Обрання вибіркових дисциплін студентами кафедри обліку і аудиту

Спеціальність “Облік і оподаткування” в інституті є першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, коли  протягом 4-х років студенти повинні отримати 240 кредитів. З них 180 кредитів забезпечуються нормативними навчальними дисциплінами, які обов’язково треба виконати  відповідно до загальних знань та спеціалізації професії, а 60 кредитів – так звані вибіркові навчальні  дисципліни, які студенти можуть самостійно обрати на основі власного вибору.

19 лютого 2021 року кафедра обліку і аудиту провела інформаційну зустріч для студентів,  про можливості обрання та перелік вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. Загалом були присутніми студенти 1-3 курсів спеціальності “Облік і оподаткування”.

Таким чином, кафедра обліку і аудиту дотрималася діючих законодавчих вимог і створила можливість для того, щоб студенти самостійно й відповідально поставилися до прийняття власних рішень, зокрема підготувалися до життєвих ситуацій на подальшій  професійній ниві тощо.

Кафедра обліку і аудиту