Обговорення освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» на кафедрі обліку і аудиту!

23 червня 2021 року на кафедрі обліку і аудиту відбулося засідання круглого столу з метою обговорення оновлення освітньої програми «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

В обговоренні актуальних проблем підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування взяли участь:     кандидат економічних наук, доцент,  доцент кафедри аудиту та підприємництва Національної академії статистики, обліку та аудиту Новіченко Л. С.;  представники студентського самоврядування; стейкхолдери  зі сторони державного сектору в особі  начальника відділу фінансово-господарського забезпечення – головного бухгалтера УСЗН Берегівської РДА Перчі О. Ф. ; приватного сектору та потенційні роботодавці в особі  президента ГО “СПІЛКА УГОРСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ ЗАКАРПАТТЯ” у Берегівському регіону та віце-президента ГО “СПІЛКА МОЛОДИХ УГОРСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ ЗАКАРПАТТЯ” Гусар А. С.  і директора ТОВ «ПАРТНЕР-2» Роман О. В.; гарант освітньої програми д.е.н., проф. Бачо Р. Й., члени проектної групи, науково-педагогічні працівники кафедри обліку і аудиту.

Під час заходу обговорено формування навичок, вмінь й компетентностей здобувачів вищої освіти та програмні результати навчання, зокрема,  відповідність освітньої програми вимогам стандарту спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

За результатами засідання було прийнято рішення збільшити кількість годин практичної підготовки студентів відповідно до сучасних конкурентоспроможних потреб і вимог ринку праці, залучити провідних фахівців у сфері обліку і оподаткування для проведення занять, посилити соціальні комунікаційних навички (soft skills) шляхом викладання навчальних дисциплін іноземною мовою для забезпечення формування загальних і фахових компетентностей з врахування  міжнародного простору функціональної грамотності.

Учасники круглого столу особливу увагу приділили обґрунтованості, структурній та логічній побудові, переліку та обсягу обов’язкових і вибіркових компонентів освітньо-професійної програми для якісної компетентної підготовки здобувачів вищої освіти, що, у свою чергу,  сприяє забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців та академічного середовища загалом.

Щиро вдячні всім учасникам  засідання – стейкхолдерам, фахівцям, викладачам, студентству за якісну продуктивну співпрацю, надані конструктивні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення освітньо-професійної програми.

Кафедра обліку і аудиту

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • MagyarMagyar