A kárpátaljai oktatás helyzete a 2019-es külső független érettségi eredményeinek tükrében

Ukrajna 2005. május 19-én csatlakozott a bolognai folyamathoz. A bolognai rendszerre hivatkozva egységes felvételi mechanizmust vezettek be. 2005-ben létrehozták az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központot, hogy felmérjék a felvételizők tárgyi tudását. 2008-tól tették...

2020.11.27. 0
Módszertani kézikönyv kárpátaljai Környezettudományi terepgyakorlatokhoz

A kiadvány gazdagon illusztrált formában közöl hasznos ismereteket Kárpátalja védett területeinek természetrajzi viszonyairól, elhelyezkedéséről, az illetékes területi szervek elérhetőségeiről, valamint az itt előforduló természetismereti, illetve természetvédelmi...

2020.11.16. 0
Advanced English for Mathematicians – Textbook – Third, extended edition

Our age is the age of communication. In the atmosphere of constantly developing scientific technologies we have to resort to various kinds of communication to tackle appropriate subjects. For the future specialists in the sphere of mathematics and informatics such a kind of communication includes...

2020.11.16. 0
Антропонімічний вимір постмодерної літератури

Монографія є продовженням дослідження «Антропонімічний вимір американ-ського романтизму». Базуючись на теоретичних засадах, викладених у попередній розвідці, а...

2020.11.16. 0
Словотворча прагматика у сучасній англійській мові

Монографію присвячено вивченню комунікативно-прагматичного та словотвірного ас-пектів різних похідних утворень, які функціонують у межах іллокутивних дієслів...

2020.11.16. 0
A Rákóczi-kor emlékhelyei Kárpátalján

Kiadványunk a fejedelmi Rákóczi-család tagjait, a szabadságért folytatott küzdelmeiket, valamint a kárpátaljai Rákóczi-kor emlékhelyeit ajánlja az olvasók figyelmébe. Népszerű formában, de mégis tudományos igénnyel tekintjük át a vidékünkön végbement vonatkozó...

2020.10.05. 0
„Őrzeni kincses temetőket” A beregszászi köztemető egykori római katolikus sírkertje

Jelen kiadványban a beregszászi köztemető egykori római katolikus sírkertjében örök nyugalomra helyezett híres, nevezetes családok, személyek kerülnek bemutatásra rövid életrajzi adatok és a síremlékeiket megörökítő fotók közreadásával. A munka a II. Rákóczi Ferenc...

2020.10.05. 0
Фахова підготовка майбутніх учителів іноземних мов в університетах США: Теоретико-методичні засади

Монографію присвячено дослідженню теоретичних і методичних засад іншомовної педаго-гічної освіти в США. Висвітлено ґенезу проблеми фахової підготовки...

2020.09.12. 0
Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok – 2. kötet

A kétkötetes kiadvány a Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2020. március 26–27-re tervezett, de a koronavírus-járvány miatt bevezetett karantén következtében elhalasztott Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák,...

2020.09.09. 0
Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok – 1. kötet

A kétkötetes kiadvány a Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2020. március 26–27-re tervezett, de a koronavírus-járvány miatt bevezetett karantén következtében elhalasztott Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák,...

2020.09.09. 0
Elesett és sebesült hőseink a Nagy Háborúban (Hadirokkant-gondozó hivatalok iratai a Kárpátaljai Állami Levéltárban) (1919–1944)

Elesett és sebesült hőseink a Nagy Háborúban (Hadirokkant-gondozó hivatalok iratai a Kárpátaljai Állami Levéltárban) (1919–1944) A kötet Kárpátalja területén az I. világháború után működő hadirokkant-gondozó hivatalok iratanyagát tárja az olvasók elé. Ezeket a...

2020.02.12. 0
Tisza-szabályozás trianoni határkörnyezetben 1918–1941

Tisza-szabályozás trianoni határkörnyezetben A Beregvármegyei Vízszabályozó és Ármentesítő Társulat iratai Vásárosnamény, 1918–1941 A kiadványban a Kárpátaljai Állami Levéltár iratait és azok tartalmi kivonatait mutatjuk be, amelyek a Bereg megyei Tisza-szabályozás...

2020.01.27. 0
Megkötések nélkül 1956-ról

Megkötések nélkül 1956-ról Kárpát-medencei tudományos konferencia Beregszász, 2016. november 4. A kiadvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpáltjai Magyar Főiskola és a Genius Jótékonysági Alapítvány által szervezett Megkötések nélkül 1956-ról című Kárpát-medencei tudományos...

2020.01.25. 0
Zrínyi Ilona levelei Kárpátalján

УДК (ETO): 94(439)“1600”Zrínyi_I Zrínyi Ilona levelei Kárpátalján Z – 72 A kötetben a Kárpátaljai Állami Levéltár beregszászi részlegén őrzött tizenegy Zrínyi Ilona-levelet tárjuk az olvasók elé. Az eredeti levelek, melyek még a munkácsi vár ostroma (1685–1688)...

2019.05.06. 0
A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében

A KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁS ELŐTT ÁLLÓ KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN AZ OKTATÁSI REFORMOK TÜKRÉBEN Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2019. március 28–29. Tanulmánykötet   A kiadvány a 2019. március 28–29-én Beregszászban a II. Rákóczi...

2019.04.04. 0
„Rend, fegyelem, összetartás, s nem lesz panasz többé a Kárpátok bércei között” – Iratok Ruszka Krajna történetéhez (1918–1919)

A kötetben a Kárpátaljai Területi Állami Levéltárban őrzött, eddig nem publikált források kaptak helyet. A dokumentumok közreadásával a rövid életű Ruszka Krajna autonóm terület történetének megismeréséhez szeretnénk hozzájárulni. A forráskiadványt a történész...

2018.12.19. 0