Pезультати анкетування здобувачів ОП «Початкова освіта» за другим рівнем вищої освіти