Психологічна служба Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

Психологічна служба Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ забезпечує психологічний супровід усього освітнього процесу та реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти і всіх працівників інституту з аспекту збереження психічного здоров’я.

Мета діяльності Психологічної служби – психологічне забезпечення освітнього процесу, розвиток і формування зрілої професійно-орієнтованої особистості здобувача освіти за умови збереження психологічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу засобами практичної психології та ментальної гігієни.

Завдання Психологічної служби:

 • підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, гуманізація стосунків у студентських і викладацьких колективах, допомога у пошуку шляхів розв’язання психологічних проблем;
 • участь у забезпеченні адаптивного і комфортного освітнього простору для студентської молоді, здійснення психолого-педагогічної підтримки становлення і розвитку особистості студента у багатокультурному/багатомовному середовищі;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника освітнього процесу;
 • надання доступних і якісних послуг у сфері практичної психології, спрямованих на збереження і укріплення психологічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • підвищення рівня самосвідомості здобувачів освіти, отримувачів освітніх послуг, співробітників ЗУІ, встановлення зв’язку із власним внутрішнім «я» та один з одним;
 • упроваджувати ефективні соціально-педагогічні технології у подоланні та профілактики булінгу;
 • сприяння повноцінному особистісному розвиткові студентів та створення належних психологічних умов для формування у них мотивації до навчання, самореалізації творчих здібностей, самовиховання і саморозвитку.

Принципи діяльності Психологічної служби:

 • пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей;
 • соціальної детермінованості;
 • доступності;
 • гуманістичної спрямованості;
 • гнучкості;
 • науковості й компетентності;
 • інформаційної достатності;
 • зворотнього зв’язку;
 • єдності психодіагностики та психокорекції;
 • діалогічної взаємодії між клієнтом та психологом;
 • особистісно-орієнтованого підходу;
 • конфіденційності;
 • ділової ініціативи;
 • безперервності фахового вдосконалення;
 • незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Видами роботи Психологічної служби є:

 • психологічне консультування
 • психодіагностика
 • психопрофілактика
 • психокорекція, реабілітація
 • психологічна просвіта
 • соціальний патронаж
 • організаційно-методична робота.

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ПСИХОЛОГІНОЇ СЛУЖБИ ЗАКАРПАТСЬКОГО УГОРСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ практичного психолога про роботу психологічної служби ЗУІ у І. семестрі 2021-2022 н.р.

Діяльність Психологічної служби ЗУІ забезпечує:

Гаврилюк Ілона Юліївна
практичний психолог вищої категорії, старший викладач кафедри Педагогіки і психології ЗУІ.

Графік роботи кабінету психологічної служби

на 2022-2023 навчальний рік

  День тижня   Вид роботи Інтервали робочого часу  в навчальному закладі Години підготовчої роботи
Понеділок*  Обробка діагностичного матеріалу,     оформлення документації, підготовка тренінгів та матеріалів профілактики.     з 11 00    по  13 00  
Консультація  індивідуальна з 13 00    по  14 00  
«Година психолога» (психопрофілактика) з 14 40    по  1610  
Вівторок* Обробка діагностичного матеріалу,     оформлення документації, підготовка тренінгів та матеріалів профілактики.     з 10 00     по 12 00
Консультація  індивідуальна з 1200   по 1300  
Корекція індивідуальна   з 1300  по  14 00  
Середа* Обробка діагностичного матеріалу,     оформлення документації, підготовка тренінгів та матеріалів профілактики.     з 1100    по  13 00
Консультація групова з 13 00    по  1400  
Корекція групова (Тренінг) з 14 40   по 1610  
Четвер* Обробка діагностичного матеріалу,     оформлення документації, підготовка тренінгів та матеріалів профілактики.     з 1100    по  13 00  
Консультація  індивідуальна з 13 00     по 14 00  
«Година психолога» (психопрофілактика) з 14 40     по 16 10  
П’ятниця* Обробка діагностичного матеріалу,     оформлення документації, підготовка тренінгів та матеріалів профілактики.     з 1100    по  12 00  
Консультація індивідуальна з 12 00     по 1300  
Зв’язки з громадськістю    
  Всього годин :   10 год. 10 год.

*Онлайн консультації можуть проводитися за ініціативою клієнтів поза вказаних годин!

Кабінет психологічний служби 410 (на четвертому поверсі нового корпусу гуртожитку)

Практичні психологи:

Гаврилюк Ілона Юліївна –  практичний психолог вищої категорії

 

«Скринька довіри» за електронною адресою: psichosluzhba@kmf.org.ua

Графік індивідуальних консультацій

для студентів, викладачів, батьків, вихователів, працівників ЗУІ

Кабінет 410

(на четвертому поверсі нового корпусу гуртожитку)

 День тижня

 Час прийому

Понеділок

1200-1300

1500-1600

Вівторок

1200-1300

Середа

1200-1300

Четвер

1200-1400 

П’ятниця

1200-1300