Kutatási területek
лінгвостилістика, когнітивна поетика, лінгвокультурологія, культура мови, теорія тексту
Publikációk

Головні публікації останніх років:

  1. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Посібник. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 360 с.
  2. Кравець Л. В. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. – К.: ВЦ “Академія”, 2012. – 416 с.
  3. Кравець Л. В. Проблема тексту в сучасних лінгвістичних дослідженнях // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (Мовознавство і літературознавство): Збірник наукових праць / За ред. Академіка Л. І. Мацько. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 259 с. – С. 18 – 26.
  4. Кравець Л. В. Стилістика тексту : навчально-методичний посібник. – Харків : Вид-во Іванченко І. С., 2015. – 72 с.
  5. Кравець Л. В. Мовна комунікація в Інтернет-просторі //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): Збірник наукових праць. – Вінниця : ТОВ «фірма «Планер», 2016. – Вип. 23. – С. 114 – 118.
  6. Рідна мова в полікультурному середовищі //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 50. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. С. 76 – 79.
  7. Кравець Л. В. – автор понад 100 публікацій, серед яких монографія, навчальні посібники, статті в «Енциклопедії сучасної України». Член редакційної колегії «InterculturalCommunication»http://www.interculturalwsge.com/-,1205.html; наукового часопису НПУ імені М.П.Драгоманова «Філологічні науки (мовознавство і літературознавство», Серія 8; збірника наукових праць ХНПУ імені Г. Сковороди та Харківського історико-філологічного товариства «Український світ у наукових парадигмах».