A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Pszichológiai Szakszolgálata

A Pszichológiai Szakszolgálat feladata a hallgatók és az oktatók lelki egészségének megőrzése és fejlesztése különböző prevenciós és intervenciós tevékenységek biztosítása során. A Szakszolgálat munkatársai a lelki folyamatok elakadása során elsősorban a lelki egészség felől megközelítve nyújtanak segítséget és támogatást abban, miként lehetséges kezelni a kritikus helyzeteket és más oldalról közelíteni az adott problematikus területhez. A főiskola bázisán működtetett Pszichológiai Szakszolgálat az egészségtudatos felsőfokú intézmény koncepcióját támogatja.

A Pszichológiai Szakszolgálat fő célja:

  • magas színvonalú és szakszerű pszichológiai szolgáltatás biztosítása II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói, oktatói és munkatársai számára, melynek alapvető célja a lelki egészség megőrzése és erősítése;
  • a pszichológiai kultúra és világkép kialakításához szükséges feltételek kialakítása;
  • a hallgatók intézményhez való hatékony alkalmazkodásának segítése, valamint segítő beavatkozás biztosítása az adaptációt nehezítő elemek fennállása esetén;
  • a harmonikus fejlődés, az önismeret és önmegvalósítás optimális feltételeinek megteremtése;
  • a hallgató személyiségfejlődésének megfelelő pszichológiai és pedagógiai támogatás biztosítása többnyelvű környezetben.

A Pszichológiai Szakszolgálat feladatai között a pszichológiai ismeretek terjesztése mellett elsődlegesen a személyiségfejlődést befolyásoló tényezők, az egyéni fejlődés pszichológiai vizsgálata szerepel, melyet a korrekciós és fejlesztő tevékenységek egészítenek ki. Ezek révén a Szakszolgálat munkatársai lehetőseget biztosítanak bizonyos problémák, nehézségek, rossz szokások, negatív érzelmi állapotok stb. leküzdésére a hallgatókban. Emellett  pszichológiai és pedagógiai intervenciós intézkedéseket megvalósítását tűzi ki  a viselkedés eltéréseinek kiküszöbölésére, a deviáns viselkedés különböző formáinak leküzdésére, korrekciójára; az általános, speciális és szociális képességek fejlesztésének elősegítésére. Különösen fontos feladatának tekinti a tanulás iránti motiváció kialakítását a hallgatókban, valamint a pszichológiai és pedagógiai segítségnyújtást a tanulási és társas körülményekhez való alkalmazkodás érdekében.

Az egyéni pszichológiai konzultáció, pszichológiai tanácsadás során egy hozott problematikus kérdés (tartós stressz, lehangoltság, alkalmazkodási nehézségek, érzelmileg megterhelő helyzet, konfliktusok nehéz kezelése, döntési helyzetek tisztázása) több oldalról történő megvilágításával nyújt segítséget, általánosan a kirajzolódó feladat kidolgozásával biztosít lehetőséget a feldolgozásra.

A Pszichológiai Szakszolgálat fő tevékenységei:

  • pszichológiai tanácsadás;
  • pszichodiagnosztika;
  • pszichoprofilaktika
  • pszichokorrekció;
  • pszichológiai ismeretfejlesztés.

A PSZICHOLÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉVES TERVE (2022-2023 tanév)

Beszámoló a Pszichológiai Szolgálat tevékenységéről az 2021-2022 tanév I. szemeszterében

A Pszichológiai Szakszolgálat feladatait és szakmai színvonalát
Gávriljuk Ilona pszichológus biztosítja.

A Pszichológiai Szakszolgálat munkarendje

a 2022-2023-as tanévre

 A hét napjai  A munkaformák

Az aktív tevékenységre  szánt időtartam
(közép-európai idő szerint)

Szervezési és módszertani tevékenységre szánt időtartam

  Hétfő* Módszertani anyagok előkészítése, feldolgozása. a munkafolyamat dokumentálása, interpretálása.   10 00  –  12 00  
Egyéni konzultáció 12 00   –  13 00  
„Egy óra a pszichológussal” (megelőzés, pszicho-fitnesz) 13 40   –  1510  
  Kedd* Módszertani anyagok előkészítése, feldolgozása. a munkafolyamat dokumentálása, interpretálása.   9 00   –  11 00  
Egyéni konzultáció  1100  –  1200  
 Egyéni terápia (rehabilitáció) 1200  –  13 30  
    Szerda* Módszertani anyagok előkészítése, feldolgozása. a munkafolyamat dokumentálása, interpretálása.   10 00  –  12 00  
Csoportos konzultáció  1200  – 1300  
Csoportos pszichológiai támogatás (Tréning)  1340  – 15 10  
    Csütörtök* Módszertani anyagok előkészítése, feldolgozása. a munkafolyamat dokumentálása, interpretálása.   10 00   –  12 00  
Egyéni konzultáció  1200  – 1300  
„Egy óra a pszichológussal” (megelőzés, pszicho-fitnesz)  1340   – 15 10  
    Péntek* Módszertani anyagok előkészítése, feldolgozása. a munkafolyamat dokumentálása, interpretálása.   10 00   –  11 00  
Egyéni  konzultáció  11 00  – 1200  
Intézményen kívüli pszichológiai szolgáltatás    
  A teljes óraszám: 10 óra. 10 óra.

* Online egyéni konzultációra lehetőség van bármely napon, függetlenül a kiírt időpontoktól, előzetes időegyeztetés szerint!  

A pszichológiai szolgálat irodája a 410 – es teremben található (Az új kollégium negyedik emeletén)

Szakpszichológus: Gavriljuk Ilona

 

E-mail: psichosluzhba@kmf.org.ua

Egyéni konzultáció
a II. RF KMF diákjai, tanárai, a hallgatók szülei,
kollégiumi nevelőtanárai és alkalmazottai számára

a Pszichológiai Szakszolgálat irodájában

az új kollégium épület negyedik emeletén a 410es teremben

A hét napjai

Ügyfélfogadás időpontjai
(közép-európai idő szerint)

Hétfő

1100-1200

1400-1500

Kedd

1100-1200

Szerda

1100-1200

Csütörtök

1100-1300 

Péntek

1100-1200