Pénzügy, bank és biztosítás szakos hallgatók online találkozója stakeholderrel

2022. október 18-án a Pénzügy, bank és biztosítás szak I. évfolyamos hallgatói online formában kommunikálhattak a Kárpátaljai regionális katonai igazgatás Pénzügyi Főosztályának igazgatóhelyettesével, a Költségvetés osztály vezetőjével, Borkules Natáliával, aki egyben a szak külső érintettje is (stakeholder).

A találkozó a „Bevezetés a szakirányba és tudományos kutatás alapjai” című tantárgy részeként került megszervezésre. A megbeszélésen Borkules Natália általánosságban ismertette a hallgatókkal a Pénzügyi Főosztály, a Kárpátaljai regionális állami (katonai) közigazgatás önálló szerkezeti egységének munkáját, annak sajátosságait és feladatait.

A Pénzügyi Főosztály a Regionális Államigazgatás  vezetője alá  tartozik, illetve Ukrajna Pénzügyminisztériuma ellenőrzése alatt áll és tevékenységéről az utóbbinak számol be. Az Pénzügyi Fősztály három részlegből áll: a Költségvetési Főosztályból, a Bevételi, Területfejlesztési és Szociálvédelmi Főosztályból, valamint a Helyi Önkormányzatok Pénzügyi és Szervezettámogatási Főosztályából.

Natália feltárta a hallgatók számára Kárpátalja pénzügyi szolgáltatásainak kialakulását és azok történelmi vonatkozásait, a decentralizációs szakasz jellemzőit, az államigazgatás reformját és a régió költségvetési rendszerét. Jellemezte a költségvetési koncepciót, szerkezetét, felvázolta a területi intézmények kiadás-finanszírozási problémáit.

Kiemelt hangsúlyt kaptak azok a kompetenciák, amelyekkel a jövőbeli  szakembereknek rendelkezniük kell, annak érdekében, hogy a helyi önkormányzati szervek pénzügyi struktúráiban elhelyezkedhessenek.

A Számvitel és Auditálás Tanszék köszönetét fejezi ki Borkules Natáliának a ránk szánt idejéért, és azért, hogy a hallgatóink elé tárta az általa képviselt szervezet működésének aktuális problémáit és sajátosságait.