Magyar Tanszéki Csoport

Elérhetőségek

Levelezési cím:
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Filológiai Tanszék, Magyar Tanszéki Csoport
90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna.

Telefon: 8-241-429-76, 139-es mellék (Kárpátalja más járásaiból)

+380 3141 429 76, 139-es mellék (külföldről)

Fax: (8-241) -234-62.

E-mail: magyartanszek@kmf.uz.ua

A tanszék a főiskola Ivan Franko 14. sz. alatti épületének II. szintjén, a 202. teremben található.Oktatóink

Munkatárs Beosztás Tudományos fokozat, Tudományos cím
Beregszászi Anikó tanszékvezető professzor habilitált doktor, docens
Gazdag Vilmos docens PhD, docens
Csernicskó István a főiskola rektora, professzor tudomány doktora, professzor
Kész Margit docens kandidátus
Karmacsi Zoltán docens PhD
Márku Anita docens PhD
Dudics Katalin docens PhD
Mádi Gabriella adjunktus
Mónus Dóra oktató
Csordás László docens PhD
Csurman-Puskás Anikó adjunktus
Gál Adél oktató
Máté Réka oktató
Váradi Krisztián gyakornok

A tanszék fő kutatási irányai

 • az egyes nyelvek és irodalmak oktatásának módszertana; a nyelvi tervezés és oktatásszervezés;
 • az anyanyelvtanítás additív módszere;
 • az irodalomtanítás innovatív technikái és módszerei;
 • az anyanyelvoktatás hatékonyságának mérése kárpátaljai magyar középiskolások körében;
 • az ukrán nyelvpolitika és az ukrajnai kisebbségek nyelvi helyzetének alakulása; összehasonlító és történeti jellegű vizsgálatok folytatása
 • a kárpátaljai magyar középiskolások és középiskolai tanárok nyelvi, nyelvjárási attitűdjei;
 • a magyar–ukrán nyelvi kontaktusok kérdésköre, orosz-ukrán lexikai elemek a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban;
 • az etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermekek nyelvi szocializációja Kárpátalján;
 • Kárpátalja turizmusának hatása a nyelvi tájképre;
 • a kárpátaljai magyar nyelvhasználat sajátosságai, kétnyelvűségi jelenségek (kölcsönzés, kódváltás); a digitális kommunikáció hatásai a nyelvhasználatra; a magyar mint idegen nyelv módszertani kérdései Kárpátalján;
 • a kárpátaljai magyar irodalom alakulása, korszakai, jellegzetességei; neves alkotók és munkásságuk vizsgálata;
 • határon túli magyar irodalmak (kárpátaljai magyar irodalom, erdélyi magyar irodalom), irodalomelmélet, idegenségtapasztalatok;
 • a többnyelvűségi helyzet irodalmi reprezentációjának vizsgálata; a nyelvi valóság megjelenése a kárpátaljai magyar irodalmi művekben;
 • néphit, népi gyógyászat Kárpátalján; szakrális kommunikáció, archaikus, apokrif imák a verbális automatizmusban és a népi imádságos füzetekben Kárpátalján;

Évente megrendezésre kerülő rendezvényeink

Hazahívogató magyar szaknap (a magyar szakos hallgatók csapatépítő napja a Nagyberegi Tájházban); A magyar nyelv napja (összfőiskolai rendezvény a magyar szakos hallgatók előadásával); Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napok (a KVIT közreműködésével és vendégelőadókkal); Jótékonysági adventi kézművesnap (ünnepi díszek készítése és értékesítése a magyar szakos hallgatók által); A Magyar Széppróza Napja (a Magyar Írószövetség és KVIT közreműködésével); Az anyanyelv világnapja (a magyar szakosok hallgatók előadásával minden érdeklődő számára); A magyar költészet napja (összfőiskolai rendezvény a magyar szakos hallgatók előadásával); Magyar helyesírási verseny (a főiskola magyar szakos hallgatói számára).