Biológia és Kémia Tanszék

Elérhetőségek:

Levelezési cím: 90202, Beregszász, Kossuth tér 6.
Telefon: (00-380-31-41) 2-34-62, 129-es mellék
Fax: (031-41) 2-34-62
e-mail: biotanszek@kmf.uz.ua

A tanszék rövid története és bemutatása

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszéke 2007. szeptember 1-jén jött létre a Matematika és Természettudományi Tanszék Biológia Szakcsoportjának átszervezése eredményeként. A 2011/2012-es tanévig Biológia Tanszék néven működött.

A biológia tanszék első tanszékvezetője dr. Krocskó Gyula zoológus professzor volt, aki 2008 januárjában bekövetkezett haláláig irányította a tanszék munkáját.

2008-tól 2011-ig dr. Szikura József botanikus professzor vette át a tanszék vezetését.

2011 szeptemberétől, immár a Biológia és Kémia Tanszék tanszékvezetői teendőit dr. Buczkó István kémikus professzor látja el.

2011 szeptemberében a tanszék kezdeményezésére megkezdte működését a Fodor István Tudományos Kutatóközpont, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola új tudományos műhelye. Az intézmény névadójául vidékünk nemzetközi szinten is nagyra becsült botanikusát és ökológusát, az 1907-ben Alsógerebenen született prof. dr. Fodor Istvánt választották.

A természettudományi kutatóintézet feladatai között szerepel Kárpátalja természeti kincseinek felkutatása, tudományos igényű feltérképezése, megőrzésének elősegítése, az itt élő növény- és állatfajok felmérése, életterük változásainak nyomon követése, botanikai és zoológiai tudományos gyűjtemények létrehozása, valamint, a Kárpát-medence védett és ritka növényfajait felvonultató növénykert fenntartása és bővítése.

Jelenleg a tanszék keretein belül három tanszéki csoport működik: Biológia-, Kémia- és Agrár-  tanszéki csoport.

Tanszékünk a biológia és kémia szakon kibocsátó tanszék. A képzés eredményeként hallgatóink baccalaureusi (BSc) és master (MSc) szintű diplomát szerezhetnek.

A gödöllői Szent István Egyetem kertészmérnök, állattenyésztő mérnök és mezőgazdasági mérnök kihelyezett BSc szintű képzései a mezőgazdaság iránt érdeklődő leendő hallgatóink számára kínál továbbképzési lehetőséget.

A Debreceni Egyetemmel karöltve, szintén BSc szinten az ápolás és betegellátás szak, nappali vagy levelező tagozatára jelentkezhetnek a továbbtanulni vágyók.

Tanszékünk az intézmény valamennyi szakát kiszolgálja szakmai és általános ismereti tárgyak oktatása révén. Az óvodapedagógia és tanítói szakokon természetismeretet, gyermekanatómiát, gyermekgyógyászatot, egészségügyi alapismereteket, ökológiát, a földrajz szakon talajtant, kémiát, biogeográfiát, továbbá valamennyi szakon életvédelmet oktatunk.

Oktatóink túlnyomó többsége főállású oktató. Örvendetes tény, hogy több fiatal kollégáink intézményünk korábbi végzősei, és valamennyien doktori képzésben vesznek részt ukrajnai vagy magyarországi egyetemeken.

A biológia tanszéket összesen 15 felszerelt terem szolgálja ki. A felszerelt szaktantermeink a biológiához és kémiához kapcsolódó tantárgycsoportok oktatásához optimális feltételeket biztosítanak. A tantermeink felújítását és felszerelését több civil szervezet és közalapítvány támogatta.

Az új bútorzattal ellátott, a korszerű oktatási és tudományos igényeket kielégítő laboratóriumaink az oktatás hatékonyságának növelése mellett a hallgatóink kutatói életpályára nevelésének fontos helyszínei és eszközei. A laboratóriumok az intézmény más tanszékein folyó kutatások bázisaként is működnek, illetve a különböző kutatói szakkollégiumi ösztöndíjprogramokba (Zrínyi Ilona Szakkollégium, Márton Áron Szakkollékium, Soós Kálmán Össztöndíj stb.) felvételt nyert hallgatók tudományos, terepi vizsgálatainak laboratóriumi hátterét is kiszolgálják.

A tanszék kötelékébe tartozik egy általános- és szervetlen kémiai, egy szerves- és biokémiai és egy talajtani- és agrokémiai laboratórium.

A tanszéken folyó kutatómunka egyik iránya a növényi mikroszaporítási kísérletek végzése, amelyet egy mikroszaporítási laboratórium és a hozzá tartozó növénynevelő fényszoba szolgál ki.

A kutatómunka fontos szegmensét képezi a növények, felszíni- és kútvizek, valamint a talaj mikroelem-tartalmának vizsgálata, melyet az adott korszerűen felszerelt atomabszorpciós spektrofotometriai laboratórium biztosít.

A tanszék oktatói a szakmai felkészítés mellett hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelés fejlesztésére is. A kötelező terepgyakorlatok programját úgy alakítottuk ki, hogy annak teljesítése során a hallgatók megismerjék Kárpátalja természeti értékeit. Szaktudásuk elmélyítésében komoly segítséget jelentenek a kárpátaljai, ukrajnai és magyarországi botanikus kertek, állattani múzeumok, ökológiai intézetek, különböző besorolású természetvédelmi területek látogatása.

A komplex botanikai, zoológiai, ökológiai, talajtani terepgyakorlatok programjában számos védett terület élővilágának a megismerése szerepel. A hallgatóknak lehetőségük nyílik eljutni a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátumba, az Ungvári Botanikus Kertbe, az Ungvári Zoológiai Múzeumba, a Kárpáti Bioszféra Rezervátumba, azon belül a Csornohorai-masszívumba, a Nárciszok völgyébe, a Kuziji Rezervátumba, a Gyulai- és a Fekete-hegy Rezervátumokba, továbbá a Kárpátok Ökológiájának Múzeumába, a Szinevéri Nemzeti Parkba, az Ungvári Nemzeti Parkba, a felsőkalocsai „Hluhanya” dagadóláp, az Atak országos jelentőségű botanikai védett természeti emlék területére.

A tanszékünk partnerei

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Biológia és Kémia Tanszéke szoros és gyümölcsöző tudományos-oktatási kapcsolatokat ápol más felsőoktatási intézmények hasonló profilú alegységeivel. Kiemelt jelentőségű számunkra az M. P. Dragomanov Nemzeti Pedagógiai Egyetem Biológia és Kémia Karával, a V. Holodnij Botanikai Intézettel, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karával, a Debreceni Egyetem Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszékével, a Pécsi Tudományegyetem Biológiai Intézetének Növénybiológiai Tanszékével, a Miskolci Egyetem Kémiai Karával, a Nyíregyházi Egyetem Növénytani Tanszékével, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Növénytani Tanszékével, a Nyíregyházi Állatparkkal, a Kárpáti Bioszféra Rezervátummal, az Ungi Nemzeti Park és a „Zacsarovanij Kraj” Nemzet Park igazgatóságával folytatott együttműködés.

 

A tanszék főbb rendezvényei

2017. november 9. – Tudomány napja – 2017 – Megemlékezés Prof. Dr. Fodor István (1907–2000) születésének 110. évfordulója alkalmából. A 10 éves Biológia és Kémia Tanszék méltatása;

2017. október 4. – Kutatók éjszakája – 2017;

2017. március 30–április 1. – CERECO-2017: The 6th International Conference on Carpathian Euroregion – A Kárpátok Eurorégió Környezetvédelme VI. Nemzetközi Konferencia.

2016. december 16. – Adventi virágkötő verseny és jótékonysági vásár;

2016. november 6. – Tudomány napja 2016 – megemlékezés;

2016. szeptember 29. – Kutatók éjszkája – 2016;

2016. június 1–4. – XII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia;

2016. február 3. – „Merj kémiázni” – kreatív kémiavetélkedő;

2015. november 18. – Tudomány napja 2015 – megemlékezés;

2015. szeptember 25. – Kutatók éjszakája – 2015;

2015. május 14–16. – Nemzetközi tudományos konferencia Vágner Lajos tiszteletére;

2014. november 28. – Tudomány napja 2014 – megemlékezés;

2014. március 26–28. – CERECO-2014: The 5th International Conference on Carpathian Euroregion – Kárpátok Eurorégió Környezetvédelme V. Nemzetközi Konferencia.

2013. november 15. – Velünk élő tudomány – nemzetközi tudományos konferencia;

2013. május 16. – A nemzetközi összefogás lehetőségei a Kárpát-medence természeti kincseinek megóvásában – nemzetközi tudományos konferencia;

2013. május 15. – Tudományos szemináriumi előadások – Dr. Borhidi Attila a Pécsi Tudományegyetem (Magyarország) egyetemi tanárának előadásai: I. – Evolúció és darwinizmus. A molekuláris evolúció problémái. II. – Etnoökológia, mint új tudományterület;

2013. május 13. – Tanítási verseny;

2012. november 16. – Feltáró kutatások a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fodor István Kutatóműhelyében – nemzetközi tudományos konferencia;

2010. szeptember 16–18. – A Kárpátok növényzetének vizsgálata az elmúlt kétszáz évben –Margittai Antal születése 130. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi tudományos konferencia;

 

A tanszéken belül minden évben, április 22. körül megrendezésre kerül a Föld Napja rendezvénysorozat, amelyet valamilyen tematikus programmal ünneplünk meg:

2017 – a kukoricatermesztés biológiai és ökológiai vonatkozása

2016 – környezeti nevelés, múzeumpedagógia, a Herman Ottó Vándortanösvény bemutatása

2015 – a vízszennyezés környezeti hatásai, ivóvízprobléma, vízvíztisztítás

2014 – természettudományi poszter konferencia, „Kárpátalja ékességei” rajzpályázat

2013 – hulladék és szemétprobléma, szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelmi videó pályázat a hulladékgazdálkodás témakörében

2012 – a növényhonosítás jelentősége, ökológiai lábnyomszámítás

2011 – környezetkímélő, újrahasznált és újrahasznosított termékek, szemétszobor készítő verseny

2010 – környezeti nevelés és környezettudatosság

 

A Biológia és Kémia Tanszék és a Fodor István Kutatóközpont által szervezett tudományos konferenciák kötetei

CERECO – 2017 – The 6th International Conference on Carpathian Euroregion, Ecology. PROCEEDINGS. Beregszász, 2017. március 30 – április 1., Kálvin Nyomda, Beregszász. Szerkesztőbizottság: Bárány S., Buczkó I., Kohut E., Csoma Z., Komonyi É.,Szabó M., Filep M.

 

CERECO – 2014 – The 5th International Conference on Carpathian Euroregion, Ecology. PROCEEDINGS. Beregszász, 2014. március 26-28., Kálvin Nyomda, Beregszász. Szerkesztőbizottság: Bárány S., Szikura J., Buczkó I., Kohut E., Manilo M., Zselicki I.

 

CERECO – 2014 – The 5th International Conference on Carpathian Euroregion, Ecology. BOOK OF ABSTRACTS. Beregszász, 2014. március 26-28., Kálvin Nyomda, Beregszász. Szerkesztőbizottság: Bárány S., Buczkó I., Hadnagy I., Kohut E., Kolozsvári I., Ljubka T., Zselicki I.

 

A KÁRPÁTOK NÖVÉNYZETÉNEK VIZSGÁLATA AZ ELMÚLT KÉTSZÁZ ÉVBEN – Margittai Antal születése 130. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi tudományos konferencia anyagai. Munkács – Beregszász, 2010. szeptember 16-18., „Karpaty” Kiadó, Ungvár. Szervezőbizottság: Komendar V., Orosz I., Andrik É., Votkalcsuk K., Dzsahman R., Kohut E., Mihaly A., Pifko D., Severa M., Soós K.