Az Ukrán Tanszéki Csoport oktatóinak és hallgatóinak tudományos tevékenysége

A Filológia Tanszék tudományos tevékenysége magában foglalja a kutatómunka megvalósítását, nemzetközi, országos és regionális tudományos konferenciákon, szemináriumokon, kerekasztal-beszélgetéseken való szervezést és részvételt, monográfiák és tudományos cikkek elkészítését, a hallgatók tudományos tevékenységbe való bevonását.

A tanszék oktatói jelentős figyelmet fordítanak az oktatási munka minőségére, a legújabb oktatási módszerek alkalmazására. Ebből a célból szemináriumokon, nemzetközi szervezetek konferenciáin vesznek részt, a továbbképzési követelményeknek megfelelően szakmai gyakorlatokon vesznek részt.

Részlegünk oktatóinak többsége rendelkezik a filológiai tudományok kandidátusa vagy PhD fokozattal. Ez lehetővé teszi az oktatási folyamat megfelelő szinten lévő oktatását, növeli a tanszék kutatási munkájának hatékonyságát.

A tanszék oktatói és hallgatói által részt vett és szervezett nemzetközi és regionális tudományos konferenciák és szemináriumok hasznosak és érdekesek a tudományban és az oktatásban tevékenykedő közösség számára.
Fontosnak tartjuk a hallgatók bevonását a kutatómunkába, amelynek fő feladata az önálló elméleti- és kutatási munka készségeinek kialakítása.

2017. áprilisában az Ungvári Nemzeti Egyetemmel közösen a Filológia Tanszék Nemzetközi Tudományos Konferenciát tartott Multikulturalizmus és sokszínűség a XXI. században címmel. A konferencián részt vettek a tanszék oktatói, illetve 14 ország egyetemének tudósai.

A 2018. október 13–14-én a Nyíregyházi Egyetem adott otthont az Ukrainisztikai tanulmányok Magyarországon és külföldön c. Nemzetközi Tudományos Fórumnak. Az eseményen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék tanárai és hallgatói vettek részt. Az elhangzott előadások anyagai nyomtatásban is megjelentek.

2019. május 23–24-én Baleczky Emil − nyelvész, író, oktató c. Nemzetközi Tudományos Szemináriumot rendeztek a Filológia Tanszék és a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács szervezésében. A szemináriumon budapesti, kijevi, nyíregyházi, szegedi és ungvári kutatók és oktatók vettek részt. Az elhangzott előadások anyagai nyomtatásban is megjelentek.

2019-ben a Filológia Tanszék mindhárom részlegét akkreditálta az Állami Akkreditációs Bizottság.

A 2019–2020-as tanévben a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Ukrán Filológiai Tanszékének oktatói Lebovics Viktória és Taskovics Okszána az Erasmus+ mobilitási program keretében előadásokat tartott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék hallgatói és oktatói számára. A 2019–2020-as tanévben dr.Bárány Erzsébet oktató és Kosztyuk Csenge Andrea 4. éves ukrán nyelv és irodalom szakos hallgató a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományos Egyetemen Erasmus + mobilitási programban vett részt.