedezhetjük. Ez a tánc egy jelképes tánc mindazok számára, akik egy sorsközösségre vannak ítélve”

– tette hozzá.

Az ünnepi megemlékezést követően a főiskola Átriumában került sor a Tanoda zárókoncertjére, ahol a jelenlévőket Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatója köszöntötte.

„A nemzeti összetartozás táncával egy felvidéki kezdeményezéshez csatlakoztunk – melyre Orosz Ildikó elnökasszony hívta fel a figyelmünket –, amely szerint a mai nap, határon innen és túl, a tánc ereje hirdeti a nemzeti összetartozásunkat, amely legfontosabb záloga megmaradásunknak és gyarapodásunknak itt, szülőföldünkön”

– hangsúlyozta, majd köszönetet mondott a főiskola és a magyar kormány támogatásáért.

Ezt követően a Tanoda növendékei – akik Beregszászból, Gátról, Gútról, Jánosiból, Balazsérról, Beregardóból, Haláborról, Badalóból, Mezőgecséből, Tiszacsomáról, Macsoláról, Sárosorosziból, Benéből, Nagymuzsalyból és Asztélyból érkeztek – bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultak. Láthattunk és hallhattunk többek között rábaközi játékokat és táncokat, magyar népdalcsokrot, népi gyermekjátékokat, és népi hangszeres produkciókat.

This slideshow requires JavaScript.

Péterfalván, a Tiszapéterfalvai Református Líceumban került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 523 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Orosz Ildikó elnökasszony, Virág Gréta, a Tiszapéterfalvi KMKSZ alapszervezetének elnöke, Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatónője.

A programot Orosz Ildikó elnökasszony nyitotta meg.

Majd a Tulipán Tanoda növendékei közösen táncolták el az összetartozás táncát.

Ezt követően a Tanoda növendékei – akik Tiszapéterfalváról, Salánkról, Mátyfalváról, Verbőcről, Feketepatakról, Forgolányból, Tiszabökényből, Batárról, Tiszakeresztúrról, Tiszaújlakról, Tiszaújhelyből, Karácsfalváról, a Fancsiki Tulipán Tanodából és a Tiszaújhelyi Tulipán Tanodából érkeztek – bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultak.

This slideshow requires JavaScript.

Kisgejőcön, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceumban került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 173 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Magyarország Ungvári Főkonzulátusának képviseletében Papp Ferenc konzul, Orosz Ildikó elnökasszony, Zseliczky István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Kisgejőci alapszervezeti elnöke, Bogáti Eleonóra, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum igazgatója, a rendezvény házigazdája, Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatónője.

A rendezvényt Orosz Ildikó elnökasszony nyitotta meg, majd Papp Ferenc konzul köszöntötte az egybegyűlteket.

Majd a Tulipán Tanoda növendékei közösen táncolták el az összetartozás táncát.

Ezt követően a Tanoda növendékei – akik Kisgejőcről, Császlócról, Nagygejőcről, Palágykomorócról,, Sislócról, Gálocsról, Rátról, Botfalváról, Bátfáról és Pallóról érkeztek – bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultak.

This slideshow requires JavaScript.

Nagyberegen, a Nagyberegi Tulipán Tanodában került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 140 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Orosz Ildikó elnökasszony, Derceni Katalin, a Kígyósi Elemi Iskola igazgatója, Nagy Renáta, a Beregújfalui Gimnázium igazgatója, Szóka Krisztina, a Beregújfalui Fenyőfácska Óvoda vezetője, Kopor Zoltán, a Szikura József Botanikus Kert igazgatója, Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatónője.

A rendezvényt Orosz Ildikó elnökasszony nyitotta meg, a megjelenteket Kepics Andzselika köszöntötte.

Majd a Tulipán Tanoda növendékei közösen táncolták el az összetartozás táncát.

Ezt követően a Tanoda növendékei – akik Nagyberegről, Kigyósról, Beregujfaluból érkeztek – bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultak.

This slideshow requires JavaScript.

Nagybobronyban, a II. RF KMF Egán Ede Nagydobronyi Szakképzési Központjában került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 139 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Magyarország Ungvári Főkonzulátusának képviseletében Kuti László konzul, aki köszöntötte a megjelenteket.

Majd a Tulipán Tanoda növendékei közösen táncolták el az összetartozás táncát.

Ezt követően a Tanoda növendékei – akik Nagydobronyból, Barkaszóról, Szernyéről, Csongorról ,Kisdobronyból és Tiszaágtelekről érkeztek – bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultak.

This slideshow requires JavaScript.

Nagyszőlősön, a Nagyszőlősi 3. Sz.Perényi Zsigmond Középiskolában került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 100 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Bodnár Zsolt, Magyarország Beregszászi Konzulátusának képviseletében, Nyibilevics Mónika, a Nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmond Középiskola jövendőbeli igazgatóasszonya, a rendezvény házigazdája, Milován Sándor, a KMKSZ jelenlegi tiszteletbeli elnöke, a Nagyszőlősi 3.számú Perényi Zsigmond Középiskola alapítótagja, Magyar Gergely atya, a Nagyszőlősi Római Katolikus Egyház plébánosa, Molnár Lóránt tiszteletes, a Nagyszőlősi Református Egyház lelkésze, Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatónője.

A jelenlévőket Kepics Andzselika köszöntötte.

Majd a Tulipán Tanoda Nagyszőlősi 3. Sz.Perényi Zsigmond Középiskolában kihelyezett szakkörének tanulói eltáncolták az összetartozás táncát.

This slideshow requires JavaScript.

Rahón, a Rahói Magyar Házban került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 74 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Brána Erika, a KMKSZ Rahói Alapszervezetének ügyvezető alelnöke.

Majd a Tulipán Tanoda növendékei közösen táncolták el az összetartozás táncát.

Ezt követően a Tanoda növendékei – akik Rahóról, Kőrösmezőről, Gyertyánligetről és Terebesfejérpatakról érkeztek– bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultak.

This slideshow requires JavaScript.

Técsőn, a Técsői Hollósy Simon Líceumban került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 120 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kegyes Katalin, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Técsői Alapszervezetének képviseletében, Pávlik Tünde, a Técsői Hollósy Simon Líceum igazgatóasszonya, a rendezvény házigazdája, Szabó Gabriella, a Felső-Tiszavidéki Középszintű Szervezet elnökhelyettese, Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatónője.

A jelenlévőket Kepics Andzselika köszöntötte.

Majd a Tulipán Tanoda növendékei közösen táncolták el az összetartozás táncát.

Ezt követően a Tanoda növendékei – akik Técsőről, Aknaszlatináról, Husztról és Bustyaházáról érkeztek – bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultak.

This slideshow requires JavaScript.

Ungváron, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskolában került sor az ünnepi megemlékezésre, ahol 140 gyerek táncolta el az összetartozás táncát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Magyarország Ungvári Főkonzulátusának képviseletében Albertné Simon Edina konzul asszony, Orosz Ildikó, elnökasszony, Kulin Judit, a KMKSZ Ungvári Alapszervezetének elnöke, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola igazgatónője, a rendezvény házigazdája, Jakab Andrea, a P. Frangepán Katalin Gimnázium megbízott igazgatója, Kóré Dóra, az Egán Ede Szakképzési Centrum igazgatója, Dzjámkó Viktória, a P. Frangepán Katalin Gimnázium Szerednyei Elemi Iskolájának és Óvodájának vezetőnője, Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatónője.

A rendezvényt Orosz Ildikó elnökasszony nyitotta meg. A jelenlévőket Albertné Simon Edina konzul asszony köszöntötte.

Majd az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola tanulói és a P. Frangepán Katalin Gimnázium Szerednyei Elemi Iskolája diákjai közösen táncolták el az összetartozás táncát.

Ezt követően a Tulipán Tanoda ungvári növendékei bemutatták mindazt, amit az elmúlt éven tanultakat.

A program végén Kepics Andzselika igazgatónő megköszönte a Tulipán Tanoda munkatársainak munkáját, valamint a szülőknek a bizalmat, hogy a Tanoda szakköreit választják. Áldott és békés nyarat kívánva mindenkinek!

This slideshow requires JavaScript.

Kurmay Anita