Kutatási területek
methods of teaching English, methods of teaching English in primary school, bilingualism
Publikációk

Az elmúlt évek fontosabb publikációi:

  1. Listening strategies used by mono- and bilingual majors of English at the F. Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute. In. Nagy-Kolozsvári Enikő – Kovács Szilvia (Szerk.): Multikulturalizmus és diverzitás a 21. században: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász, 2018. március 27-28. Absztraktkötet. „RIK-U” Kft., Ungvár, 2018. p. 127-131.
  2. Idegennyelv-tanulás és nyelvi környezet: Receptív készségek vizsgálata egynyelvű és kétnyelvű környezetben élő nyelvtanulók körében. In. Kozma Tamás, Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban: A IX Országos Neveléstudományi Konferencia előadásai. Aula Kiadó, Az MTA Pedagógiai Bizottságának sorozata, Budapest, 2010. p. 84-92. /
  3. Holló Dorottya: Értsünk szót! Kultúra, nyelvhasználat, nyelvtanítás. Könyvszemle. Let’s understand each other. Book Review. In: Modern Nyelvoktatás, XVI. évfolyam 2–3. szám, 2010. augusztus, Modern Language Education, Vol. 16 No. 2–3. August 2010
  4. Erzsébet Bárány – Márta Fábián – Ilona Huszti Developing receptive skills in two modern languages: some facilitating and hindering factors In. Matices en Lenguas Extranjeras. Numero 4, Diciembre 2010. 27 p. / p. 1-16.
  5. Differences between the processes and outcomes in third graders’ learning of English and Ukrainian in Hungarian schools of Beregszász. In M. Nikolov (Ed.), Early learning of modern foreign languages: Processes and outcomes. Series: Second Language Aquisition. Bristol: Multilingual Matters, 2009, pp. 166 -180.