Результати опитування студентів англійського відділення Кафедри філології стосовно рівня їх задоволеності освітнім процесом

На початку та наприкінці 2020/2021 навчального року було проведено опитування студентів всіх спеціальностей щодо якості надання освітніх послуг та рівня їх задоволеності освітнім процесом ЗУІ. Результати анонімного опитування студентів розміщено на сайті https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2020/11/serednij-bal-opituvannja-studentiv-zui.pdf.

Оцінювання рівня задоволеності освітнім процесом проводилось шляхом отримання від слухачів анкет зворотнього зв’язку після вивчення ними трьох дисциплін, які входять до Циклу загальної підготовки та Циклу професійної та практичної підготовки за рівнями «Бакалавр» та «Магістр».

Якість та ефективність викладання визначалися за такими основними критеріями:

  • загальна оцінка якості викладання дисципліни,
  • якість викладання навчального матеріалу,
  • уміння викладача викликати інтерес до дисципліни,
  • здатність викладача залучати слухачів до активної роботи,
  • достовірність оцінювання успішності слухачів,
  • рівень забезпепечення та оцінка навчально-методичного матеріалу з дисципліни.

Наведені дані показують, що якість викладання дисциплін англійського відділення кафедри досить високий – 70-85% і загалом, оцінюється студентами як «відмінна» та «добра». Схожі високі результати відмітили студенти і в питаннях щодо чіткості й зрозумілості вимог викладача та коректності оцінювання знань (вище 75%). Найбільшу розбіжність показали студенти стосовно питання про корисність дисципліни з точки зору їх фахового розвитку. Тут показники коливались від максимальних і високих – 100-75% (Практика усного та писемного мовлення), середніх – 45-50% та низьких – 28%. Важливо відмітити, що загалом, Цикл професійної та практичної підготовки оцінювався студентами як досить високий (70-75%). Найвищий рівень оцінки за рівнем «Бакалавр» показали слухачі четвертого курсу, а усі показники щодо рівня задоволеності освітнім процесом були найвищими за рівнем «Магістр».

Наведені результати опитування студентів відіграють велику роль у аналізі якості викладання у ЗУІ та можуть слугувати основою корегування освітнього процесу.