Основні публікації кафедри

Біда Олена Анатоліївна

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

PRIMARY SCHOOL TEACHER’S  SOCLAL COMPETENCE IN THE POSTGRADUATE  EDUCATION (Соціальна компетентність учителя початкової школи в системі  післядипломної освіти) Olena Volodymyrivna, Varetska, Olena Vasylivna, Nikulochkina, Olena Shymonivna, Tonne,  Anatoliy Ivanovych, Kuzminskyi, Olena Anatoliivna, Bida, Victoria Vitalyevna, Vdovenko //  Revista Româneascã  pentru    Educatie Multidimensionala. – 2019, Volume 11, No 4 Supl. – P. 309 – 327/

Kuzminskyi A.I., Bida O.A.,Kuchai O.A., Yezhova O.V., Kuchai T.P. INFORMATION SUPPORT OF EDUCATIONALISTS AS AN IMPORTANT FUNCTION OF A POSTGRADUATE EDUCATION SYSTEM // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2019, Volume 11, Issue 3. – P. 263-279.

Біда Олена Анатоліївна, Кузьмінський Анатолій Іванович, Кучай Олександр Володимирович «Використання польського досвіду підготовки фахівців з інформатики в системі педагогічної освіти  України» / ISSN 2076-8184 Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Том 68. №6. – С. 206 – 217.

 

Статті:

Біда О.А.  ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ // Біда О. А., Гончарук В., Гончарук В. // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 178. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 17–22.

Біда О.А. УПРОВАДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВУ ШКОЛУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ / Кучай Т.,Кучай О.// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія 17. Теорія і практика: Навчання і виховання. –№31. – К.: Логос, 2019– С.23–27

Біда О.А. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА СУБ’ЄКТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ» // Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Освітній простір України. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2019. – № 17. – С. 38–45.

Біда О.А. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / Біда О. А., Шевченко О. В., Кучай О. В. // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 2 (65). – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – С. 21–25

Біда О.А. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ // Освіта для миру: збірник наукових праць:у 2 т./ редкол.: Кремень В. Г. (голова), Вовк М.П., Котун К.В. (члени редколегії). – К.:Видавництво ТОВ «Юрка Любченка», 2019. – Т. 2. – С.466–476

Біда О.А. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // Виклики 21 століття у сфері середньої та вищої освіти Східної та Центральної Європи в процесі реформування освіти: Міжнародна науково-практична конференція. м. Берегово (Закарпатська область), 28–29 березня 2019 р./ За ред. Емьовке Бергхауер-Олас, Ілони Гаврилюк, Єви Гуттерер, Каталін Поллоі. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2019. – С. 41–45.

Біда О.А. КОНКРЕТИЗАЦІЇ ІДЕЙ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ //Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія // Збірник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 1. – С. 12–15

Біда О.А. ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ //Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 16–20.

Біда О.А. ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В, О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4 (63). Т.2.– Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С.57-61.

Біда О.А. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИЛЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ/О.А. Біда, О.В. Кучай // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 20-25.

Біда О.А. ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ/ А.І. Кузьмінський, О.А. Біда // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 150-155.

Біда О.А. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ//Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 317-322.

Біда О.А. КРОСКУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ//Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 312-317.

Біда О.А. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 166. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2018. – С. 10-13.

Біда О.А. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О.А. Біда, І.І. Орос // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 165. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2017. – С. 10-13.

Біда О.А. СТРАТЕГІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ // Біда О., Прокопенко Л., Чичук А. // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В, О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4 (59). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 89-93.

Біда О.А. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. Випуск – № 15 – Черкаси, 2017. – С.3-6

Біда О.А. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 159. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2017. – С. 10-13.

Біда О.А. АНАЛІЗ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3 (58), вересень 2017  – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 33-39

Біда О.А. РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. Випуск – № 10 – Черкаси, 2017. – С.18-24

Біда О.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ СТУДЕНТІВ У ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, Бердянськ, 14 вересня 2017 року. – Бердянськ, 2017. – С.196-198

Біда О.А. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ В УКРАЇНІ // Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід,реалії,перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Умань, 14 квітня 2017 р. / [ред. кол.: Комар О.А. (гол. ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2017. – C.11–15.

Біда О.А. ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.2. – 314 с. – С.16-18

Біда О.А. ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ УЧНІВ // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року)/ Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 142-143.

Біда О.А. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 156. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2017. – С. 25-29

Біда О.А. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ШКІЛ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. Випуск – № 6 – Черкаси, 2017. – С.3-7.

Біда О.А. ТОЛЕРАНТНІСТЬ – ПРОФЕСІЙНА  ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ // Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Київ, Україна, 2 грудня 2016 року).- Івано-Франківськ: НАІП, 2017.- С.16-21


Кучай Тетяна Петрівна

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Kuchai T.P., Kuzminskyi A.I., Bida O.A.,Kuchai O.A., Yezhova O.V., Information Support of Educationalists as an Important Function of a Postgraduate Education System // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2019, Volume 11, Issue 3. – P. 263-279.

Кучай Т. П. Аналіз підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти у Великій Британії та Україні // Science and Education. – №2. – 2017.– С. 126-133.

Кучай Т. П. Studying the peculiarities of education development in Japan (in terms of primary education) // Science and Education. – 5`2017/CLVIII. – 2017. – p. 34-40

Статті:

Кучай Т., Кучай О. Формування інформаційної культури майбутніх фахівців у Франції і Великій Британії // Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. – №3 (14). – C.10–14.

Кучай Т., Кучай О. Досвід Франції, Великої Британії та США у підготовці фахівців // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 180. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 28–33.

Кучай Т. Самодостатність особистості у контексті концепції освіти дорослих // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, №2 (13). – 2019. – С. 20-27

Кучай Т. Освіта дорослих як пріоритет політики держави: досвід словацької республіки //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 30: Збірник наукових праць / За наук.ред. академіка В.І.Бондаря.– К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019.– С.111-113

Кучай Т. Кучай О. Роль педагогічної системи Я. А. Коменського у вихованні особистості // Гірська школа Українських Карпат. – 2019. – Вип.20 – С. 252-255.

Кучай Т.  Кучай О. Упровадження англомовної освіти у початкову школу в сучасній Україні \\ Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 31: Збірник наукових праць / За наук.ред. академіка В.І.Бондаря.– К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019.– С.23-27

Кучай Т. Кучай О. Теоретичні основи інклюзивного навчання у закладах вищої освіти // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. Тетяни Степанової. – Випуск 2.- (Серія «Педагогічні науки»).- Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського,2019.- С. 46-49.

Кучай Т. Кучай О. Вивчення досвіду США в сфері інклюзивної освіти // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 178. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 31-33.

Кучай Т. П. Пансофічна освіта Я. Коменського – необхідна передумова гармонізації суспільних відносин // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, №3 (10). – 2018. – С. 36-40.

Кучай Т. П. Організація навчання іноземних мов в гімназіі // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, №3 (10). – 2018. – С. 119-125.

Кучай Т.П Готовність майбутнього вчителя початкової школи до професійного самовизначення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 16-20.

Кучай Т.П  Академічно-громадське навчання – вагома складова професійної підготовки студентів у США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 328-331.

Кучай Т.П Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 353-357.

Кучай Т. П. Екзамен як підсумковий етап перевірки отриманих знань учнів у навчально-виховному процесі школи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 123-126.

Кучай Т. П. Вдосконалення освітнього процесу засобами мультимедійних технологій // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. Тетяни Степанової. – Випуск 1.45 (106). – (Серія «Педагогічні науки»).- Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського,2018.– 362 с.


Орбан-Лембрик Лідія Ернестівна

Монографії:

Orban-Lembryk L. Psychologia komunikacji społecznej: Monografia (Психологія соціальної комунікації). Тернопіль: Видавець і виготовлювач ПП «РіКОМ», 2019. – 300 с. (мова – польська)

Orban-Lembryk L. Podstawy psychologii społecznej: Monografia (Основи соціальної психології). Івано-Франківськ: Видавництво «Нова зоря», 2014. – 240 с. (мова – польська)

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія професійної комунікації: Монографія. Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 528 с.

Орбан-Лембрик Л.Е., Подгурецькі Ю. Психологічні засади спілкування: Монографія. Івано-Франківськ: Видавництво “Нова зоря”, 2008. – 416с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Основи психології управління: Монографія. Івано-Франківськ: “Плай”, 2002. – 426 с.

Підручники і навчальні посібники:

Подано до друку навчальний посібник: Психолого-педагогічні засади спілкування. 207 с.

Orban-Lembryk L., Podgórecki J. Atrybucje psychologii spolecznej (Атрибуції соціальної психології). Namislow, 2010. – 418 s. (Підручник, 2-е видання, мова – польська)

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2-х кн.. Кн.. 2: Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 464 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн.. 1. Соціальна психологія особистості і спілкування. Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 464 с.

Орбан-Лембрик Л. Е.Психологія управління: Навч. посібник. – 2-ге видання, доп. К.: Академвидав, 2010. – 544 с.

Орбан-Лембрик Л. Е., Кощинець В.В. Юридична психологія. Навчальний посібник. Чернівці: Книги ХХІ, 2007. – 360 с.

Orban-Lembryk L., Podgórecki J. Atrybucje psychologii spolecznej (Атрибуції соціальної психології). Namislow, 2007. – 418 s. (Підручник, мова – польська)

Orban-Lembryk L. Psychologia spoleczna (Соціальна психологія). Namislow, 2007. – 256 s. (Підручник, мова – польська)

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн. 2: Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія К.: Либідь, 2006. – 569 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. 2-ге видання. – К.: Академвидав, 2005. – 448 с.

Орбан-Лембрик Л.Е., Кощинець В.В. Юридична психологія: Курс лекцій. Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 320 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціально-психологічні аспекти суїциду // Психологія суїциду: Посібник / За ред. В.П. Москальця. – К.: Академвидав, 2004. – С. 82 – 144.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія (у двох книгах). Книга 1. Соціальна психологія особистості і спілкування: Підручник. К.: Либідь, 2004. – 573 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, 2003. – 448 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. К.: Академвидав, 2003. – 568 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навчальний посібник. Івано-Франківськ: “Плай”, 2001. – 695 с.

Книги:

Орбан-Лембрик Л. Е. Ось так і живемо: Дорожні нотатки психолога. Чернівці-Івано-Франківськ: Видавництво «Книги – ХХІ», 2015. – 224 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Люди й мурахи: Дорожні нотатки психолога. Чернівці-Івано-Франківськ: Видавництво «Книги – ХХІ», 2013.- 264 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Острів Святого Стефана: дорожні нотатки психолога. Чернівці – Івано-Франківськ: Книги – ХХІ, 2008. – 248 с.


Орос Ільдіко Імріївна

 SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Орос І. І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА / Іщенко Л. В., Орос І. І., Ляховець О. О. // Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського // Наука і освіта. – Серія: Педагогіка. – № 10. – Одеса, 2017. – С. 82–89.

Монографії:

Особливості інформатизації освіти в системі неперервної освіти / НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА В СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВИМІРАХ : колективна монографія / Н. Г. Ничкало (голова) ; за . ред. проф. В. М. Cлaбка / Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; кафедра освіти дорослих. – Київ : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – 264 c.

Orosz Ildikó: Húsz év mérlege és a jövő. A magyar nyelvű/nyelvi oktatás stratégiai kérdései Kárpátalján 2025-ig. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017

Підручники і навчальні посібники:

Орос І. ОСВІТА ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ : навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 95 с.

Орос І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 107 с.

Орос І. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДОРОСЛИМ НАСЕЛЕННЯМ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ : навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 89 с.

Орос І. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 117 с.

Орос І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2017. – 141 с.

Орос І. СЛОВНИК-ДОВІДНИК ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ З ОСВІТИ ДОРОСЛИХ / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2017. – 104 с.

Орос І. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ІДЕЙ БРИТАНСЬКОГО ДОСВІДУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ: програма спецкурсу / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2017. – 28 с.

 

Статті:

Орос І. І. Гармонійне поєднанная формальних і неформальних періодів навчальної діяльності дорослого населення. In: «Виклики  XXI. століття у сфері середньої та вищої освіти Східної та Центральної Європи в процесі реформування освіти» Збірник наукових робіт 2019 р.

Орос І. І. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ / Біда О.А. // Освіта для миру: збірник наукових праць: у 2 т./ редкол.: Кремень В. Г. (голова), Вовк М.П., Котун К.В. (члени редколегії). – К.:Видавництво ТОВ «Юрка Любченка», 2019. – Т. 2. – С.466–476

Орос І. І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ФРАНЦІЇ ТА БЕЛЬГІЇ // Наукові записки кафедри педагогіки: Збірник наукових праць. – Вип. 44. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. – C. 188–198.

Орос І. І. СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Хуманитарни Балкански изследвания. – 2019. – Т. 3. № 1(3). – Болгарія. Плопдив: «Научен хронограф» ЕООД. – С. 26–28.

Орос І. І. ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ НАВЧАННЯ РОБІТНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 174. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 56–59.

Орос І. І. РОЛЬ ФОРМАЛЬНОЇ, НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В, О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 1 (64). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 181–185

Орос І. І. ФОРМИ РОБОТИ З ДОРОСЛИМИ СТУДЕНТАМИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. – №1 (12). – С. 19–24.

Орос І. І. СТРУКТУРА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – № 1 (85). – С. 171–180.

Орос І. І. ЗМІСТ НАВЧАННЯ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – № 2 (86). – С. 149–158.

Орос І. І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ // Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Освітній простір України. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2019. – № 15. – С. 38–45.

Орос І. І. СТАН ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИЧИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету Випуск 1 / МОН України, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини ; [голов. ред. : О.І. Безлюдний]. – Умань: Візаві, 2019. – C. 100–105.

Орос І. І. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ У ХХ СТ. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету Випуск 2 / МОН України, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини ; [голов. ред. : О.І. Безлюдний]. – Умань: Візаві, 2019. – C. 90–96.

Орос І. І. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 178. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 56–61.

Орос І. І. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 2 (65). – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – С. 218–223

Орос І. І. РОЗВИТОК ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ  (КІНЕЦЬ VI ст. – 1945 р. ХХ ст.) / І. І. Орос // Науковий вісник  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: науковий журнал [ред. кол.: Смолюк  І.О. (гол. ред.) та інші]. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – №9 (382) – C.10–17.

Орос І. І. РОЗВИТОК НАПРАВЛЕНЬ ОСВІТИ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ У ХХІ СТОЛІТТІ // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – C. 266–272.

Орос І. І. ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 173. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2018. – С. 12–18.

Орос І. І. ПОДІБНІ ТА ВІДМІННІ ОЗНАКИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ КРАЇН ЄС (ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧИНИ, ДАНІЇ, БЕЛЬГІЇ, УГОРЩИНИ) ТА АНГЛОМОВНИХ КРАЇН (США, КАНАДИ, ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ) / І. Орос // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3 (62). Т.2. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 223–231.

Орос І. І. РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Хуманитарни Балкански изследвания. – 2018. № 1. – Болгарія. Плопдив: «Научен хронограф» ЕООД. – С.57–60.

Орос І.І. Підготовка майбутніх фахівців до здоров’язбережувальної діяльності. // Наукові записки. серія педагогічні науки, випуск 163 (2018), Кропивницький-2018. cт. 70-73.

Орос І.І. Формування у студентів культури професійного спілкування засобами інтерактивних технологій. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» 279/2018. ст. 22-27.

Орос І. І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ/ І. І. Орос // Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – №3 (10). – C.58–66.

Орос І. І. РОЗВИТОК ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 154 Том 2 / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; гол.ред. Носко М.О.– Чернігів: НУЧК, 2018. – С. 32–36.

Орос І. І. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ / О.А. Біда, І.І. Орос, Р. Бжежинська // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 167. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2018. – С. 25–27.

Орос І. І. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / О. Кучай, Т. Кучай, І. Орос // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В, О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 2 (61). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 132–137.

Орос І. І. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ// Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Балканско научно обозрение (Balkan Scientific Review). – 2017. № 1. Болгарія. Плопдив: «Научен хронограф» ЕООД. – С.19–25.

Орос І.І. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни магістрантами педагогічних спеціальностей. // ДП «Укртехінформ» , Київ. Педагогіка вищої школи, ЗУІФР 2017.

Орос І.І. Моделі і підготовки майбутніх учителів у Європейських країнах // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, збірник наукових праць педагогічні науки. №4(59) грудень, 2017. ст. 285-290 (Внесено до переліку фахових видань України)

Orosz I. A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás helyzetéről és minőségéről. // Szülőföldön magyarul. iskolák és diákok a határon túl. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. old. 42-71

Орос І.І. Формування етнонаціональної політики єдності у багатонаціональному регіоні засобами громадянської освіти: мовний аспект // Етнонаціональна політика України: досвід Закарпаття. Інформаційно-аналітичні матеріали м. Ужгород -2017. ст. 23-38.

Орос І.І. Роль громадського суспільства у формуванні державної етнонаціональної політики єдності у багатонаціональному Закарпатті конституційно-правовий аспект. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18-19 травня 2017 р. м Ужгород. ст. 27-42.

Орос І.І. Magyar nyelvű pedagógusképzés Kárpátalján // Szakmai szocializáció a felsőoktatásban, a pedagógusképzés kihívásai a Kárpát-medencében. Partium könyvkiadó, 2016. old. 52-65.

Орос І.І. Можливості інноваційних методів навчання у вимірі закарпатської угорськомовної освіти Закарпаття. // Інноваційні методи психолого-педагогічної практики у світлі євроінтеграційних процесів України, Берегово, 2016. ст. 11-30.

Орос І.І. Угорськомовна підготовка педагогів на Закарпатті.// Професійна соціалізація в вищій освіті, Видавництво Патріум, Нодьварод-Будапешт-2015.


Силадій Іван Михайлович

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Pedagogy Students’ Professional Competence Formation.// Науково-практичний журнал „ Наука і освіта ”  Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, №10, 2017/CLXIII, ст.188-193.

Монографії:

Силадій І.М. Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача. // Колективна монографія, НПУ імені М.П.Драгоманова,  – К.: Аграр Медіо Груп, 2015 – 384с.

Методичні видання:

Силадій І.М. Методичні рекомендації до вивчення дисциплін магістрантами педагогічних спеціальностей.// ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ, затверджено ВР протокол №4 від 07.04.2017 – 32 с.  м. Берегово

Силадій І.М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інформаційні технології і системи управління ” для магістрів. // ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ, затверджено ВР протокол №1 від 28.08.2017 – 30 с. м. Берегово

Силадій І.М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Педагогічний менеджмент ” магістрантами. // ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ, 38 с. м. Берегово

Силадій І.М. Методичні матеріали майбутнім випускникам педагогічних спеціальностей. // ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ, 72 с. м. Берегово

Статті:

Силадій І.М. Аксіологічні основи демократизації освіти. // Збірник наукових праць. Педагогіка формування творчої особистості у вищий і загальноосвітніх школах: КПІ Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип.62. с.152 Т.1.

Силадій І.М. Відповідальність педагога і свобода вибору змісту і технологій освіти. // «Наукові записки Бердянського педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». Вип.1, 2019, с.83-91.

Силадій І.М. Демократизація як свобода вибору моделі освітнього процесу. // «Освітній дискурс». Вип. 13(5), 2019, с.45-56.

Силадій І.М. Педагогічний дискурс – основні технології і спрямування. // Науковий вісник Мукачівського державного університету, серія «Педагогіка та психологія», вип.1(9), 2019, с. 158-161.

Силадій І.М. Основні моделі демократичного управління освітою у провідних країнах світу.// Міжнародна науково-практична конференція «Виклики 21 століття у сфері середньої та вищої освіти східної та центральної Європи в процесі реформування освіти». Берегово, 28-29 березня 2019 року. Збірник наукових робіт ст.401.

Силадій І.М. Ресурси і стимули педагогічного дискурсу в сучасному українському суспільстві.// Освітній дискурс: збірник наукових праць.Вип.4(3-4),2 с.54-62. Гірська школа українських Карпат. Наукове-фахове видання. ДВНЗ  «Прикарпатський національний університет ім. В Стефаника». №19, 2018, Івно-Франківськ, с. 13-17.

Силадій І.М. Необхідність впровадження у педагогічних університетах курсу «Основи демократії» // Гуманізація навчально-виховного процесу Донбаського державного педагогічного університету. №4(90), 2018, с. 141-158.

Силадій І.М. Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді. // Наукові записки «Педагогіка», серія педагогічні науки в НПУ імені М.П. Драгоманова, Вип. 140, 2018, с.194-204.

Силадій І.М. Демократична освіта для демократичного суспільства в умовах євроінтеграції. // Міжнародна науково-практична конференція „Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах евроінтеграції  – Мукачево :МДУ, 2017 – 224с. Науковий вісник  „Педагогіка та психологія”.

Силадій І.М. Освіта  в умовах трансформації. // XXVIII Міжнародна наукова інтернет-конференція „Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації” ДВЗ „Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди. 2017р.

Силадій І.М. Demokratic education to prepare future pedagoguec in pedagogical universities. // НПУ імені М.П. Драгоманова, Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. Ред.. В.М. Вашкевич. – К: „Видавництво Гілея”, 2017. – Вип.117(2) – 206 с.

Силадій І.М. Нові тенденції в розвитку вітчизняної освіти. // Вища освіта України. – 2017. – №1. – С. 59-64

Силадій І.М. Професійні компетенції педагога – менеджера в управлінні освітнім процесом. // Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції ”. м. Кропивницький НАУ 16 -17.03.2017 року.

Силадій І.М. Головні виклики європейського вектору розвитку української освіти.// НПУ імені М.П.Драгоманова, Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. Ред.. В.М.Вашкевич. – К: „Видавництво Гілея”, 2016. – Вип.115(12) – 500 с.

Силадій І.М. „Демократична освіта” майбутніх педагогів. // Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мукачево/Ред.кол. В.І.Кобаль та – Мукачево :МДУ, 2016 – 224с.

Силадій І.М. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації. // Педагогіка: К. Вища Освіта України, №4 2016 року, ст.34-38.


Депчинська Іветта Аттілівна

Стаття у виданні, віднесеному до міжнародної наукометричної бази даних:

Депчинська І. А. ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ НОВАЦІЙ У ОСВІТІ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ (1919-1938) У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ // Научные труды SWorld. Выпуск 48. Том 2. Иваново: Научный мир, 2017. С. 59–63 (Index Copernicus ICV: 66.23).

Методичні видання:

Депчинська І. А., Марфинець Н. В., Опачко М. В. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ УГОРСЬКОЇ ТА ЧЕСЬКОЇ МОВ) (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ВКАЗІВКИ). ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра педагогіки та психології. – Ужгород, 2016. – 42 с.

Депчинська І. А. ВИВЧЕННЯ ЧЕСЬКОЇ ТА УГОРСЬКОЇ МОВ В УКРАЇНОМОВНИХ ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ ПОЛІЕТНІЧНОГО РЕГІОНУ ЗАКАРПАТТЯ (МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЯМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ). ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра педагогіки та психології. – Ужгород, 2015. – 183 с.

Статті:

Депчинська І. А., Опачко М. ЗМІСТ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ В НАРОДНИХ ШКОЛАХ ЗАКАРПАТТЯ 1919-1939 РР. / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Вип. 50. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ С. 56-60.

Депчинська І., Петечук А. ЗМІСТ ПРЕДМЕТІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ У ГОРОЖАНСЬКИХ ШКОЛАХ ЗАКАРПАТТЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОГО ПЕРІОДУ (1919-1939 РР.). / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Вип. 54. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ С. 135-139.

Депчинська І. А., Опачко М. В. ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОМОВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ // Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: антидискримінаційна теорія і практика: матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород, 2018. – С. 34–35.

Депчинська І. А., Опачко М. В. ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАКАРПАТТЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОГО ПЕРІОДУ (1919-1939). Освіта Закарпаття в загальноєвропейському контексті [монографія] За заг.ред. І.В. Козубовської, М.І. Кухти. – Ужгород: «АУТДОР-ШАРК», 2017. – С. 32–48.

Депчинська І. А. ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ ДОСВІДУ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ (1919-1938) // Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. Вип. 1 (8). – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. – С. 4–11.

Депчинська І. А., Опачко М. В. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ НА ЗАКАРПАТТІ В ПЕРІОД 1919-1939 РР. // Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. Вип. 1 (7). – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2016.– С. 68–76.

Депчинська І. А. МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 1 (38). – Ужгород, 2016. С. 112–115.

Депчинська І. А., Опачко М. В. РОЗВИТОК ЗМІСТУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 36. – Ужгород, 2015.  – С. 48–52.

Депчинська І. А. РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ НА ЗАКАРПАТТІ В ПЕРІОД 1919-1939 Р.Р. // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 37. – Ужгород, 2015. – С. 40–42.

Депчинська І. А. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ. Перспективні напрямки світової науки: збірник статей учасників тридцять першої Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (25 лютого – 1 березня 2015 р.). Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2015. – С. 33–35.

Депчинська І., Росул. В. ВПЛИВ МОВНОГО ПИТАННЯ НА РОЗВИТОК ЗМІСТУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ  В ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ // Педагогічні інновації у фаховій освіті: зб. наук. праць. Вип. 1 (6). – Ужгород. ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 36–42.

Депчинська І. А. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОСОБИСТІСНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура педагога в контексті освітніх парадигм» (до 80 річчя з дня народження професора В. В. Сагарди) (Ужгород, 28 лютого – 1 березня 2013). – Ужгород: Вид.-тво ПП «Інвазор», 2013. – С. 43–44.

Депчинська (Легеза) І. А. ІДЕЇ Т. МАСАРИКА ПРО РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла тичини [ред. кол.: Побірченко Н. С. та інші]. Випуск 42. Ч. 1. – Умань: ПП Жовтий О., 2012. – С. 217–222.

Легеза І. А. РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ СПРАВИ НА ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ В 1919-1939 РОКАХ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 21. – Ужгород, 2011. – С. 100–103.

Легеза І. УНІФІКАЦІЯ ШКІЛ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 23. – С. 75–77.

Легеза І. ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ «РІДНОЇ МОВИ» В УМОВАХ ПОЛІЕТНІЧНОГО РОЗВИТКУ ШКІЛЬНИЦТВА НА ЗАКАРПАТТІ (ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Випуск ХХХVІІІ. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 7–9.

Легеза І. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СЕРЕДНІХ ШКІЛ НА ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Випуск ХL. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 34–36.

Легеза І. А. НАРОДНА ОСВІТА НА ЗАКАРПАТТІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. РОЛЬ А.ВОЛОШИНА У ВІДНОШЕННІ МОВНОГО ПИТАННЯ В ОСВІТІ // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: «Теорія і практика навчання та виховання». Вип. 13. – Київ, 2009. – С. 96–100.

Легеза І. А., Соломка Е. Т. ІНШОМОВНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ В ШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАКАРПАТТЯ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 17. – Ужгород, 2009. – С. 135–138.

 


Дзямко Вікторія Йосипівна

Дзямко В.Й., Месарош Л.В. Формування стохастичної компетентності через реалізацію міжпредметних зв’язків. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 1 (42), 2018. – с. 59-63.

Месарош Л.В., Дзямко В.Й. Визначення ролі задач з механіки у розвитку творчих здібностей і логічного мислення учнів через аналіз типових задач конкурсів «Кенгуру» та «Левеня». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 2 (43), 2018. – с.173-176.

Mesarosz L., Dziamko V. Розв’язування прикладних фізико-математичних задач як засіб формування мотивації навчання студентів нематематичних спеціальностей. Area Nauki, Lublin 2018. – s. 60-67.

Дзямко В.Й., Месарош Л.В. Професійна спрямованість фізико-математичної підготовки студентів нематематичних спеціальностей. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 2 (41), 2017. – с. 81-83.

Дзямко В.Й., Яневич Т.О. Збіжність за ймовірністю розкладів деяких випадкових процесів за поліномами Лежандра. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, вип. 4, 2012. – С. 17- 21.


Бергхауер-Олас Емьовке Ласлівна

Методичні видання:

Berghauer-Olasz Emőke: Rajzvizsgálat és szociometria együttes alkalmazási lehetőségei a pedagógiai gyakorlatban. / Можливості комбінованого застосування аналізу малюнку та соціометрії в педагогічній практиці. /Oktatási segédanyag. Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében című projekt keretében. Óbudai Egyetem-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. EFOP-3.4.3-16-2016-00023.

Berghauer-Olasz Emőke: A közösség szerepe a lelki egészség megőrzésében./ Роль спільноти у підтримці психічного здоров’я. /(32 oldal terjedelemben). Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében című projekt keretében. Oktatási segédanyag. Óbudai Egyetem-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. EFOP-3.4.3-16-2016-00023.

 

Статті:

Berghauer-Olasz Emőke: A kinetikus iskolarajz mint közösségek rejtett kapcsolatainak  feltáró módszere. «Можливості досліджння соціальних зв’язків методом кінетичного шкільного малюнку». //(Eds: Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva, Pallay Katalin): A köz-és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. század Kelet-Közép Európában az oktatási reformok tükrében. 2019. Tanulmánykötet. 31-41. pp. УДК 061.3 (477.87), ISBN 978-617-7692-33-0

Berghauer-Olasz Emőke: A közösség szerepe a lelki egészség megőrzésében. A Mentál Fészek főiskolai mentálhigiénés támogató csoport. Роль спільноти у підтримці психічного здоров’я. Група підтримки психічної гігієни інституту „Mentál Fészek”. Szakdolgozat. Károli Gáspár Református Egyetem. Pszichológiai Intézet. Mentálhigiénés Szakirányú Továbbképzési Szak, Budapest, 2018.

Бергхауер-Олас Е. Л. Приховані соціальні зв’язки учнів початкових класів. ДИПЛОМНА РОБОТА. ОКР «Магістр». МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Кафедра психології. 2017.

Berghauer-Olasz, E. (Бергхауер-Олас Е. Л.) (2016): Інноваційний метод аналізу соціальних зв’язків – Кінетичний малюнок школи. In: «Роль і місце психології та педагогіки у формуванні сучасної особистості.» Зб. матер. Міжнародної науково-методичної конференції, м. Харків, 15-16. 01.2016. 82-86. pp.

Berghauer-Olasz, E. (Бергхауер-Олас Е. Л.) (2016): Історія розвитку проективного рисункового тесту. In: «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук. » Зб. матер. Міжнародної науково-методичної конференції, м. Київ, 05-06. 02.2016. 125-130.pp.

Berghauer-Olasz Emőke: Társas kapcsolatok vizsgálati lehetőségei kinetikus iskolarajzzal. / Можливості дослідження соціальних зв’язків за допомогою методу кінетичного шкільного малюнку./ In: Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében. (Eds: Berghauer-Olasz, E. – Greba, I. – Hutterer, É. – Pallay, K.). Tanulmánykötet, Beregszász. 80-89.pp.

Berghauer-Olasz Emőke: A kinetikus iskolarajz mint közösségek feltáró módszere. /Кінетичний малюнок школи, як можливий метод аналізу спільноти./ Дисертація/Doktori értekezés. Pécsi Tudományegyetem. Pszichológia Doktori Iskola. Pécs, 2016.

Berghauer-Olasz Emőke: Egyensúly keresése két „világ” között kapcsolatigény jelenlétével (esettanulmány). /Пошук ріноваги між двома „світами” з потребою підтримання стосунків (кейс стаді)/ In: Acta Academiae Beregsasiensis., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. ISSN 2310-1954 , Beregszász, 2015.

Бергхауер-Олас Е. Л. Кінетичний малюнок школи як можливий метод аналізу соціальних зв’язків. In: «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання». Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Кіровоград, 29-30 2015


Шовш Катерина Степанівна

Стаття у виданні, віднесеному до міжнародної наукометричної бази даних

Шовш К.С.Здоров’язбережувальна складова академічної культури майбутніхпедагогічних працівників у закладах вищої освіти / К.С.Шовш//Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія No 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. нау-кових праць / За ред. О. В. Тимошенка. К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгома-нова, 2019. Випуск 4 (112) 19. С. 175–182.(Видання внесено до міжнародної науко-метричної бази IndexCopernicus).

Статті:

Шовш К.С. Створення інформаційної інфраструктури та комп’ютерної бази навчального середовища ВНЗ / К.С.Шовш // Науковий часопис Національ-ного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. «Педагогічні науки: реалії та перспективи» − К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. –Вип. 134. − С.242 –256

Шовш К.С. Реалізація інформаційної культури вчителя як необхідної умови конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції / К.С.Шовш // Науко-вий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психо-логія».Мукачево: 2017. –Вип.2 (6). –С. 222 –225.

Шовш К.С. Інформаційна культура соціального педагога: особливості формування та реалізації / К.С.Шовш // Вища освіти України. К. : 2017. –Вип.1. –С. 65 –71.

Шовш К.С. Інформаційна культура педагога: проблеми визначення та формування / К.С.Шовш //Соціальна робота в Україні: теорія і практика. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. –Науково-методичний журнал No 1-4. –С. 47 –56.

Шовш К.С. Інформатизація освіти як теоретична і практична проблема / К.С.Шовш // Вища освіти України. К. : 2015. –Вип.4. –С. 32 –37.

Шовш К.С. Основні суперечності технологізації інформаційної культури вчителя / К.С.Шовш // Вища освіти України. К. : 2015. –Вип.3. –С. 26 –34.


Маргітич Катерина Євгенівна

Маргітич К.Є. Педагогічні умови формування знань української мови в позаурочний час в школах Закарпаття  з угорською мовою навчання. Збірник статей Ванковер. Канада 2019.

Маргітич К.Є. Нові форми та методи проведення уроків з української мови в школах з угорською мовою навчання. Збірник статей Осака. Японія. 2019

Маргітич К.Є. Полікультурна компетенція майбутнього вчителя як стандарт освіти європейського виміру. Збірник матеріалів конференції. Лондон. 2017.

Маргітич К.Є. Концепція двомовної школи для Закарпатської місцевості з етнічно мішаним складом населення Збірник матеріалів конференції.Лондон.2017.

Маргітич К.Є. Зміст навчання української мови у школах угорської меншини та критерії його відбору, або чи заговорять українською учні-угорці? Ніредьгаза.2016 Міжнародний семінар.

Маргітич К.Є. Психодіагностичне вивчення учнів в угорськомовних школах Закарпаття. XCVI  Міжнародна науково- практична  конференція «Проблемы качества знаний и самосознания личности в условиях социальных трансформаций» .Збірник матеріалів конференції. Лондон. 2015

Маргітич К.Є Полікультурне виховання в дошкільних навчальних закладах Закарпаття. Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень».Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. Харків.2015.

Маргітич К.Є Теоретичні засади підготовки вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів в угорськомовних школах Закарпаття..Наукове періодичне видання «Український психолого -педагогічний науковий збірник» №2 Львів.2014


Гуттерер Єва Войтехівна

Монографії:

Hutterer Éva. GYERMEKÉLET RÁTON. Монографія. (Життя дитини у селі Ратівці).// Ужгород: Товариство угорської культури Закарпаття, 2010. – 210 с. (мова – угорська)

Збірники:

Hutterer Éva. EGY ARANYAT LELTEM. Népi gyermekjátékok Kárpátaljáról. (Народні дитячі ігри). // Ужгород: СП „ПоліПрінт”, 2013. – 110 с. (мова – угорська) https://issuu.com/kirasgood/docs/hutterer_eva_-_egy_aranyat_leltem

Статті:

Éva Hutterer, Melinda Nagy, Edita Szabóová, Katalin Kanczné Nagy, Terézia Strédl, Levente Székedi, Zsolt Námesztovszki: TERMÉSZETTUDOMÁNYOKHOZ KÖTHETŐ TANÁRI KOMPETENCIÁK A BIOLÓGIA SZAKOS ÉS MÁS TANULMÁNYI PROGRAMOKBA BEIRATKOZOTT HALLGATÓKNÁL. Digitálna knižnica, Univerzita J. Selyeho. 11th International Conference of J. Selye University. Pedagoogical Sections. Conference Proceedings. Editors: J. Bukor, P. Tóth, M. Nagy, B. Pukánszki, A. Csehiová, A. Tóth-Bakos, K. Józsa, I. Szőköl. Publisher: J. Selye University, Komárno, Slovakia, 2019.

Гуттерер Є.В., Чейпеш І.В. СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. – Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців. Матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції Ужгород, 16 вересня 2016 р. 211-212 с.

Hutterer Éva: „Jót s jól!” Nemzetközi tudományos pedagógiai-pszichológiai konferencia. Anyanyelv-pedagógia, 2016. 9 (3). pp. 100-109. ISSN 2060-0623 DOI: 10.21030/anyp.2016.3.9

https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=645

Hutterer Éva. ÚJÍTÓ TÖREKVÉSEK AZ ANYANYELV-PEDAGÓGIÁBAN. (Інноваційні підходи в педагогіці рідної мови.) Anyanyelv-pedagógia. Szakfolyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak. 2015. 2. sz. HU ISSN 2060 – 0623

https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=577

Hutterer Éva. МІСЦЕ НАРОДНОЇ ГРИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Педагогіка – випуск ХXVIII-XXIX, Івано-Франківськ, 2009. 38-47 с.

Hutterer Éva. A FELSŐ-TISZA-VIDÉK MAGYARSÁGÁNAK HITÉLETE, KULTURÁLIS, NYELVI ÉS NÉPRAJZI ÁLLAPOTA EGY EMPIRIKUS VIZSGÁLAT ALAPJÁN. (Релігійне життя, етнографічний, культурний та мовний стан угорців в районах Верхнього Потисся  на основі емпіричних досліджень.) In Угорці в районах Верхнього Потисся.  Ужгород: СП»ПоліПрінт», 2007. – 66-82 с. (мова – угорська)

Hutterer Éva. A K+F TÁMOGATÁSOK ÉS HASZNOSULÁSUK SAJTÓTÜKRE KÁRPÁTALJÁN. (Фінансова підтримка та її реалізація у вищій освіті на Закарпатті, на основі аналізу публікацій преси). In Фінансова підтримка та її реалізація у вищій освіті на Закарпатті: Збірка наукових статей. За ред. Орос Ільдіко. – Ужгород: СП»ПоліПрінт», 2006. – 248-288 с. (мова – угорська)


Чейке Катерина Імреївна

Cséke Katalin (2019): Roma tanulók helyzetének tanári percepciói. (Формування інклюзивного освітнього простору гірських шкіл Карпатського регіону як умова забезпечення рівного доступу до якісної освіти) Közoktatás XXIV. évf. 2019/1:15 p. Beregszász

Cséke Katalin (2019): Roma tanulók helyzetének tanári percepciói (Формування інклюзивного освітнього простору гірських шкіл Карпатського регіону як умова забезпечення рівного доступу до якісної освіти) in: Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva és Pallay Katalin (szerk.) A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Tanulmánykötet, Nemzetközi tudományos konferencia, Beregszász. „RIK-U” Kft. Ungvár 2019. 47-56.

Cséke Katalin (2018): Kettős peremhelyzetben Kárpátalján: magyar anyanyelvű romák az oktatásban. // In: Bodó Barna, Szoták Szilvia (szerk): Diszciplínák találkozása—nyelvek és kultúrák érintkezése. Határhelyzetek XI. A Külgazdasági és Külügyminisztérium Márton Áron Kutatói Programjának Évkönyve, Budapest, 2018. 154-170.

Cséke Katalin, Fónai Mihály (2018): A kezdet kezdetén: kárpátaljai roma tanulók az iskolában // In: Torgyik Judit (szerk.): Néhány társadalomtudományi kutatás és innováció. International Research Institute. Komarno, 2018. 204–2012.

Cséke Katalin (2018): Az osztálytermi befogadás és kirekesztés mintázatai egy kárpátaljai iskolában. (Рівність можливостей у загальноосвітній освіті (у світлі закарпатського обстеження). In: Acta Medicinaet et Sociologica. Vol. 9. No.26. Nyíregyházi Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 2018. 63–75. (doi:10.19055/ams.2018.9/26/4)

Gabriella Pusztai, Katalin Pallay, Orsolya Joo, Katalin Cseke, Janos Farkas (2018): Two Gap-filling Books on Non-immigrant Minorities. In: Herj, Vol 8, No 1. Hungarian Educational Research Journal. Debreceni Egyetem, 2018. 109-115.

Katalin, Cseke (2018): Laszlo Braun, Istvan Csernicsko & Jozsef Molnar. Hungarian Speaking Romani People in Subcarpathia. Uzhhorod: PoliPrint Ltd. Reviewed. In: Herj, Vol 8, No 2. Hungarian Educational Research Journal. Debreceni Egyetem, 2018. 145-147.

Fónai Mihály—Cséke Katalin (2017): Helyzetkép a kárpátaljai magyar romák iskoláztatásáról (Ситуація освіти угорських ромів на Закарпатті) In: Pusztai Gabriella-Márkus Zsuzsanna (szerk.): Szülőföldön magyarul. Debrecen, 280-298

Cséke Katalin (2015): A nyelvváltozatok és a nyelvi változatosság oktatásának és tudatosításának lehetőségei az általános és középiskolai anyanyelvi oktatásban (a nákozás jelenségének vizsgálata alapján). (Вживання особливих закінчень (nákozás) у закарпатській угорській мові у світі аналізу) Közoktatás, XX. évfolyam, 2015/1: 16 p., Beregszász


Греба Ілдіко Золтанівна

Греба І.З. Az inkluzív oktatás fejlődése Ukrajnában. Розвиток інклюзивної освіти в Україні.// A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 103-111.

Греба І.З. Az inkluzív oktatás fejlődése Ukrajnában. // Közoktatás. XXIV. évfolyam, 2019/2. szám. 19-21.

Греба І.З. Szakmák iránti érdeklődés formálása az óvodás korban. / Формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку. Book Abstracts of International Scientific and Practical Internet Conference INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION. March 28-29. 2018, 78-79

Греба І.З. Престижність фізичної культури та спорту в закарпатських школах з угорською мовою навчання. // За матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції «Людина віртуальна: нові горизонти» 20-21 березня 2017р.:  Зб. наук. праць. – Монреаль, 2017 – Част. 2, 162-165

Греба І.З. Адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі. // Науковий вісник Мукачівського державного університету: Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 2(4), 2016. 196-200

Греба І.З. A testnevelési kategóriába sorolás helyzetelemzése egy kárpátaljai oktatási intézményben. // Értékteremtő testnevelés / I. Greba, I. Keresztény. – Bp. : 2016. 89-101

Греба І.З. A testnevelés és sport presztízshelyzete Kárpátalja magyar iskoláiban/ Стан розвитку фізичного виховання та спорту в угорськомовних закладах Закарпаття. Értékteremtő testnevelés / I. Greba, A. Greba. – Bp. : 2016. 219-237

Греба І.З. Критерії розподілу учнів на медичні групи та диференціація навчання на уроці фізичної культури у початкових класах. // За матеріалами Міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. праць. – Київ, 2016 – Вип. 1.  285-292

Греба І.З. A tanulók terhelhetőségének vizsgálata a Ruffier- féle teszttel. / Вимірювання рівня працездатності учнів за допомогою проби Руф’є. // Міжнародна психолого-педагогічна конференція, Берегово 14–15 квітня 2016. 169-175

Греба І.З. Проблеми розподілу учнів на медичні групи для здійснення диференційованого навчання на уроці фізичної культури у початкових класах. // За матеріалами IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Педагогічні інновації у фаховій освіті» 23 січня 2014. Педагогічні інновації у фаховій освіті -No4, 155-167


Конц Тімеа Степанівна

Koncz Tímea (2019) Az óvodások erkölcsi nevelése az irodalom eszközeivel. // ВИКЛИКИ XXI СТОЛІТТЯ У СФЕРІ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ СХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ. Міжнародна науково-практична конференція Берегове, 28-29 березня 2019 року. Збірник наукових робіт. С. 203-212.

Конц Т. С. (2018)  Психологічні шляхи розв’язання конфліктів у студентів. // Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі», Одеса 20-21 квітня 2018 р.

Конц Т.С., Березовська Л.І. (2016) Психологічна готовність студентів до розв’язання конфліктів // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 230-233.

Конц T. C. (2016) До питання діагностики готовності студентів до розв`язання професійних конфліктів.// Матеріали вузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми організаційної та економічної психології», Київ, 2016 – С. 321-325.


Ешпан Маргарита Степанівна

Монографії:

Ешпан М.С. Національні традиції, народні цінності на Закарпатті (угорською мовою) 2015

Статті:

Ешпан М.С.„…jó szóval oktasd,játszani is engedd” Az Irka, mint a rendszerváltást követő egyetlen kárpátaljai magyar gyermeklap. /  Irka, як єдиний дитячий журнал Закарпаття після зміни політичного режиму. Kelet-Közép Európai Koragyermekkori Kutató Központ Első Műhelykonferenciája, Hajdúböszörmény, 2017. június 26.

Ешпан М.С. Az Irka gyermeklap felhasználási lehetőségei oktatási segédanyagként az általános iskolai oktatásban./ Можливості застосування дитячого журналу „Irka” як допоміжного матеріалу в початковій школі.  Міжнародна психолого-педагогічна конференція, Берегово 14–15 квітня 2016.

Ешпан М.С. Формування мовленєвої компетентності дошкільників засобами інноваційних технологій. In: Актуальні проблеми навчання і вихопання в контексті сучасної освітньої парадигми. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, pp 87-90. Мукачево, 22-24 жовтня 2015 р.


 

Габода Єва Бейлівна

Габода Є.Б. Співпраця громадських та державних організацій в освіти дорослих у навчанні вчителів на Закарпатті. Співавтор: Бела Габода. In. Едіна Маркуш – Варвара Матей Сабов: Наукові спільноти – випадки навчання впродовж життя у вітчизняній та міжнародній практиці. Дебрецен, 2019. Видавець: Культурна асоціація Нулронт. 137-141. р.

Габода Є.Б. Наукові спільноти – випадки навчання впродовж життя у вітчизняній та міжнародній практиці. Дебрецен, 2019. Видавець: Культурна асоціація Нулронт. 184-188. р.

Габода Є.Б. Факультативна програма угорської народної освіти для початкових шкіл 5-6 класу. Співавтор: Бейла Габода, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти., м. Ужгород, 2016. Реєстраційний номер: №02-12 / 08-088.

Габода Є.Б. Факультативний навчальний план ромського фольклору для початкових шкіл 5-9 класу. Співавтор: Бейла Габода, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти , Ужгород, 2014. Реєстраційний номер: № 02-03 / 06-105.

Габода Є.Б. Теорія освіти. Посібник для студентів коледжу та педагогів, на основі найважливішої угорської літератури.Закарпатський угорський ірститут ім. Ракоцці Ференца. за підтримки стипендії Шовш Калмана. Берегово, 2013. Співавтор: Бейла Габода. (Стор. 294).

 


Поллоі Каталін Дезидерівна

Pallay, Katalin (2019): Commitment to Motherland and Sense of National Identity Among Mobile Students in Transcarpathia. In: Pedacta, 9 (1), 69–86.

Pallay Katalin (2019): Az ukrán oktatáspolitika hatása a kárpátaljai magyar tannyelvű felsőoktatásra. In: Neveléstudomány. Oktatás – Kutatás – Innováció. 56–72. (Letölthető: https://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2019/nevelestudomany_2019_2.pdf).

Pusztai Gabriella – Fenyes Hajnalka – Szigeti Fruzsina – Pallay Katalin (2019). Dropped-out Students and the Decision to Drop-out in Hungary. In: Central European Journal of Educational Research, 1(1), 31–40. (Letölthető: https://ojs.lib.unideb.hu/CEJER/article/view/3341/3305).

Karolina Eszter KovacsAgnes Reka DusaZsofia KocsisKatalin PallayTimea SzucsJozsef Palfi (2019): Practical or theoretical persistence?: The investigation of (f)actors influencing students’ persistence at three levels. In: Hungarian Educational Research Journal (HERJ), 9(2), pp. 238–256. (Letölthető: https://akademiai.com/doi/full/10.1556/063.9.2019.1.22).

 Pallay Katalin (2019): Kárpátalja magyar tannyelvű felsőoktatástörténete a szovjet érában. In: Juhász Erika – Endrődy Orsolya (szerk.): Oktatás – gazdaság – társadalom. HERA Évkönyvek VI. Budapest. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. 721–732.

 Pusztai Gabriella – Fényes Hajnalka – Szigeti Fruzsina – Pallay Katalin (2019): KIK A LEMORZSOLÓDÓ HALLGATÓK? In: Pusztai Gabriella – Engler Ágnes – Kocsis Zsófia (szerk.): KozmaPolisz Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. Debrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 249–261.

 Kovács Karolina Eszter – Pallay Katalin (2019): TANULÁSI MÓDSZEREK ÉS A TANULMÁNYOK MELLETTI ELKÖTELEZŐDÉS. In: Kovács Klára (szerk.): Lemorzsolódás a felsőoktatásban és a lemorzsolódott hallgatók jellemzői. Debrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 45–54.

 Pallay Katalin (2019): A LEMORZSOLÓDOTT HALLGATÓK DÖNTÉSHOZATALI SAJÁTOSSÁGAI. In: Kovács Klára (szerk.): Lemorzsolódás a felsőoktatásban és a lemorzsolódott hallgatók jellemzői. Debrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 12–17.

 Pallay, Katalin (2019): TRANSCARPATHIAN HUNGARIANS IN THE MAZE OF UKRAINIAN EDUCATION POLICY. In: Berghauer-Olasz, Emőke – Gávriljuk, Ilona – Hutterer, Éva; Pallay, Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 321–333.

 Zsuzsanna Demeter-KarásziKatalin PallayDorina Anna Tóth (2019): A COMPARATIVE STUDY OF TERMINATION OF STUDENT STATUS IN CENTRAL EUROPE. In: Journal of Adult Learning Knowledge and Innovation. 3(1). 1–5. https://doi.org/10.1556/2059.2018.06

Pallay Katalin (2018): A BALASSI INTÉZET EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐ KÉPZÉSÉN VÉGZETT KÁRPÁTALJAI HALLGATÓK KAPCSOLATHÁLÓZATÁNAK VIZSGÁLATA. In: Bodó Barna – Szoták Szilvia (szerk.): Diszciplínák találkozása – nyelvek és kultúrák érintkezése. Budapest. Külgazdasági és Külügyminisztérium, 187–210.

 Pallay Katalin (2018): STUDENT MOBILITY WITH STUDY PURPOSES FROM TRANSCARPATHIA TOWARDS HUNGARY AND SLOVAKIA. In: Щербан, Т. Д. (szerk.): Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції. Munkács, Ukrajna: Mukachevo State University. 163–165.

 Pallay, Katalin (2018): THE EXAMINATION OF THE NETWORK OF STUDENTS EMIGRATED FROM TRANSCARPATHIA AND RETURNED TO IT. 533–534. In: Щербан, Т. Д. (szerk.): Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : Збірник тез доповідей.Munkács, Ukrajna: Mukachevo State University.

Veronika, Bocsi – Tímea, Ceglédi –Zsófia, Kocsis – Karolina, Eszter KovácsKlára, KovácsAnetta, Müller – Katalin, Pallay – Barbara, Éva SzabóFruzsina, Szigeti – Dorina, Anna Tóth (2018): THE DISCOVERY OF THE POSSIBLE REASONS FOR DELAYED GRADUATION AND DROPOUT IN THE LIGHT OF A QUALITATIVE RESEARCH STUDY. In: Journal of Adult Learning Knowledge and Innovation 2:2 paper: 10.1556/2059.02.2018.08

Pallay Katalin (2018): A BALASSI INTÉZET EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐJÉNEK TÖRTÉNETE. In: Kultúra és Közösség. 3. sz. 5–9. (ISSN 0133-2597) (Letölthető: https://www.kulturaeskozosseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=98)

Karászi Zsuzsanna – Pallay KatalinTóth Dorina Anna (2018): A HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS KOMPARATÍV ELEMZÉSE. In: Pusztai, Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 28–38. (ISBN 978-963-318-754-8).

Bocsi VeronikaCeglédi TímeaKocsis ZsófiaKovács KarolinaKovács-Nagy KláraMüller Anetta – Pallay Katalin – Szabó BarbaraSzigeti FruzsinaTóth Dorina (2018): A PEDAGÓGUSHALLGATÓK KÉSLELTETT DIPLOMASZERZÉSE INTERJÚK ALAPJÁN. In: Pusztai Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 63–90. (ISBN 978-963-318-754-8).

Gabriella Pusztai &; Timea Cegledi: PROFESSIONAL SOCIALISATION IN HIGHER EDUCATION-CHALLENGES OF TEACHER TRAINING IN THE CARPATHIAN BASIN. Oradea – Budapest, Partium – Új Mandatum Kiado. Book review (2018). In: Hungarian Educational Research Journal (HERJ). 2 pp. 136–140. (DOI: 10.14413/HERJ/8/2/13). (Letölthető: https://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5b45b67c60160)

Pusztai GabriellaPallay Katalin – Joó Orsolya – Farkas János – Cséke Katalin (2018): TWO GAP-FILLING BOOKS ON NON-IMMIGRANT MINORITIES. In: Hungarian Educational Research Journal (HERJ),1. pp. 109–115. (DOI: 10.14413/HERJ/8/1/10). (Letölthető: https://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5adf90b818985)

Pallay Katalin (2018): THE ROLE OF THE INTERNATIONAL PREPARATORY INSTITUTE IN THE ACADEMIC MOBILITY OF TRANSCARPATHIAN STUDENts. In: Щербан, Т. Д. (szerk.): «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції». Munkács, Ukrajna. Mukachevo State University.166–167.

Pallay, Katalin (2017): TRANSCARPATHIAN STUDENT MOBILITY TOWARDS HUNGARY IN THE LIGHT OF THE INTERNATIONAL PREPARATORY INSTITUTE IN BUDAPEST. In: Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. Вип. 2. – С. 225–228.

Pallay Katalin (2017): TANULMÁNYI CÉLÚ MOBILITÁS PERSPEKTÍVÁI A KÁRPÁTALJAI HALLGATÓK KÖRÉBEN. In: Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban. Budapest: Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ. 220–233.

Pallay, Katalin (2017): TRANSCARPATHIAN STUDENT MOBILITY TOWARDS HUNGARY IN THE LIGHT OF THE INTERNATIONAL PREPARATORY INSTITUTE IN BUDAPEST. In: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Pedagogy and Psychology”: collection of scientific articles / ed. board : Tovkanets Hanna (Ed. in Chief) and others. – Mukachevo : MSU publ.- Issue 2 (6). 225–228.

Pallay Katalin (2017): Pusztai Gabriella és Ceglédi Tímea (szerk.): SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓ A FELSŐOKTATÁSBAN. A PEDAGÓGUSKÉPZÉS KIHÍVÁSAI A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN. Recenzió. In: Kultúra és Közösség. 3. sz. 123–125.

Pallay Katalin (2015): A KÜLSŐ FÜGGETLEN TESZTELÉSEN ELÉRT EREDMÉNYEK BEREGSZÁSZ KÖZÉPISKOLÁIBAn. In: Acta Academiae Beregsasiensis 1: (14) 295–309.

Pallay Katalin (2015): A TEHETSÉGGONDOZÁS ALAKULÁSÁNAK VÁZLATA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN KÁRPÁTALJÁN. In: LIMES. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve 1: (2) 93–109.

Поллоі К. (2015): ЗБАГАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НАРОДОЗНАВЧИМ ЗМІСТОМ ЯК УМОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. In: Щербан Т. Д. Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей Міжнародної науково – практичної конференції, 14–15 травня 2015 р. Мукачево: Mukachevo State University,. pp. 218–220.


Кузьмінський Анатолій Іванович

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Kuzminskyi A. I., Bida O. A., Kuchai O. B., Yezhova O. V., Kuchai T. P.  Іnformation Support of Educationalists as an Important Function of a Postgraduate Education System // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – 2019, Volume 11, Issue 3. – P. 263 – 279.

PRIMARY SCHOOL TEACHER’S  SOCLAL COMPETENCE IN THE POSTGRADUATE  EDUCATION (Соціальна компетентність учителя початкової школи в системі  післядипломної освіти) Olena Volodymyrivna, Varetska, Olena Vasylivna, Nikulochkina, Olena Shymonivna, Tonne,  Anatoliy Ivanovych, Kuzminskyi, Olena Anatoliivna,             Bida, Victoria Vitalyevna, Vdovenko //  Revista Româneascã  pentru    Educatie Multidimensionala. – 2019, Volume 11, No 4 Supl. – P. 309 – 327/

Кузьмінський Анатолій Іванович, Кучай Олександр Володимирович, Біда Олена Анатоліївна «Використання польського досвіду підготовки фахівців з інформатики в системі педагогічної освіти  України» / ISSN 2076-8184 Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Том 68. №6. – С. 206 – 217.

Монографії:

Монографія Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов у США: монографія/ М. І. Леврінц, А. І. Кузьмінський, LAP  LAMBERT Akademic Publis hing RU 2019. Рига (Латвія). 165c. 6,6 д.а. (Леврінц М. І. – 5 д.а., Кузьмінський А. І. – 1,6 д.а.).

Монографія [Кузьмінський Анатолій Іванович. Інноваційні процеси в освітньому просторі закладу вищої освіти : монографія / А. І. Кузьмінський. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2019. – 145с.]

Інклюзивна освіта в Україні: Нормативно-правові акти : У 3 ч. – Ч. 3./ Уклад.: А. І. Кузьмінський, Т. І. Бондар  – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. – 312с.

Інклюзивна освіта в Україні: Нормативно-правові акти : У 3 ч. – Ч. 2./ Уклад.: А. І. Кузьмінський, Т. І. Бондар  – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. – 302с.

Інклюзивна освіта в Україні: Нормативно-правові акти : У 3 ч. – Ч. 1./ Уклад.: А. І. Кузьмінський, Т. І. Бондар  – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. – 302с.

Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції: моногр. / П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко та ін.; за заг. ред. Г. Луценка. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2017. – 272с. (Колектив авторів : П. Біліченко (1.1), О. Зайцева (4.4), Т. Зенченко (2. 1, 2. 2, 2. 3,2. 4), В. Зенченко (4. 3), М. Іващенко (3. 2), К. Касярум (4. 1), М. Коломієць (1. 3), Г. Кузнецова (4.2), А. Кузьмінський (4.5), А. Литвинов (3.1), Г. Луценко (3.4, 3.5), Ю. Скорик (4.5), А. Шерудило (3.3).

Статті:

Кузьмінський А. І. ДОСВІД ФРАНЦІЇ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ / Біда О.А., Кучай О. В., Кучай Т. П. // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 180. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 28–33.

Анатолій Кузьмінський. Утвердження гуманістичних цінностей у діяльності польських і українських діячів культури й освіти. Освіта для миру = Edukacja dla pokoju: зб. наук. пр.: у 2т. / редкол.: Кремень В. Г. (голова); Коцур В. П., Ничкало Н. Г., Шльосек Ф. (заст. голови); Довгий С. О., Лук’янова Л. Б., Вовк М. П., Котун К. В. (члени редколегії). – К. : Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2019. – Т.2. – 648с. – С. 294 – 306.

Кузьмінський А. І. Фундаменталізація професійної підготовки майбутніх соціальних працівників А. І. Кузьмінський, О. А. Біда / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол. С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. К. : Міленіум. 2018. Вип. 291. 329с. – С. 129 – 133.

Кузьмінський А. І. Трансформаційні процеси в освітній системі України в контексті цивілізаційних змін // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, – №2 (375), 2018. Видавець  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, – Луцьк. – 204с. – С. 11 − 18.

Кузьмінський А. І. Педагогічний людиноцентризм академіка І. А. Зязюна / Вісник Черкаського університету Серія педагогічні науки №2. 2018. – Черкаси : Вид. відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – С. 107 – 113.

Кузьмінський А. І. Громадянська позиція Олександра Антоновича Захаренка – взірець для наслідування / Вісник Черкаського університету Серія Педагогічні науки № 1. 2017. – Черкаси, Видавничий відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. С. 75 – 79.

Кузьмінський А. І. Наукова педагогіка у вимірах сучасності // Вісник Черкаського університету, № 7. 2017. серія: Педагогічні науки. Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, – 156с. – С. 72 – 76.

Кузьмінський А. І. Проблеми студентського самоврядування у вищій школі (рецепція вітчизняного і європейського досвіду // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 156. – Серія : Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВЦ  ДПУ ім. В. Винниченка, 2017. –320с. – С. 12–25.

Апаtoliу Киzтіnsкуу. Іпtegrative  арргоасhеs оf  Natsve  аnd  foгеign  scholars to pedologi  in the cjntext of  views  of the third millennium. (Анатолій Кузьмінський. Інтеграційні підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників до педагогічної науки у контексті поглядів третього тисячоліття)./ Порівняльна професійна педагогіка. 6 (2) 2016. Науковий журнал. Англо-українське видання. − Київ-Хмельницький, Редакційно  –  видавничий центрХмельницького національного університету. –  С. 213.  – С. 102 – 108.

Анатолій Кузьмінський Філософія гуманістично спрямованого виховання в житті і творчості Т. Г. Шевченка. / Освіта для сучасності « Еdukacja dla wspolzesnosci :  зб. наук. пр.: у 2т./ Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща – Україна», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц. ректорів пед. у-тів Європи ; редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. П. Андрущенко, Н. Г. Ничкало, Ф. Шльосек (заст. голови); Л. Лук’янова. Л. Макаренко, О. Падалка та ін. − Київ: вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. − Т. 1. − 662с. − С. 234 − 240.

Кузьмінський А. І. Людиноценрична педагогіка І. А. Зязюна. Science and Education a new Dimension P – issn  2308 – 5258 e – issn 2308 – 1996 III (26) issue 50, 2015. Pedagogy and Psychology. BUDAPEST, 2015.


Коприва Аттіла Тиберійович

Монографії:

Коприва А. Т. Барвиста феєрія Антона Шепи /Монографія у співавторстві з упорядниками ілюстративного матеріалу: Бровді Р., Русин А. – К.: КИТ, 2016. -128с.; іл.. ІSBN 978-2279-52-8

Статті:

Коприва А. Т. Життя і творчість Золтана Мички (до 70.річчя з дня народження) (підготовано у друк). Вісник ЗАМ, 2019

Коприва А. Т. З історії мистецьких виставок у Мукачеві/Мистецьке віддзеркалення епохи. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції за підсумками виставки «золоті сторінки. Українське образотворче мистецтво др. пл. 20 ст.» Науковий збірник. Ужгород, 2019.  С. 121-127.

Коприва А. Т. Художники Закарпаття у Нодьбані. Хроніка та персоналії / А. Т. Коприва // Вісник Закарпатської академії мистецтв . – 2017. – Вип. 9. – С. 20-23.

Коприва А. Т. Барвиста феєрія А. Шепи/ Образ. М №2. Видавництво «Софія-А». – Київ, 2016. – С. 32-55.

Коприва А. Т. Творчий звіт угорських митців Закарпаття (Екскурс у минуле, реалії та перспективи) /Зимовий вернісаж 2016 товариства угорських художників закарпаття ім.. Ревеса І.. В-во «Карпати» – Ужгород, 2016. – С. 6.

Коприва А.Т. Автоматизоване проектування сучасного одягу за мотивами народного костюму угорців Закарпаття / У співавторстві з В.Герасимов, Я.Дулішкович/ Вісник Обудівського університету. Будапешт, 2014. С. 134-142.

Коприва А. Т. Творча та педагогічна діяльність Дьердя Ендреді на Закарпатті та Угорщині. Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. Вип. №3. Ужгород, в-о Гражда. – 2013. С 90-97.

Коприва А. Т. Творчість академічного живописця Берталона Карловського. (Фахове видання). Вісник Львівської національної академії мистецтв . Спец випуск (Матеріали конференції „Ерделівські читання”. Львів – 2008. – С. 218-224.

Коприва А. Т. Композиція угорської вишивки Закарпаття. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. №12. Харків, 2008.

Коприва А. Т. A ruszin és magyar ingek változatai Kárpátalján a XIX – XX. Században (Різновиди русинських та угорських сорочок на Закарпатті). (Фахове видання  Угорщини). Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény,ruszin nemzetiség néprajzából (Дослідження з етнографії угорських болгар, греків, поляків, арм’ян, русинів). Том 6. Будапешт. – 2006. – С. 101-124.

Коприва А. Т. A kárpátaljai Rahói járású Felsőapsa (Verhnye Vogyane) népviseletének szerkezete és etnikumközi sajátosságai (Структура та етнічні особливості народного костюму с. Верхнє Водяне, Рахівського р-ну). Збірник статей -„Kőzős út”. Спільне видання Педагогічного інституту ім. Ш.Тешедік (Угорщина) та Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ (Україна). Ужгород, 2006. – С. 121-132.

Кopriva А. A kárpátaljai magyarok népviselete és az egyes öltözetdarabok díszítő­ elemei (Народний костюм закарпатських угорців та декоративне оздоблення окремих елементів одягу). A debreceni Déri Múzeum évkönyve (Annales Musei Debreceniensis de Friderico Deri nominati) 2004. A debreceni Déri Múzeum kiadványai LXXVII. – Debrecen: A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2005. –  С. 241-250.

Коприва А. Т. Народний костюм гуцулів с. Чорна Тиса. Ґенеза та структурні особливості. (Фахове видання). Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків, 2004. – № 5. – С. 38­44.

Коприва А. Т. Сакральна вишивка угорців Закарпаття XVII – XIX ст. (На основі матеріалів по інвентаризації реформаторських церков з 1995 – 2000 рр.). Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. – Харків: Харківська державна академія дизайну та мистецтв, 2003. –  № 3. – С. 79 – 86.


Кучай Олександр Володимирович

 

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Кучай О. Information Support of Educationalists as an Important Function of a Postgraduate Education System // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2019, Volume 11, Issue 3. – P. 263-279.

Кучай О. Використання польського досвіду підготовки фахівців з інформатики в системі педагогічної освіти України // Інформаційні технології і засоби навчання, 2018.– Том 68. – №6. – С. 206–217.

Кучай О. Studying  the peculiarities of education development in Japan (in terms of primary education) // Science and Education. – 5`2017/CLVIII. – 2017. – p. 34-40.

Кучай О. Особливості вербальних уявлень про навколишній світ у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку // ScienceandEducation. – 10`2017/CLXIII. – 2017. – p. 34-40.

Статті:

Кучай О. Англомовна освіта учнів початкової школи – необхідність сьогодення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія педагогічні науки. – 2019.- № 4 (388). – С. 145-150

Кучай О. Формування інформаційної культури майбутніх фахівців у Франції і Великій Британії / Біда О., Кучай О., Кучай Т., Чичук А. // Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. – №3 (14). – C.10–14.

Кучай О. Упровадження англомовної освіти у початкову школу в сучасній Україні //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 31: Збірник наукових праць / За наук.ред. академіка В.І.Бондаря.– К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019.– С.23-27.

Кучай О. Теоретичні засади професійної культури майбутніх фахівців // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. Тетяни Степанової. – Випуск 4(63).- (Серія «Педагогічні науки»). Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського, 2018.- С. 61-63.

Кучай О. Готовність майбутнього вчителя початкової школи до професійного самовизначення / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С.М. Ніколаєнко та ін..– К.:Міленіум, 2018.– Вип. 291. – С.16-20.

Кучай О. Вдосконалення освітнього процесу засобами мультимедійних технологій // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 2 (61), травень 2018. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 132–137.

Кучай О. Підготовка фахівців у ВНЗ в умовах дистанційного навчання // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 166. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 126-129.

Кучай О. Хмарні технології як провідний інструмент інформатизації вищої освіти // Вісник Черкаського Університету. – 2017.– № 7. – Серія: Педагогічні науки. – С. 47-51.

Кучай О. Implementation new pedagogical technologies in training pedagogue of modern school in Poland and Ukraine // НауковийвісникМиколаївськогонаціональногоуніверситетуім. В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 3 (58), вересень 2017. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 231-236.

Кучай О. Хмарні технології як провідний інструмент інформатизації вищої освіти // Вісник Черкаського Університету. – 2017.– № 7. – Серія: Педагогічні науки. – С. 47-51.

Кучай О. Особистісно орієнтоване виховання студентів в колективі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С.М.Ніколаєнко та ін..– К.:Міленіум, 2017.– Вип. 277. – С.153-157.

Кучай О. Академічна мобільність – необхідна умова формування спільного освітнього простору // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С.М.Ніколаєнко та ін..– К.:Міленіум, 2017.– Вип. 259. – С.152-156.

Кучай О. Особливості дистанційного навчання у вищій школі // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 4 (59), грудень 2017. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 292-294.

Кучай О. Професійно-педагогічна підготовка вчителів в Україні / О. Кучай  // ZeszytynaukoweWSHE. Nauki pedagogiczne. – T. XLIII. – 2016. – s. 173-179.