Кафедра біології та хімії

Контакти
Поштова адреса: 90202, Берегово, площа Кошута, 6.
Телефон: (00-380-31-41) 2-34-62, ячейка 139.
Факс: (031-41) 2-34-62
Е-mail:  biotanszek@kmf.uz.ua або biologia_tanszek@googlegroups.com
Web: http://kmf.uz.ua

Експертні висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму 6.040102 Біологія

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.040101 Хімія* у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ

ВИСНОВКИ про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Біологія зі спеціальності 091 Біологія за другим (магістерським) рівнем у «Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ»

Коротка історія кафедри
Кафедра біології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ була створена 1 вересня 2007 року в результаті реорганізації відділення біології кафедри математики та природничих наук. Першим завідувачем кафедри став др. Дюло Крочко, професор зоології, який керував роботою кафедри до своєї смерті у січні 2008 року.
Наша кафедра готує випускників за напрямами «біологія» та «біологія-географія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст». Працівники кафедри також викладають на спеціальності «дошкільне виховання – початкове навчання» природознавство, дитячу анатомію, педіатрію, основи охорони здоров’я, дефектологію, а також на всіх інших спеціальностях – основи безпеки життєдіяльності, валеологію та екологію.
До кафедри біології належить 6 аудиторій і лабораторій, в оновленні й оснащенні яких взяли участь різні громадські організації та благодійні фонди Угорщини.
Викладачі кафедри біології, окрім фахової підготовки студентів, значну увагу приділяють вихованню їх екологічної свідомості. Проходження польової практики було організовано таким чином, щоб студенти змогли ближче познайомитися з природними багатствами Закарпаття. У рамках цієї програми студенти мають можливість познайомитися із флорою та фауною багатьох територій, що перебувають під захистом: серед них Карпатський біосферний заповідник, Долина нарцисів, заповідник Чорногора, заповідник Кузій та багато інших. Крім цього, завдяки співпраці з Угорською спілкою екологічного виховання щороку група наших студентів бере участь у навчальній поїздці до Угорщини, під час якої знайомиться з новинками у сфері екологічного виховання та альтернативними методами їх практичної реалізації.
Основні заходи, організовані кафедрою
За недовгий час свого існування кафедра організувала і провела значну кількість різноманітних заходів. Традиційною є підготовка серії заходів до Дня Землі, в рамках яких проводяться зустрічі з українськими та іноземними лекторами.

Основні партнери
Угорська спілка екологічного виховання

Основні публікації
Kohut E., Mosonyi I., Jámborné Benczúr E. 2009: Különféle növényszabályozók hatása a Leucojum Aestivum in vitro szaporítása során, 75-81 o. Budapest: Magyar Mezőgazdaság Kft., Kertgazdaság.
Komonyi É., Csoma Z., Horváth Á. 2008: Geokémiai vizsgálatok a beregszászi Nagy-hegy területén lévő meddőhányó környékén, 38–47 o. Ungvár: Acta Beregsasiensis, VII. évfolyam, 1. kötet.
Komonyi É. 2008: Kárpátalja almaültetvényei a történelmi és tájfajták tükrében, 164-175 o. Ungvár: Acta Beregsasiensis, VII. évfolyam, 2. kötet.
Попович О. І., Любка А.С. Торін В.В. 2007. Вплив фізіологічно-активних ростових препаратів на вкорінення саджанців винограду. Ужгород: Науковий вісник УжНУ. Серія біологія, Випуск 20.
Севрюков Д.В., Сабов М.Ю., Переш Є.Ю., Галаговець І.В., Барчій І.Є., Беца В.В. 2007: Вплив умов синтезу на термоелектричні властивості Tl4TiS4, с. 84-88. Український хімічний журнал.
Сабов М.Ю., Севрюков Д.В., Переш Є.Ю. 2007: Спосіб одержання талію(I)-титану (IV) тетрасульфіду Tl4TiS4.
Kohut E. et all. 2007: Results with the establishment of in vitro culture of Leucojum aestivum, p. 67-72. Budapest: International journal of Horticultural science vol. 13, number 2, AGROINFORM Publishing House.
Сікура Й.Й., А.Й. Сікура 2006: Морфологічні особливості плодів і насіння видів роду Acacia (Tourn.) L. (родина Fabaceae), с. 38-45. Київ: Наукова Думка.
Сікура Й.Й., А.Й.Сікура 2006: Морфологічні особливості насіння видів родів Agrostemma, Arenaria, Cerastium, Coronaria, Dianthus (Caryophyllaceae), с. 31-33. Київ: Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка – Інтродукція та збереження рослинного різноманіття.
Komonyi É., Székely G. 2006: A Vérke vízminőségének biológiai vizsgálata, 112–123 o. Ungvár: Acta Beregsasiensis, V. évfolyam, I. kötet.
Когут Е. І 2005: Природні багатства Закарпаття. Альтернативні форми та методи екологічного виховання в загальноосвітніх школах, с.75-78. Київ: Вид-во: Європейського університету. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. Том 4. Збірник матеріалів VIII. Всеукраїнської науково-практичної конференції.
Попович О. І., Любка А.С. 2005: Перспективи розвитку галузі виноградарства Берегівського району, Бакта: В зб. “Проблеми агропромислового розвитку Карпат”.
Szikura J., Kapuustyan V., Szikura A. 2005: Science of fruits and seeds in Ukraine. Present state and prospects of study. Київ: Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка – Інтродукція та збереження рослинного різноманіття.
Illár L., Mészáros Z. 2003: A kárpátaljai szőlők kártevő molylepkéi. Ungvár: Acta Beregsasiensis 3. sz., PoliPrint.
Желіцькі І.Й. 2002: Деякі краніометричні особливості лисиці звичайної Закарпаття, c. 34-36. Ужгород: Збірник студентських праць. Серія біологія №7.
Dr. Krocskó Gy., Kohut E. 2008: Módszertani segédlet terepgyakorlatokhoz. Zoológia és botanika. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
Dr. Komonyi É. 2008: Biokémiai gyakorlatok. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
Kohut E., Izsák T. 2008: Természeti értékeink. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
Dr. Komonyi É. 2006: Ökológiai alapismeretek. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
Dr. Krocskó Gy. 2007: Állattan (gerinchúros állatok). Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
Szemrád E., Csoma Z., Melnyicsok A. 2007: Általános és szervetlen kémia. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
Якоб Е.: Вчись спостерігати. Робочий зошит з природознавства для учнів 5-6-го класу для шкіл з угорською мовою навчання.
Komonyi É. 2006: Biogeográfia. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
Illár L. 2002: Biológiai munkafüzet. 6. osztály. Beregszász.
Nagy B. 2002: Genetika. Segédlet a középiskolák, líceumok és gimnáziumok számára. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa.
Nagy B. 2002: Egészségügyi alapismeretek. Módszertani segédlet gyakorlati foglalkozásokhoz. Beregszász.
Illár L. 2001: Biológiai munkafüzet. 7. osztály. Beregszász.

Випускники кафедри

2008 рік, освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР»

Бок Ангела, Баков Лівія, Деметер Ласло, Дерцені Еніке, Філе Шандор, Форноші Аніта, Глушан Крістіна, Ковач (Мезев) Анетта, Лайош Єва, Ласло Мелінда, Леврінц Агота, Леврінц (Комарі) Каталін, Мелцер Ержебет, Олас Оршоя, Шандор Тібор, Шереш Янош, Шімон Маріанна, Соллар Брігітта, Товт Лівія.

2009 рік, освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР»

Балог Аттіла, Балог Іштван, Біро Іветт, Дойко Матяш, Добша Іштван, Фекете Роберт, Горонді Томаш, Годор Рената, Гіреш Едіта, Коложварі Іштван, Ленько Андреа, Матей Ласло, Нодь Іштван, Орос Ласло, Оросі Каталін, Пур Йожеф, Сверенко Емеше, Тріл Іштван, Варга Ласло, Вейконь Тімеа, Бокшо Аніко, Форкош Юліанна, Гайдош Рудольф, Грабчак Крістіан, Косов Тібор, Коваль Катерина, Куні Маріанна, Шош Іштван, Товт Еріка

2009 рік, освітньо-кваліфікаційний рівень «СПЕЦІАЛІСТ»

Бок Ангела, Баков Лівія, Деметер Ласло, Дерцені Еніке, Філе Шандор, Форноші Аніта, Глушан Крістіна, Ковач (Мезев) Анетта, Лайош Єва, Ласло Мелінда, Леврінц Агота, Леврінц (Комарі) Каталін, Мелцер Ержебет, Олас Оршоя, Шандор Тібор, Шереш Янош, Шімон Маріанна, Соллар Брігітта, Товт Лівія.

2010 рік, освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР»

Беликанич Василю Васильовичу
Бороні Юстині Іванівні
Вароді Ержебет Тіборівні
Газдаг Мелінді Андрашівні
Гержені Брігітті Йожефівні
Горбас Вікторії Василівні
Гордеюк Вікторії Володимирівні
Довнат Івану Івановичу
Дубенко Сергію Сергійовичу
Іван Едіні Людвиківні
Йончі Крістіану Євгеновичу
Ковач Сабіні Балінтівні
Любка Тіберію Тіборовичу
Міговк Габору Степановичу
Молнар Чаба Чабовичу
Нодь Лойошу Людвиговичу
Товт Балажу Балажовичу
Ускаі Аніка Бейлівні
Фабіян Золтану Адальбертовичу
Фурман Дьєрдю Дьєрдьєвичу
Балінт Едіні Гейзівні
Больог Беаті Карлівні
Будогазі Михайлу Олександровичу
Кордош Альберту Гедеоновичу
Неймет Аттіла Степановичу
Чете Іветті Олександрівні
Шандор Вікторії Михайлівні

2010 рік, освітньо-кваліфікаційний рівень «СПЕЦІАЛІСТ»

Бакша Аніка Балажівні
Балог Оттіло Бейловичу
Варга Ласлу Івановичу
Гадар Ренаті Адальбертівні
Гайдош Рудольфу Дюловичу
Гіреш Едіті Золтанівні
Горонді Томашу Юлієвичу
Дайка Матяшу Шандоровичу
Добша Іштвану Адальбертовичу
Коложварі Степану Васильовичу
Ленько Андреї Тіборівні
Матей Василю Васильовичу
Оросі Катерині Густавівні
Товт Еріка Олександрівні
Форкаш Юліанні Шандорівні
Біров Іветті Калманівні
Сверенко Емеше Чобівні
Трілл Степану Ференцовичу

2011 рік, освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР»

Дарчі Тімеї Юліївні
Денч Еніке Елемирівні
Комарі Габору Болажовичу
Копор Золтану Гейзовичу
Лелкеш Тімеї Олександрівні
Мандзак Габору Йожефовичу
Молнар Лайошу Лайошовичу
Молнар Федіру Федоровичу
Пологі Іветті Золтанівні
Попович Леонетті Яношівні
Рац Гаврилу Йосиповичу
Сабов Беаті Золтанівні
Теллінгер Еніке Арпадівні
Ур Адальберту Адальбертовичу
Чех Роберту Ференцовичу
Штром Єві Андріївні
Біров Крістіні Олександрівні
Борто Золтану Карольовичу
Кукрі Аніті Тіводорівні

2011 рік, освітньо-кваліфікаційний рівень «СПЕЦІАЛІСТ»

Беликанич Василю Васильовичю
Бороні Юстині Іванівні
Довнат Івану Івановичу
Йончі Крістіану Євгеновичу
Любка Тіберію Тіборовичу
Міговк Габору Степановичу
Неймет Аттіла Степановичу
Нодь Лойошу Людвиговичу
Товт Балажу Балажовичу
Фабіян Золтану Адальбертовичу
Фурман Дьєрдю Дьєрдьєвичу
Больог Беаті Карлівні
Герич Брігітті Йожефівні
Дубенко Сергію Сергійовичу
Іван Едіні Людвиківні
Ковач Сабіні Балінтівні
Копор Мелінді Андрашівні
Молнар Чаба Чабовичу
Ускаі Аніко Белівні
Чете Іветті Олександрівні
Шаш Іштвану Бейловичу

2012 рік, освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР»

Боркач Норберту Євгеновичу
Гелетей Єлизаветі Юріївні
Голіш Діані  Євгенівні
Іллар Єві Леонардівні
Лійтой Адальберту Адальбертовичу
Шанков Брігітті Федорівні
Молнар Нора Бейлівні
Шаркезі Еріка Іштванівні
2012 рік, освітньо-кваліфікаційний рівень «СПЕЦІАЛІСТ»

Дарчі Тімеї Юліївні
Денч Еніке Елемирівні
Комарі Габору Болажовичу
Копор Золтану Гейзовичу
Молнар Федіру Федоровичу
Поллогі Іветті Золтанівні
Раті Єві Андріївні
Борто Золтану Карольовичу
Будогазі Михайлу Олександровичу
Генці Леонетті Яношівні
Кукрі Аніті Тіводорівні
Мандзак Габору Йожефовичу
Молнар Лайошу Лайошовичу
Рац Гаврилу Йосиповичу
Сабов Беаті Золтанівні
Теллінгер Еніке Арпадівні
Ур Адальберту Адальбертовичу
2013 рік, освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР»

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Барат Ніколет Федорівна
Баюс Норберт Федорович
Вароді Шандор Йосипович
Вейконь Томі Ернестович
Дюрко Олександра Іванівна
Рішко Лілла Аттілівна
Такач Габріелла Степанівна
Тігор Оніка Тіводорівна
Товт Естер Олександрівна

2013 рік, освітньо-кваліфікаційний рівень «СПЕЦІАЛІСТ»

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Балог Крістіна Олександрівна
Боркач Норберт Євгенійович
Гелетей Єлизавета Юріївна
Голіш Діана Євгенівна
Іллар Єва Леонардівна
Лійтой Адальберт Адальбертович