Студенти інституту спеціальності «Облік і оподаткування» отримали сертифікати про успішне навчання в системі «Облік SaaS»

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування» в рамках вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» за сприяння ТзОВ «Інститут прикладних систем і технологій» успішно пройшли навчання в онлайн-системі «Облік SaaS» у режимі реального часу.

Впровадження повнофункціонального застосування хмарного програмного забезпечення сервісу «Облік SaaS» у освітній процес відбулося завдяки старанням та відповідальній безпосередній участі  к.е.н., доц. Макарович Вікторії Костянтинівни.

За результатами навчання, кращим студентам завідувачем кафедри обліку і аудиту д.е.н., проф. Бачо Роб ертом Йосиповичем були вручені сертифікати про успішне проходження навчання та цінні заохочувальні призи.

Сертифікат слугуватиме офіційним підтвердженням для майбутніх потенційних роботодавців й академічного середовища  того, що студенти є користувачами новітніх технологій обліку та управління, адже онлайн-система «Облік SaaS» (англ. Software as a Service –програмне забезпечення як послуга) є автоматизованою хмарною бухгалтерською системою для підприємств різного профілю.

Впровадження інноваційних методів навчання в навчальний процес у рамках договору співпраці між ТзОВ «Інститут прикладних систем і технологій» та Закарпатським угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ дозволяє студентам набути навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, зокрема застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку та оподаткування в умовах реального часу, що в кінцевому підсумку забезпечує можливість істотно підвищити рівень і  якість професійної підготовки загалом.Використання новітніх інформаційних технологій при підготовці майбутніх фахівців-обліковців забезпечує виконання одночасно декількох функцій, як-от: візуалізацію навчального матеріалу, економію навчального часу, забезпечення доступності й якості знань, сприяння виробленню умінь і навичок, які дозволяють швидко і своєчасно контролювати процес навчання, що у подальшому формує високий рівень конкурентоспроможності випускників на ринку праці. При цьому інформаційно-технічні засоби навчання виступають невід’ємною складовою частиною навчального процесу і дозволяють чітко та оперативно вирішувати завдання підготовки висококваліфікованих фахівців на сучасному рівні.

Використання хмарних технологій у навчальному процесі перш за все дозволить вирішити проблему забезпечення рівного доступу здобувачів вищої освіти до якісних освітніх облікових ресурсів.

Для студента хмарні технології та платформи надають безліч потужних можливостей: здійснювати навчання онлайн, вдосконалювати інтелектуальні й творчі здібності на базі індивідуалізації освіти, займатися самоосвітою у зручний час та у комфортних умовах, отримувати повноцінні консультації в режимі реального часу та в стислі терміни, вільно обмінюватися корисною інформацією не зважаючи на географічне місце розташування, і все це завдяки розміщенню необхідних матеріалів та відомостей на віддалених серверах та без прив‘язки до стаціонарного комп‘ютера.

IMG_20210210_130925
IMG_20210210_131228
IMG_20210210_131342
kép
IMG_20210210_131103
IMG_20210210_131039
IMG_20210210_131142
IMG_20210210_131249
IMG_20210210_131205

Впровадження інноваційних методів навчання в навчальний процес дозволяє сформувати у студента вміння застосовувати отримані знання для того, щоб орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, аналізувати виникаючі проблеми, самостійно розробляти і реалізувати управлінські рішення, що в кінцевому підсумку дозволяє істотно підвищити рівень та  якість компетентної професійної підготовки загалом.

Висловлюємо щиру подяку ТзОВ «Інститут прикладних систем і технологій» за надану можливість працювати в реальному часі в хмарній бухгалтерській обліковій системі  «Облік SaaS» з використанням сучасних веб- технологій.

Сподіваємось на подальшу спільну працю!

Кафедри обліку і аудиту