Pезультати анкетування здобувачів ОП «Початкова освіта» та ОП »Дошкільна освіта» за першим рівнем вищої освіти