Наукова діяльність викладачів та студентів кафедри філології

Наукова діяльність кафедри філології передбачає виконання науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і регіональних наукових конференцій, семінарів, круглих столів, підготовку монографій і наукових статей, залучення студентів до наукової співпраці.

Викладачі кафедри приділяють значну увагу підвищенню якості навчальної роботи, використанню новітніх методик викладання. З цією метою вони відвідують семінари, конференції міжнародних організацій, проходять щорічне стажування згідно з планом підвищення кваліфікації.

Більшість викладачів кафедри філології мають учене звання кандидата філологічних наук та докторів філософії. Це дає змогу повноцінно забезпечувати навчальний процес викладачами відповідної кваліфікації, підвищувати ефективність науково-дослідної роботи кафедри, ефективно керувати науковою роботою студентів.

Корисними і цікавими для наукової та освітньої громадськості стали підготовлені і проведені кафедрою міжнародні та регіональні науково-практичні конференції та семінари.

Особливо успішним напрямком діяльності кафедри є залучення студентів до науково-дослідної праці, основне завдання якої – формування навичок самостійної теоретичної та експериментальної роботи.

У квітні 2017 року разом з УжНУ кафедра філології провела Міжнародну науково-практичну конференцію «Полікультурність та різноманітність у 21 столітті». У роботі конференції взяли участь всі викладачі кафедри, учені з 14 країн світу: Бельгії, Німеччини, США та науковці з різних вишів України, зокрема з Києва, Дніпропетровська, Одеси, Кіровограда, Донецька, Луганська, Житомира, Львова. Результатом роботи конференції стало наукове видання «Полікультурність та різноманітність у 21 столітті» Матеріали міжнародної наукової конференції. ТОВ «РІК-У» Ужгород, 2018 р.

13-14 жовтня 2018-2019 навчального року у Ніредьгазькому університеті (Угорщина) відбувся міжнародний науковий форум «Україністика в Угорщині та поза її межами», куди з’їхалися науковці з різних навчальних закладів Угорщини та України. У заході взяли участь викладачі та студенти ЗУІ кафедри філології. Результатом роботи форуму став науковий збірник «Україністика в Угорщині та поза її межами» Матеріали міжнародного наукового форуму 11-12 жовтня 2018 р., «RIK-U»». Ніредьгаза, 2019.

23-24 травня 2019 р. відбувся Міжнародний науковий семінар під назвою «Еміль Балецький – мовознавець, письменник, освітянин», організований кафедрою філології та Угорською академічною радою Закарпаття. Захід був присвячений 100-річчю з дня народження митця. У семінарі взяли участь науковці, викладачі з Будапешта, Києва, Ніредьгази, Сеґеда та Ужгорода. Серед них – учні, колеги, родичі Балецького, дослідники його наукової та літературної творчості. Матеріали роботи семінару вийшли збіркою «Еміль Балецький – мовознавець, письменник, освітянин» Матеріали Міжнародного наукового семінару. Берегово – Ужгород: «RIK-U», 2020.

У 2019 році успішно відбулася чергова акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів та магістрів.

Перспективи подальшої наукової роботи кафедра філології вбачає у співпраці із зарубіжними колегами, підвищенні оцінок результативності власної дослідної діяльності за показниками публікаційної активності, написанні ґрунтовних досліджень, присвячених актуальним проблемам філології та педагогічної освіти у полікультурному середовищі.

У 2019-2020 навчальному році викладачі Будапештського університету імені Лоранда Етвеша кафедри української філології, Вікторія Лебович та Оксана Ташкович, у рамках програми академічної мобільності ЄС «Ерасмус+» проводили пізнавальні лекції для студентів-філологів ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ.

Викладачі кафедри філології ведуть активне наукове та творче життя, а саме:

Барань Єлизавета Балажівна науковий керівник аспіранта Вільмоша Газдага. Успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (тема «Слов’янські лексичні елементи в угорських говірках Берегівського району Закарпатської області») відбувся 11 травня 2018 р.у Будапештському університеті ім. Лоранда Етвеша.

Барань Єлизавета Балажівна, доктор філософії, доцент кафедри філології, з вересня 2019 року є членом редакційної колегії часопису «Мовознавчний вісник» Черкаського національного університету; членом редакційної колегії часопису «Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія». З березня 2020 року головний редактор Наукових записок Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, серія «Філологія (мовознавство)».

У 2019-2020 навчальному році Барань Єлизавета Балажівна брала участь разом зі студенткою ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Середня освіта (Українська мова та література) у програмі академічної мобільності: стипендіат освітньої програми ЄС «Ерасмус+» (Будапештський університет ім. Лоранда Етвеша).

Викладачі кафедри є активними учасниками міжнародних конференцій, симпозіумів та семінарів навіть і в умовах карантину, зокрема 5–6 листопада 2020 року викладачі кафедри філології взяли участь у Х міжнародному симпозіумі україністів Середньої і Східної Європи «СУЧАСНА УКРАЇНІСТИКА: ПРОБЛЕМИ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ І КУЛЬТУРИ».

Доброю традицією кафедри стали зустрічі із сучасними українськими письменниками, насамперед із земляками – Михайлом Рошком та Андрієм Любкою.

Наші викладачі ознайомлюють із сучасною українською літературою українців ближнього зарубіжжя, про що свідчать, зокрема, публікації: Csonka Tetjana A kortárs ukrán irodalom rövid elemző áttekintése. // Szépirodalmi figyelő. Irodalmi, kritikai, szemléző folyóirat. Vincze Ferenc (főszerk.). 19. évf. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, 2020. – С. 68–78. та Аналітичний огляд сучасної української літератури. Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Două decenii de la înfiinţarea specializării Limba şi literatura ucraineană la Facultatea de Litere – Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca: volum aniversar / ed.: Ioan Herbil, Mihaela Herbil. – Cluj-Napoca: Casa cărţii de ştiinţă, 2020, стр. 169–178.